Raksts

PROVIDUS komentāri topošās valdības deklarācijai


Datums:
29. oktobris, 2014


Autori

Providus


Foto: Nomadic Lass

Domnīca PROVIDUS ir iepazinusies ar dokumenta projektu „Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību”, un sniedz savus komentārus un ieteikumus.

Sadaļa „Valsts pārvalde un valsts aktīvu pārvaldība”

PROVIDUS kopumā atzinīgi vērtē līdz šim šajā deklarācijas sadaļā iekļautās apņemšanās, it sevišķi 27.uzdevumu (par profesionālu valsts pārvaldi). Vienlaikus mums šķiet svarīgi, lai valdība papildus apņemtos:
•Pirms visu nozīmīgu reformu uzsākšanas rīkot sabiedriskās apspriedes (vai publicēt diskusiju dokumentus) par reformu iecerēm un iespējamiem risinājumiem;
•Veicināt pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu – proti, nozīmīgus pārmaiņu piedāvājumus balstīt pētījumos un kvalitatīvā analīzē;
•Paplašināt valsts pārvaldes darbinieku apmācību iespējas;
•Izstrādāt valsts pārvaldei kopīgu ētikas kodeksu.

Sadaļa „Enerģētika”

PROVIDUS kopumā pozitīvi vērtē deklarācijā ietvertos uzdevumus, lai veicinātu lielāku Latvijas enerģētisko neatkarību, tai skaitā sakārtot likumdošanu, lai ne vēlāk kā 2017.gada 3.aprīlī būtu nodrošināta trešo pušu pieeja dabas gāzes pārvades sistēmai un uzglabāšanai Latvijā.

Sadaļa „Sociālās un ienākumu nevienlīdzības mazināšana”

PROVIDUS atzinīgi vērtē apņemšanos izstrādāt normatīvo bāzi sociālās uzņēmējdarbības ieviešanai Latvijā (90.punkts), kas sniegs ieguldījumu tādu Latvijas sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā kā strukturālais bezdarbs un ienākumu nevienlīdzība. Mēs aicinām valdību šo uzdevumu izpildīt līdz 2015.gada 31.decembrim, izmantojot Latvijā veiktos pētījumus un koncepcijā piedāvātos risinājumus.

Mēs pozitīvi vērtējam apņemšanās nodrošināt iekļaujošu izglītību (100.punkts), kas ļautu veicināt sabiedrības saliedētību plašākajā kontekstā, tai skaitā uzrunājot latviešu un mazākumtautību skolu jauniešus, jauniešus ar īpašām vajadzībām un anti-sociālas uzvedības riskiem, kā arī jauniešus, kuri atgriezušies Latvijā pēc uzturēšanās ārvalstīs (sadaļā „Reemigrācija un sadarbība ar diasporu iekļautie uzdevumi”).

Sadaļa „Demogrāfija”

Aicinām valdību apsvērt iespējas izstrādāt nereģistrētu partnerattiecību regulējumu, lai aizsargātu jau dzimušo bērnu tiesības (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2013.gadā aptuveni 44% bērnu dzimuši ārpus laulības). Tāpat aicinām nodrošināt šādās attiecībās dzīvojošo aizsardzību, piemēram, iespēju saņemt normatīvajos aktos noteiktos cietušo pabalstus un atbalstu, brīvdienas saistībā ar dzīvesbiedra nāvi vai bēru pabalstu, rehabilitācijas atbalstu, kas parādījās kā problēma Zolitūdes traģēdijas kontekstā.

Sadaļa „Nacionālā identitāte, saliedēta sabiedrība un informatīvā telpa”

PROVIDUS neizprot, kāpēc mazākumtautību pārstāvju iesaistei sabiedriskās dzīves procesos būtu jānotiek caur mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām (136.uzdevums).

Tā vietā ierosinām veicināt mazākumtautību iesaisti sabiedriskajā dzīvē, sekmējot nepilsoņu naturalizāciju un nepilsoņu līdzdalību pašvaldībās, kā arī veicinot visu tautību iedzīvotāju interesi par savu individuālo ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas un mūsdienīgas valsts attīstībā (piemēram, atbalstot inovatīvas metodes, kā iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā).

Ir nepieciešams intensīvāk un tiešāk uzrunāt Latvijas krievvalodīgos iedzīvotājus par Latvijas kā demokrātiskas valsts priekšrocībām, iesaistot tos politiskajā līdzdalībā gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī (aktualizēt diskusiju par pašvaldību vēlēšanu tiesībām nepilsoņiem). Ņemot vērā, ka arvien lielāks Latvijas nepilsoņu skaits, tai skaitā vecāka gada gājuma cilvēki, izvēlas Krievijas pilsonību (galvenokārt, pateicoties ceļošanas un agrākas pensionēšanās iespējām), ir nepieciešams apsvērt šīs mērķa auditorijas uzrunājošas aktivitātes, lai veicinātu viņu identificēšanos ar Latviju un interesi par Latvijas pilsonības iegūšanu. Mūsuprāt, tas arī dos būtisku atsvaru vienpusējai Krievijas valsts mediju ietekmei Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju vidū.

PROVIDUS neatbalsta ideju ierobežot „Latvijas valstiskumam naidīgu retranslēto programmu izplatību Latvijas informācijas telpā” (138.uzdevums), jo plašsaziņas līdzekļu pieejamības ierobežošanai ir nosacīta nozīme interneta laikmetā.

Turklāt, aizliedzot plašsaziņas līdzekļu pieejamību tiek apdraudētas tās pamatbrīvības, par kurām cīnījāmies, atgūstot Latvijas neatkarību, tādējādi radot vēl negatīvāku ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas kā demokrātiskas valsts attīstību.

Tā vietā PROVIDUS aicina palielināt Latvijā veidota elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura krievu valodā apjomu, raidlaiku un kvalitāti.

Pozitīvi vērtējam, ka deklarācijā nav iekļautas apņemšanās mainīt mācību valodas proporcijas mazākumtautību izglītības programmās, jo Latvijas bilingvālās izglītības modelis ir viens no Eiropā veiksmīgākajiem bilingvālas izglītības modeļiem, un ļauj mazākumtautību skolēniem vienlīdz labi kā latviešu skolu skolēniem apgūt valsts valodu un iegūt kvalitatīvu izglītību. Tanī pat laikā iesakām valdībai finansēt pasākumus, kas veicina sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ar mērķi veicināt esošo un topošo Latvijas pilsoņu saliedētību.

Sadaļa „Tiesiskuma stiprināšana”

PROVIDUS uzskata, ka valdības deklarācijā būtu jāparedz apņemšanās:
•Pārskatīt valsts finansējuma apmēru Latvijas partijām tā, lai ļautu partijām kvalitatīvi veikt savas funkcijas un nebūt atkarīgām no privātiem ziedojumiem;
•Spēcināt trauksmes cēlēju (ziņotāju par likumpārkāpumiem) aizsardzību.

Pozitīvi vērtējam uzdevumus tiesību aizsardzības jomā (148.-151.uzdevumi).

Aicinām lēmumu pieņemšanu attiecībā uz termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu trešo valstu pilsoņiem (167.uzdevums) balstīt uz izsvērtām diskusijām, iesaistot pilsonisko sabiedrību, darba devējus un darba ņēmējus, un līdzsvarojot leģitīmus sabiedrības drošības un tautsaimniecības argumentus ar demokrātiskās attīstības mērķiem.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!