Raksts

Pašvaldību funkcijas


Datums:
15. februāris, 2005


Autori

Providus


1. Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamā platība;

2. Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un tīrību, tas ir rūpēties par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, kā arī par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, par parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, tāpat arī par industriālo atkritumu savākšanu un izvešanu, izveidot un uzturēt kapsētas un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietas, un veikt pretplūdu pasākumus;
3. Noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
4. Gādāt par iedzīvotāju izglītību, tas ir nodrošināt iedzīvotāju noteiktās tiesības iegūt pamatizglītību un vispārējo izglītību, kā arī nodrošināt pirmsskolas un skolas vecuma bērnus ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; sniegt organizatorisku un finansiālu palīdzību ārpusskolas mācību audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.;
5. Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, un sniegt organizatorisku un finansiālu palīdzību kultūras iestādēm un pasākumiem, tāpat arī sniegt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.;
6. Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, un nodrošināt veselības aprūpes pieejamību;
7. Nodrošināt iedzīvotājus ar sociālo palīdzību, sniegt sociālo palīdzību maznodrošinātajām ģimenēm un sociāli neaizsargātajām personām, nodrošināt vecos ļaudis ar vietām pansionātos, kā arī bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, nodrošināt bezpajumtniekus ar naktsmītnēm;
8. Kārtot aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audžu ģimenēm saistītos jautājumus;
9. Sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
10. Sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
11. Izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
12. Gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību;
13. Saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;
14. Pārzināt būvniecību attiecīgajā pašvaldības teritorijā;
15. Veikt laulību reģistrāciju;
16. Savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
17. Veikt nepieciešamos pasākumus vietējās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās un organizēt tiesu piesēdētāju vēlēšanas;
18. Piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
19. Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;
20. Nodrošināt pašvaldības pārstāvību reģionālajā slimokasē;
21. Organizēt skolotāju tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;
22. Veikt attiecīgajā pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
23. Īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!