Raksts

Partiju viedokļi par seksuālo minoritāšu jautājumiem


Datums:
14. jūlijs, 2006


Autori

Providus


Portāls politika.lv sadarbībā ar “Mozaīku” š.g. 20.jūljā organizē politisko partiju diskusiju par seksuālo minoritāšu jautājumiem. Gatavojoties diskusijai, portāls partijām uzdeva vairākus jautājumus.

1. Homofobija tiek definēta kā iracionālas bailes un nepatika pret homoseksualitāti, lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transcilvēkiem, kas balstītas uz aizspriedumiem. Socioloģiskas aptaujas liecina, ka Latvijas sabiedrībā homofoba attieksme ir plaši izplatīta. Vai, Jūsuprāt, tā ir problēma un sabiedrības attieksme jāmaina? Ja jā, kā to varētu darīt?

2. Saskaņā ar mūsdienu cilvēktiesību principu interpretāciju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, seksuāla orientācija ir iekļauta tajās pazīmēs, pēc kurām diskriminācija ir cilvēktiesību pārkāpums. Ko vajadzētu mainīt Latvijas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu, ka homoseksuāla orientācija nevar būt par pamatu diskriminācijai?

3. Kāda ir Jūsu partijas nostāja par viendzimuma partnerattiecību oficiālu atzīšanu?

Jaunais laiks (publicēts 14.07.06.)

Latvijas Zemnieku savienība (publicēts 14.07.06.)

Latvijas Ceļš (publicēts 14.07.06.)

Tautas partija (publicēts 18.07.06.)

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (publicēts 19.07.06.)

PCTVL (publicēts 26.07.06.)

Jaunais laiks

1. Demokrātiskā valstī pilsoņiem ir tiesības apvienoties biedrībās un sabiedriskajās organizācijās, un valstij ir pienākums aizsargāt šo organizāciju tiesības uz miermīlīgu sapulču un gājienu brīvību. Tomēr demokrātija ir daudz plašāks jēdziens par tiesībām, demokrātija ir arī vērtību kopums, kur viena no pamatvērtībām ir tolerance cilvēku savstarpējās attiecībās. Vērtības nevar iedzīvināt tikai ar likumdošanas normām, tās jāveido pašai sabiedrībai, tāpēc tieši politiķiem, kā tautas priekšstāviem ir pienākums kopt sabiedrībā vērtības, kas veicinātu demokrātijas nostiprināšanos valstī. Būtiska loma vērtību veidošanā ir arī nevalstiskajām organizācijām un inteliģencei.

2. Iestājoties Eiropas Savienībā Latvija uzņēmās savu likumdošanu piemērot ES likumdošanas normām. Šī apņemšanās ir jāpilda, tai skaitā attiecībā uz darba likuma pilnveidošanu.

3. Šajā jautājumā līdzīgi kā jautājumos, kuri skar reliģiskus tematus, JL neformulē partijas nostāju. Uzskatām, ka šis jautājums prasa ļoti plašu sabiedrisko diskusiju un esam gatavi tajā iesaistīties.

Latvijas Zemnieku savienība

1. Centriskā partija Latvijas Zemnieku Savienība (CP LZS) uzskata, ka visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības uz savstarpējo cieņu , brīvību un personas neaizskaramību. Kāpēc Latvijas sabiedrībā ir izplatīta homofoba attieksme? Aizspriedumi pret homoseksuāli orientētiem cilvēkiem radušies jau vēsturiski, jo tāpat kā jebkura cita jauna un neierasta parādība, kuru nevar vismaz sākotnēji izskaidrot, rada bailes, savukārt, bailes rada neiecietību. Bieži vien šo neiecietīgo attieksmi rada pašu homoseksuāli orientēto cilvēku rīcība – savas seksuālās orientācijas publiskošana. Visveiksmīgāk sabiedrības attieksmi varētu mainīt, sniedzot vairāk informācijas par homofobiju un toleranci. Turklāt būtiski ir akcentēt to, ka cilvēks kā personība veidojas ne tikai kā seksuāla būtne, bet arī kā sociāla būtne. Līdz ar to svarīgi izprast un novērtēt cilvēka attieksmi pret darbu, sabiedrībā aktuālajiem notikumiem, līdzcilvēkiem utt., neliekot par primāro seksuālās orientācijas piederības novērtējumu.

