Raksts

PROVIDUS un Delnas vēstule Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim


Datums:
03. novembris, 2010


Autori

Providus


“Sabiedrība par atklātību - Delna” un Sabiedriskās politikas centrs “Providus” 3.novembrī nosūtītajā vēstulē Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim aicina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veidot profesionāļu komisiju KNAB priekšnieka Normunda Vilnīša rīcības un atbilstības amatam izvērtēšanai.

Vēstules teksts:

Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim
Rīgā, 2010.gada 3.novembrī

“Sabiedrība par atklātību ­ Delna” un sabiedriskās politikas centrs “Providus” jau aptuveni gadu ar lielām bažām seko Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbam Normunda Vilnīša vadībā. Diemžēl, spriežot pēc nesen atklātībā nonākušās KNAB biroja darbinieku vēstules, problēma starplaikā ir vēl vairāk samilzusi. Publiski izskanējusī informācija par notiekošo KNAB liecina, ka problēmas iestādē jau pārsniedz reorganizācijas jautājumus, un var runāt par daudz plašāku krīzi, kuras iemesli un risinājumi steidzami ir jāizvērtē profesionāļiem.

Uzskatām, ka šobrīd saspringtā situācija ne tikai kavē KNAB darbu, bet ir arī drauds visai Latvijas pretkorupcijas politikai. Šādam konfliktam nav precedenta.

Mūsuprāt, pēdējā gada notikumi KNAB liecina par N.Vilnīša vājajām iestādes vadītāja spējām vai pat iespējams mērķtiecīgām darbībām
biroja efektivitātes mazināšanai. Tāpēc nekavējoši nepieciešams izvērtēt N.Vilnīša atbilstību ieņemamajam amatam.

Attiecībā uz N.Vilnīša rosināto reformu jautājumu Delnas un Providus organizāciju pretkorupcijas un valsts pārvaldes eksperti līdz šim nav redzējuši pietiekamu reorganizācijas nepieciešamības pamatojumu un pārmaiņu mērķus. Tāpēc uzskatām, ka šī N.Vilnīša iniciatīva jāizskata profesionāļiem kā daļa no viņa darbības vai darbības imitācijas pretkorupcijas politikas īstenošanā biroja priekšnieka amatā.

KNAB priekšnieka darbību izvērtēšana likumā paredzētajā kārtībā ir izšķiroša, lai KNAB nezaudētu sabiedrības uzticību un spēju efektīvi pildīt savas funkcijas.

Ne nevalstiskajām organizācijām, ne medijiem, ne sabiedrībai nav iespējas pārbaudīt izskanējušās ziņas, kas liek apšaubīt N.Vilnīša atbilstību
ieņemamajam amatam. Diemžēl no publiskotās informācijas var secināt, ka neviena iestāde šīs ziņas nav pienācīgi pārbaudījusi.

Tāpēc aicinām, vērtējot N.Vilnīša atbilstību amatam, izvērtēt, ja nepieciešams, arī papildus izmeklēt, gan publiski izskanējušo informāciju, gan tādu, kas pieejama prokuratūrai un citām tiesībsargājošām iestādēm.

No publiski izskanējušās informācijas gribam pievērst jūsu uzmanību sekojošiem aspektiem, kas liecina par KNAB novirzīšanos no
pamatuzdevumu pildīšanas.

Pirmkārt, KNAB notiek nepārtrauktas dienesta izmeklēšanas, kas demotivējušas darbiniekus, darbiniekiem ir šaubas par KNAB priekšnieka patieso motivāciju, kas vairākiem pieredzējušiem un iestādes efektīvam darbam nozīmīgiem darbiniekiem licis izšķirties par darba atstāšanu. Medijos parādījušies vairāki spilgti piemēri: disciplinārlieta pret KNAB Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāju par savlaicīgu tulka neierašanos uz tikšanos ar ASV vēstnieci; disciplinārlieta pret izmeklētāju, kurš atteicies iestādes vadītājam paskaidrot,
kādēļ uz iestādi paskaidrojumu sniegšanai aicināts partijas “Saskaņas centrs” Rīgas mērs Nils Ušakovs, ko KNAB izmeklētāji uzskatīja par nepieņemamu priekšnieka rīcību. Kā arī piemērotais disciplinārsods pret KNAB Iekšējās drošības nodaļas ilggadēju darbinieci, kurai par kavēšanos iestādes pretkorupcijas plāna izstrādē KNAB priekšnieks bija piemērojis ievērojami bargāku disciplinārsodu ­pazemināšana amatā uz trim gadiem kā to ieteica disciplinārlietas izmeklēšanas komisija (pazemināšanu amatā uz gadu).
Darbiniece N.Vilnīša rīcībai saskatīja citus motīvus, spriedzi neizturot KNAB pameta un šobrīd tiesājas ar iestādi par morālā kaitējuma
atlīdzināšanu.

Otrkārt, kopš N.Vilnīša stāšanās amatā publiski vairākkārt apšaubīta viņa īstenotā perosnāla politika. KNAB pārstāvji vairākkārt medijiem uzsvēruši, ka nav skaidrības par darbinieku atbrīvošanu un pieņemšanu darbā. KNAB priekšnieka vietnieks A.Vilks vēl nesen 30.oktobra intervijā portālam pietiek.lv norāda, ka KNAB “tika pieņemti cilvēki bez konkursiem, diezgan nesaprotamā kārtībā.”

