Raksts

Par mums


Datums:
15. decembris, 2011


Autori

Providus


Foto: Tobi

Portāla misija ir pozitīvi ietekmēt politikas kvalitāti Latvijā, demonstrējot pārdomātu, ar sabiedrības līdzdalību tapušu lēmumu priekšrocības un veidojot vidi atvērtas sabiedriskās politikas procesam.

Kontakti

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Alberta ielā 13
Rīga, LV-1010

Tālr.: 6703 9262
Fakss: 6703 9244
info@providus.lv

Sekojiet mums: twitter.com, facebook.com, youtube.com, 4shared.com, flickr.com

politika.lv:

  • Publicē konkrētu jomu ekspertu viedokļus un notikumu un procesu analīzi
  • Palīdz izskanēt dažādu sabiedrības grupu viedokļiem politikas veidošanas procesā
  • Dod iespēju ikvienam cilvēkam līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā
  • Publicē pētījumus un citus vērtīgus resursus
  • Piedāvā kvalitatīvu vidi ideju apmaiņai un interaktīvai debatei.

Redakcijas principi

Izvēloties portālā aplūkojamās tēmas, pasūtot un publicējot satura materiālus, redakcijas vienīgais uzdevums ir kalpot sabiedrības interesēm saņemt patiesu informāciju un viedokļu dažādību.

politika.lv pieņem publicēšanai lasītāju iesūtītus viedokļu rakstus, bet nepublicē reklāmas materiālus un apmaksātus rakstus.

Redakcija aicina lasītājus piedalīties diskusijās, ievērojot pieklājības normas un nosacījumus, kas formulēti politika.lv diskusiju noteikumos (zem komentāriem paredzētā lauka), to pārkāpšanas gadījumā paturot tiesības cenzēt iesūtītos komentārus.

Portāls nepublicē materiālus, kas sludina neiecietību, tajā skaitā balstītu uz personas rasi, dzimumu, seksuālo orientāciju, valodu, reliģiju, politiskajiem vai citiem uzskatiem un nacionālo vai sociālo izcelsmi. Portāla diskusijās politika.lv ievēro preses brīvības pamatprincipus un ierobežojumus, kas noteikti likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”.

Lēmumus par portāla saturu pieņem redakcija un finansiālajiem atbalstītājiem/atbalstītājiem nav tiesību tos iespaidot.

Portālā publicēto darbu autoru viedokļi var atšķirties no politika.lv redakcijas un PROVIDUS viedokļa. Par publikāciju saturu ir atbildīgi autori.

Portāls izvairās no patiesiem vai šķietamiem interešu konfliktiem, kas varētu kompromitēt tā neatkarību.

Ziedojiet portālam
Atbalstītāji


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!