Raksts

Pētniecisks apkopojums: jauniebraucēju sociālās integrācijas atbalsta aktivitātes Latvijā


Datums:
25. marts, 2018


Autori

Agnese LāceRasmuss Filips Geks


Sociālās integrācijas atbalsta aktivitātes ir kursi, mācību moduļi un cita veida izglītojošus pasākumi, kuri palīdz citu valstu pilsoņiem labāk iekļauties uzņemošajā valstī un tās sabiedrībā. Latvijā šīs aktivitātes ir pieejamas trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem atbilstoši veidotajām politikas pamatnostādnēm.

Lai turpinātu attīstīt un pilnveidot sociālās integrācijas atbalsta pasākumus, domnīca PROVIDUS ir apkopojusi informāciju par Latvijā šobrīd pieejamajiem pakalpojumiem.

Ar apkopojuma tekstu var iepazīties šeitpdf

Apkopojums ir veidots kā daļa no projekta RACCOMBAT, kura mērķis ir ieviest tiesiskuma elementus citu valstu pilsoņu sociālo prasmju apguvē, veicināt integrācijas jautājumu iekļaušanu atbilstošo politiku veidošanā, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar labo praksi sociālo prasmju apguvē. Citās valstīs veidotie pētījumi ir pieejami projekta mājaslapā.

Projekta finansējums tiek nodrošināts Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam ietvaros.

Apkopojuma kopsavilkums

Valsts nodrošināti sociālās integrācijas kursi šobrīd ir pieejami tikai patvēruma meklētājiem. Patvēruma pieteikuma izskatīšanas periodā visiem patvēruma meklētājiem ir iespēja piedalīties kursos par ikdienas dzīvi Latvijā, Latvijas vēsturi, sabiedrības uzbūvi, valodas pamatelementiem un citām ar sociālo integrāciju saistītām tēmām, kas apskatītas 10 lekcijās. Šobrīd kursu norisi organizē biedrība “Patvērums ‘Droša māja’”.

Cita veida sociālās integrācijas atbalsts patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem tiek nodrošināts, piedaloties latviešu valodas kursos, kā arī saņemot sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu. Visiem patvēruma meklētājiem Latvijā ir pieejami 120 stundu ilgi latviešu valodas kursi, kuros ir iespējams dažādu sociālo situāciju izspēles rezultātā iegūt labāku izpratni par Latvijas kultūru un sabiedrību. Savukārt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums ir pieejams gan patvēruma meklētājiem, gan arī starptautiskās aizsardzības saņēmējiem 12 mēnešus pēc starptautiskās aizsardzības statusa saņemšanas. Katram starptautiskās aizsardzības saņēmējam ir pieejams individuāls sociālais darbinieks un sociālais mentors, kurš ar konkrēto personu strādā kopš viņa ierašanās Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”. Sociālie mentori galvenokārt nodrošina praktisku palīdzību – pieeju bankas pakalpojumiem, vizītes pie ārsta, mājokļa meklējumus, tādējādi palīdzot arī starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālās integrācijas procesā. Latviešu valodas kursus līdz 2017.gada beigām nodrošināja Latviešu valodas aģentūra, savukārt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošina biedrība “Patvērums ‘Droša māja’” un uzrauga Sabiedrības integrācijas fonds.

Līdzīgi, trešo valstu pilsoņiem ir pieejami latviešu valodas un integrācijas kursi, kuriem finansējumu nodrošina vairāki ES projekti. Latviešu valodas aģentūra un Izglītības attīstības centrs nodrošina PMIF finansētus 120 stundu ilgus latviešu valodas kursus, savukārt Inovāciju atbalsta centrs piedāvā 28 stundu ilgus integrācijas kursus. Šajos kursos trešo valstu pilsoņiem ir iespējams apgūt tēmas, kas saistītas ar sociālo integrāciju, kā arī saņemt atbildes uz sev saistošiem sadzīves jautājumiem.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!