Treškārt, KNAB savā darbībā apzināti izvairās no komunikācijas ar sabiedrību, kas ir pretēji biroja mērķiem un uzdevumiem. Jau pavasarī un vasarā notikušajās sabiedriski konsultatīvās padomes sēdēs vērsām N.Vilnīša uzmanību uz to, ka būtisks KNAB darbības elements ir komunikācija ar sabiedrību un publiska reaģēšana uz korupcijas skandāliem. Ja nav komunikācijas ar sabiedrību par būtiskiem jautājumiem, tad arī nevar gaidīt panākumus cīņā ar korupciju. Šobrīd medijos atrodamas satraucošas ziņas, ka KNAB priekšnieks N.Vilnītis rosinājis dienesta pārbaudi pret savu vietnieku A.Vilku par publisku norādīšanu politiķim, ka draudi KNAB ir nepieņemama rīcība. Uzskatām, ka šī epizode, ja tai būtu gūstams apstiprinājums, īpaši spilgti liecinātu par N.Vilnīša neizpratni par KNAB uzdevumiem un apstiprinātu, ka priekšnieks būtiskus biroja resursus izmanto, lai kontrolētu un pārbaudītu savus darbiniekus.

Ceturtkārt, medijos parādās izteikumi, kas raisa pamatotas bažas par KNAB priekšnieka darbības likumību. Portāla pietiek.lv žurnāliste B.Rulle intervijā ar KNAB priekšnieka vietniekiem (30.10.2010.) minējusi, ka medijos ir neoficiāla informācija, ka N.Vilnītis, iespējams, nopludinājis informāciju par atsevišķām KNAB operatīvās izmeklēšanas lietām un varētu būt devis signālus ar politiķiem saistītām personām.

Papildus, kļuvušas zināmas lietas, kuras nav izmeklētas, bet kuras min starpinstitūciju komisija, kuru Jūs izveidojāt 2010.g. 2.jūlijā. Ar LR Ministru prezidenta 2010.gada 2.jūlija rīkojumu Nr. 276 izveidotajai starpinstitūciju komisijas informatīvajā ziņojumā norādīts, ka tā nav vērtējusi informāciju, kas neatbilst komisijas izveidošanas mērķim. Piemēram, komisija nav vērtējusi KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītājas I.Jurčas un KNAB darbinieces I.Dravnieces Ministru prezidentam nosūtīto iesniegumu par KNAB priekšnieka rīcības likumību un iespējamiem pārkāpumiem iekšējā audita veikšanā KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļā (ziņojuma 9.lpp). Tāpat komisija nav vērtējusi KNAB priekšnieka A.Vilka Ministru prezidentam nosūtīto iesniegumu par KNAB priekšnieka rīcības likumību, pārceļot sabiedrisko attiecību speciālistu A.Vitenburgu uz citu amatu un mainot minētās amatpersonas pakļautību tieši KNAB priekšniekam, saskatot šajā rīcībā iespējamus politiskus motīvus (ziņojuma 10.lpp).

Biroja darbinieki pēdējā pusgada laikā ir izplatījuši jau divas atklātas vēstules, kurās faktiski tiek izteikta neuzticība N.Vilnītim KNAB priekšnieka
amatā. 2010.gada jūnija sākumā šādu vēstuli sagatavoja KNAB operatīvie darbinieki un izmeklētāji, savukārt pirms vairākām dienām atklātu vēstuli sagatavoja KNAB vadošās amatpersonas ­ priekšnieka vietnieki un nodaļu vadītāji. Biroja pārstāvji izsaka šaubas par N.Vilnīša kunga lojalitāti KNAB mērķiem un uzdevumiem.

Pēdējā atklātajā vēstulē KNAB darbinieki aicina Ministru prezidentu V.Dombrovski neapstiprināt N.Vilnīša publiskotos reorganizācijas plānus, jo “aizbildinoties ar korupcijas apkarošanas pastiprināšanu reģionos, tiek plānotas apjomīgas izmaiņas KNAB, kuru rezultātā efektīvi funkcionējošs KNAB pārvērtīsies par formālu pretkorupcijas iestādes “izkārtni”. (..) Pēdējā gada N.Vilnīša darbība, lēmumi un rīcība rada pārliecību, ka N.Vilnīša patiesais mērķis ir KNAB darbības spēju mazināšana un tam sekojoša KNAB faktiska likvidācija”. Uzskatām, ka pieredzējušu un savu kompetenci pierādījušu KNAB pārstāvju publiski izplatītā vēstule norāda, ka Biroja priekšnieka atbilstība amatam ir jāizvērtē nekavējoši.

Delna un PROVIDUS aicina Jūs izmantot normatīvajos aktos paredzētās pilnvaras un pārliecināties, ka gan augstāk minētajās publiski izskanējušajās epizodēs, gan gadījumos, kas nav plašākai sabiedrībai zināmi, KNAB vadītājs N.Vilnītis ir rīkojies likumīgi un tiesiski, kā arī efektīvi, vērtējot no labas pārvaldības un efektīvas resursu izlietošanas perspektīvas.

Aicinām Jūs saskaņā ar KNAB likuma 5.panta 7.daļu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nekavējoši izveidot komisiju N.Vilnīša darbības un atbilstības amatam izvērtēšanai.

Ar cieņu,
Inese Voika
Biedrības “Sabiedrības par atklātību ­ Delna” padomes priekšsēdētāja

Valts Kalniņš
Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs ­ PROVIDUS” vārdā


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!