Raksts

Priekšlikumi MK noteikumu projektam Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanuprojektam


Datums:
23. maijs, 2021


Autori

Agnese FrīdenbergaIveta KažokaLīga Stafecka


Providus 2021.gada 9.maijā Valsts kancelejai nosūtītie priekšlikumi

Atzinums par MK noteikumi projektu Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros domnīca Providus ir iepazinusies ar MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu un sagatavojusi savus ieteikumus:
1.Projekta melnraksta 12.punkts paredz iespēju jaunu tiesību aktu projektu izstrādātājiem neaizpildīt anotācijas 11.6 sadaļu (projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalība), ja tā nav attiecināma. Savā praksē esam novērojuši, ka institūcijas mēdz ziņas par konsultācijām nenorādīt kā “neattiecināmas” pat tad, ja no konsultācijām (gan ar ekspertiem, gan ar plašāku sabiedrību, gan specifiskām mērķgrupām) būtu bijusi liela jēga. Tādēļ ierosinām 12.punkta pirmajā teikumā paredzēt, ka “Visiem projektiem aizpilda šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.6 un 11.7. apakšpunktā minētās anotācijas sadaļas”. Anotācijas aizpildīšanas vadlīnijām (kuru izstrādi paredz 19.punkts) būtu jāapraksta, kuros gadījumos drīkst šādas konsultācijas neveikt, bet arguments šādos gadījumos nedrīkst būt “nav attiecināms” (tā vietā jābūt specifiskam iemeslam, kādēļ konsultācijas bija attaisnojami nerīkot).

2. Providus praksē esam novērojuši, ka anotāciju aizpildītāji nekonsekventi aizpilda sadaļu “sabiedrības līdzdalība”, proti, tur reti kad tiek norādīta informācija par visām konsultācijām ar sabiedrību, ekspertiem, mērķgrupām, kas veiktas, veidojot jauno tiesību aktu, kā arī bieži norādītā informācija nav pietiekama, lai sniegtu pietiekamu informāciju par to, kas un kā ietekmējis tiesību akta saturu, kā arī par kādiem svarīgākajiem jautājumiem saglabājušās domstarpības. Jaunu MK noteikumu izstrāde dotu iespēju šo nekonsekvenci labot. Proti, piedāvājam 11.6 punktu formulēt šādi: “11.6. projekta izstrādē iesaistītās institūcijas, mērķgrupu pārstāvji, sabiedrības pārstāvji un eksperti”. Anotācijas aizpildīšanas vadlīnijām (kuru izstrāde paredzēta 19.punktā) būtu tiesību aktu izstrādātājiem jāapraksta, ka šajā punktā ir jāmin konsultācijas, kuras notikušas, sagatavojot jauno tiesību aktu. Jāpiemin konkrēti cilvēki un/vai organizācijas, institūcijas, ar kurām tiesību akta izstrādātāji konsultējušies vai arī kas atsūtīja savus atzinumus/priekšlikumus. Tāpat, attiecībā uz konsultācijām ar mērķgrupu pārstāvjiem, sabiedrības pārstāvjiem un ekspertiem īsi jāpiemin, kuri viņu ieteikumi ņemti vērā un par kuriem viedokļiem palikušas domstarpības. Šāda informācija ļautu izdarīt secinājumus par to, cik proaktīvi un jēgpilni tiesību akta izstrādātājs centies organizēt konsultācijas par tiesību akta projektu, kā arī kuri ir tie indivīdi un organizācijas, kuri visaktīvāk iesaistījušies (tas ir svarīgi arī lobēšanas atklātības kontekstā).

Ņemot vērā MK noteikumu projekta 19.punktā pausto gatavību izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot vadlīnijas ietekmes izvērtēšanai un anotācijas sagatavošanai, lūdzam vadlīniju izstrādes procesā iesaistīt arī Providus: mēs vēlamies sniegt savas idejas tam, kā vislabāk aizpildīt anotācijas sadaļas par mērķgrupām (un projekta ietekmi uz tām), kā arī par konsultācijām ar sabiedrību.

Atzinums sagatavots projekta Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes kvalitātes spēcināšanai ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Atzinuma saturu atbild biedrība Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Par Atzinuma saturu atbild biedrība Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

/

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!