2. Kā jau vairākkārt gan Ministru kabinetā, gan Saeimā ir uzsvērusi Labklājības ministrija (ZZS), saskaņā ar 2000.gadā pieņemto Eiropas Savienības (ES) direktīvu par kopēju sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, visās ES dalībvalstīs, arī Latvijā, nepieciešams aizliegt jebkāda veida diskrimināciju, tai skaitā, uz seksuālās orientācijas pamata. Arī CP LZS nostāja šajā jautājumā ir tāda, ka šīs direktīvas prasības nacionālajos likumdošanas aktos ir jāievieš precīzi un skaidri, lai neapdraudētu juridisko noteiktību, pie tam katram iespējamās diskriminācijas pamatam ir jābūt konkrēti nosauktam. Neskatoties uz to, ka pēc Latvijas pievienošanās ES mūsu valsts ir automātiski akceptējusi attiecīgās jomas ES tiesību kopumu un tādējādi mūsu pienākums ir izpildīt šīs saistības, kā arī, neņemot vērā Eiropas Komisijas aizrādījumus, Latvija vienīgā no visām ES dalībvalstīm savos nacionālajos tiesību aktos nav precīzi un skaidri pārņēmusi ES direktīvas prasības par diskriminācijas aizliegumu uz seksuālās orientācijas pamata.

3. CP LZS uzskata, ka viendzimuma partnerattiecību oficiāla atzīšana iespējama gadījumā, ja ir nepieciešamība sakārtot mantiskās attiecības starp partneriem.

Latvijas Ceļš

Partija „Latvijas ceļš” kopš neatkarības atgūšanas ir vedusi Latviju uz Eiropu. Mūsdienu Eiropa, pirmkārt, ir tiesību un vienādo iespēju telpa, kurā indivīdam, kas ir mūsu partijas prioritāte, paveras plašas iespējas paust un attīstīt savu identitāti.

Eiropas Savienības likumdošana pēc mūsu pašu izvēles ir arī mūsu likumdošana, tā sarga gan tradicionālās vērtības un ģimenes, gan dod pieaugušai kultūru dažādībai drošības garantijas brīvai izpausmei.

Latvija kā neatkarīga, demokrātiskā un laicīga valsts ir tapusi Eiropas kultūras telpā, kurā ir gana vietas gan tradicionāliem un konservatīviem uzskatiem, bet arī telpa tiem, ko mēdz saukt par minoritātēm.

Neatkarīgi no tā, pēc kādām iezīmēm grupa definē sevi, vai to definē citi kā mazākumgrupu, tai ir tiesības uz izpratni, iecietību un vienādām iespējām ar tiem, kas sevi raksturo kā vairākums.

Demokrātijas un liberālo vērtību būtība slēpjas trauslā līdzsvarā starp indivīda tiesībām un vairākuma tradīcijām, uzskatiem. Līdzsvars nedrīkst izjukt, jo tādā gadījumā ātri vien var rasties iespējas diskriminācijai, izstumšanai un nevienlīdzībai. Un līdzsvara saglabāšana ir abu pušu – gan vairākuma, gan mazākuma atbildība.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

1.Tas, kas notiek Latvijā un diskusiju saturs par seksuālajām minoritātēm apliecina, ka publiskie diskursi mūsu sabiedrībā vēl ir „pusaudžu vecumā” – nepārdomāti, asi, emocionāli, kategoriski. Taču tas ir tikai diskusiju sākums.

Tikai pakāpeniski sabiedrībā var veidoties sapratne, ka homoseksualitāte Latvijā nav importēta prece, tā ir daļa Latvijas un pasaules dažādības.

Daži pretjautājumi “Mozaīkai”:

  • Vai pati kopiena ir skaidri noformulējusi savas prasības likumdevējiem?
  • Kam jāmainās, lai kopienas pārstāvji neuzskatītu sevi par diskriminējamiem?
  • Vai pašai kopienai ir rīcības plāns kā mazināt neiecietību pret sevi?

2. Arī Latvijā dzīvojošas seksuālās minoritātes ir ietvertas Eiropas Savienības direktīvās, to mērķis ir aizliegt diskriminēt darba tirgū, pieejā precēm un pakalpojumiem un citās sfērās tos, kas pauž alternatīvu seksuālo orientāciju, neapdraudot tos, kas apliecina sevi kā seksuālais vairākums. Direktīva 2000/78/EK aizliedz diskriminēt pēc seksuālās orientācijas, un tā ir bijusi Latvijas sabiedrības izvēle pievienoties kopējai Eiropas telpai, kurā diskriminācija, naids un neiecietība ir aizliegtas, jo apdraud jebkuru indivīdu.

3.Partnerattiecību jautājums starp viendzimuma partneriem šobrīd nav aktuālākais politiskās dienaskārtības jautājums. Daudzas problēmas (piem., mantojums) jau šobrīd ir risināmas esošo likumu ietvaros. Risināmi arī daudzi citi ar cilvēku partnerattiecībām saistīti jautājumi, piem, vecumdienās kopā dzīvojošu, bet nelaulātu, sirmgalvju īpašuma tiesības partnera nāves gadījumā u.c.

Ceļš uz iecietību pret seksuālajām minoritātēm ir ilgstošs un sāpīgs un Latvija nav izņēmums – Vācijā, Lielbritānijā, Spānijā tas visur bija verbālo sadursmju un strīdu lauks.

Mūsu partijas formulu šajā diskusijā varētu raksturot ar šādiem komponentiem:

Zinātniskais diskurss par homoseksualitāti + ES un Latvijas likumdošanas ievērošana + diskriminācijas un neiecietības mazināšana normatīvajos aktos + abpusēja vairākuma un mazākuma tolerance sabiedriskajā domā.

Tautas partija

1. Ja homofobija kļūst par sociāli jūtamu parādību, tā, bez šaubām, izraisa neiecietību un provocē konfliktus starp sabiedrības grupām. Latvija kā savu mērķi definējusi integrētu sabiedrību, kas apvieno cilvēkus uz kopīgas valodas, kultūras un tradīciju pamata. Tautas partija atbalsta latvisku kultūru, kristīgas vērtības un stipru ģimeni – gan homofobija, gan homoseksualitātes propaganda neveicina sabiedrības saliedētību ap šīm vērtībām.

2. Tautas partija nosoda jebkādu indivīda diskrimināciju pēc jebkurām pazīmēm, to skaitā – pēc viņa seksuālās orientācijas vai identitātes. Homoseksualitāte ir tikai viens no iespējamiem diskriminācijas iemesliem, turklāt, ļoti grūti pierādāms, jo homoseksuāla identitāte nav oficiāli vai juridiski apstiprināma diagnoze. Ja tiks pierādīts, ka juridiski nepieciešams izcelt vienu no iespējamās diskriminācijas pazīmēm, īpaši pieminot to likumā, Tautas partija ir gatava apspriest šo jautājumu.

3. Homoseksuālas partnerattiecības neatbilst Tautas partijas priekšstatam par ģimeni. Tautas partija neuzskata par atbalstāmu šo partnerattiecību pielīdzināšanu laulībai. Jebkura cita veida homoseksuālu partnerattiecību oficiāla reģistrācija mantisku vai juridisku jautājumu atrisināšanai ir apspriežama.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1. Jebkura uz bailēm, nepatiku un nepamatotiem aizspriedumiem balstīta attieksme pret kādu sabiedrības grupu, vai tā būtu homo vai ksenofobija, radikalizē viedokļus un neveicina iecietību. Ja šāda attieksme ir plaši izplatīta, tā var kļūt par sabiedrības problēmu kopumā. Homoseksuālu cilvēku tiesības netapt diskriminētiem seksuālās orientācijas dēļ būtu iestrādājamas konkrētos likumos, savukārt sabiedrības iecietība pret homoseksuāliem cilvēkiem veicināma ar korektas informācijas un izglītošanas palīdzību. Liela nozīme sabiedrības aizspriedumu mazināšanai ir pašai seksuālo minoritāšu kopienai – informatīvu akciju rīkošana, sadarbība ar politikas veidotājiem utt. Neapšaubot homoseksuālu cilvēku tiesības uz nediskriminējošu attieksmi, atklāts paliek jautājums vai savu mērķu sasniegšanai tiek izvēlēti efektīvākie līdzekļi? Vai Latvijā organizējot skaļu Pride gājienu homoseksuāli cilvēki sasniegs lielāku sabiedrībā sapratni nekā citu sabiedrības grupu, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām pārstāvji?

2. Iestājoties Eiropas Savienībā Latvija apliecināja apņemšanos veidot demokrātisku un atvērtu sabiedrību, ievērojot to arī likumdošanā. Dažādas tiesību sistēmas ES valstīs, ieviešot ES direktīvas, nozīmē, ka dalībvalsts tiesību aktos jābūt formulējumiem, kas nepieļauj indivīda diskrimināciju arī pēc seksuālas orientācijas pazīmes. Pret Latviju līdz šim nav izvirzīta prasība par pārkāpumiem šajā jomā.

3. Apvienība Tēvzemei un Brīvībai/LNNK ir konservatīva partija, kas atbalsta tradicionālās ģimenes vērtības, vienlaikus iestājoties par katra indivīda tiesību aizsardzību. Partijas pozīcija ir pret laulības institūta ieviešanu viendzimuma partneriem. Arī valstīs, kur tas tika ieviests, piemēram, Spānijā divu gadu laikā nepierādīja, ka šī normas piemērošana ir īpaši aktuāla. Diemžēl Latvijā vēl nav ieviestas nekādas sociālās garantijas arī laulātājiem, piemēram, pensijas par pārdzīvojošo laulāto un tamlīdzīgi. Latvijas likumos nepastāv nekādas īpašas priekšrocības laulātajiem, ko citu partnerattiecību gadījumā (neatkarīgi no partneru dzimuma) nevarētu kārtot Civillikumā noteiktajās iespējās.

PCTVL

1. Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” (PCTVL) uzskata, ka Latvijas sabiedrībā plaši izplatītā homofobā attieksme ir jāmaina. Mūsuprāt, tas ir jādara plašākas kampaņas ietveros, kuras mērķis būtu apkarot dažādo „fobiju” kultivēšanu un attīstīt sabiedrības locekļu tolerantu attieksmi pret minoritātēm. Šāda kampaņa var būt sekmīga tikai tad, ja tajā aktīvi piedalīsies visu līmeņu varas pārstāvji. PCTVL uzskata, ka ir jāizstrādā speciāla valsts darbības programma ar nosacīto nosaukumu „tolerance”.

2. PCTVL uzskata, ka ir jāpilnveido likumdošana, kura vērsta uz diskriminācijas izskaušanu. Latvijas normatīvajos aktos pirmām kārtām ir pilnībā jāiestrādā normas, kas paredzētas Eiropas Savienības direktīvā 2000/78/EC, kas aizliedz diskrimināciju pēc reliģisko uzskatu, ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas pazīmēm nodarbinātības sfērā. PCTVL deputāti Saeimā neatbalstīja atteikumu apkarot diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata Darba likumā. Mūsu Eiropas Parlamenta deputātes sagatavotajā ziņojumā „Par Eiropas Savienības stratēģiju nediskriminācijas un līdztiesības nodrošināšanā”, kas tika pieņemts Eiropas Parlamentā š.g. 14.jūnijā, tiek uzsvērta nepieciešamība paplašināt minētās direktīvas pielietošanas sfēras, lai aizliegtu diskrimināciju arī sociālajā jomā, izglītībā un tml.

3. PCTVL uzskata, ka ir nepieciešams normatīvajos aktos noregulēt viendzimuma pāru attiecības (piemēram, īpašuma tiesību, sociālo tiesību jomā). Tajā pat laikā ir nepieciešama sabiedrības diskusija par oficiālo viendzimuma partnerattiecību reģistrāciju, jo šāda lēmuma pieņemšana bez diskusijas varētu provocēt vēl lielāku homofobijas izplatīšanos. Šāda diskusija jau notiek mūsu partijas biedru vidū. Mūsu partijā, kuras biedru lielākā daļa atbalsta Pareizticīgās baznīcas pozīciju šajā jautājumā, patreiz ir konstatēta pieeju dažādība jautājumā par oficiālo viendzimuma partnerattiecību reģistrāciju.


Saeimas sēdes debates par grozījumiem Darba likumā


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!