Raksts

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Vispārīgie būvnoteikumi” (1)


Datums:
26. februāris, 2014


Autori

Agnese Frīdenberga


Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS (turpmāk – PROVIDUS) ir iepazinies ar Valsts sekretāru sanāksmes 2013.gada 19. decembra sēdē izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN) un sniedz savu atzinumu:

1.         VBN tiek lietots jēdzieni, kuriem nav dots skaidrojums nedz šajā normatīvajā aktā, nedz citos normatīvos aktos – dzīvojamā ēka (VBN 56.punkts),  īslaicīgas lietošanas būve (VBN 14.punkts), palīgēkas (VBN 64.3punkts).  PROVIDUS uzskata, ka normatīvajam aktam ir jābūt skaidram un tajos nedrīkst lietot jēdzienus, kuru saturs nav atrunāts vai viennozīmīgi skaidrs. PROVIDUS norāda, ka VBN vai citos normatīvos aktos ir jādod būtiskāko jēdzienu skaidrojumi, tādejādi tiks nodrošināta vienota prakse tiesību normu piemērošanā un neradīsies nevajadzīgi strīdi.

2.         VBN 19.punkts paredz otrās un trešās grupas būvju pārbūves vai atjaunošanas kārtību, kas ir atšķirīga no VBN 4.2. apakšpunktā noteiktās. PROVIDUS iesaka pārcelt VBN 19.punktu uz VBN 4.punktu kā 4.3. apakšpunktu, tādejādi noteikumu 4.punktā atspoguļojot visus iespējamos būvniecības procesus.

3.         Izvērtējot VBN 33.punktu un tā apakšpunktus, attiecībā uz gadījumiem, kad būvvalde var atcelt būvatļauju, PROVIDUS uzskata, ka VBN 33.punkts ir jāizņem no VBN teksta, pamatojoties uz šādiem argumentiem:

3.1.             gadījumu uzskaitījums, kas noteikti 33.2-33.5 punktos faktiski skaidro 33.1. punktā noteikto nosacījumu, jo visi uzskaitītie gadījumi var tikt klasificēti kā būvniecības normatīvo aktu regulējošo prasību neievērošana;

3.2.             uzskaitot vai nosakot konkrētus gadījumus, tiek radīts risks, kad praksē būs kāds cits gadījums, kas nebūs atrunāts VBN 33.punktā un būvvaldes iespēja  atcelt būvatļauju būs liegta;

3.3.             ne visi uzskaitītie gadījumi ir tik būtiski, lai būvvalde, konstatējot tos, uzreiz atceltu būvatļauju. Kā piemēru var minēt 33.4.punktā uzskaitītie gadījumi – bieži vien pārkāpumu bīstamības pakāpe nebūs tik augsta, lai būvatļauju atceltu, pilnīgi pietiekami ir apturēt būvdarbus un lūgt novērst pārkāpumus.

3.4.             VBN 33.punkts un tā noteikumi, iespējams, uzskatāmi par tādiem, kas pārkāpj Būvniecības likumā Ministru kabinetam noteikto deleģējumu, jo likuma 5.pants neparedz Ministru kabineta kompetenci noteikt gadījumus, kad būvvalde var atcelt būvatļauju.

4.         VBN 41.punkts nosaka pienākumu būvprojekta ekspertīzes veicējam iesniegt apliecinājumu par interešu konflikta neesamību, taču normatīvais akts nedod skaidrojumu, kas tieši tiek saprasts ar jēdzienu interešu konflikts. PROVIDUS norāda, ka būvprojekta ekspertīzi veiks privātpersona (fiziska vai juridiskā persona), līdz ar to ir svarīgi skaidri iezīmēt interešu konflikta pazīmes vai robežās, papildinot VBN punktu ar atbilstošu skaidrojumu.

5.         VBN 53.punkts paredz noteikumu, ka eksperta atzinuma apstrīdēšanas kārtību nosaka savstarpēji noslēgtajā līgumā. PROVIDUS norāda, ka nav saprotams kā privātpersonas sagatavotu dokumentu varētu apstrīdēt un kas varētu skatīt šādu strīdu. Lai neradītu situāciju, ka tiesību normu nevar izpildīt, jo nav atbilstoša tiesiskā mehānisma, PROVIDUS uzskata, ka šis punkts ir izņemams no VBN teksta.

6.         VBN 56 punkts nosaka gadījumus, kad obligāti jānodrošina autoruzraudzība, taču no normas nav skaidrs, kāpēc normas tekstā vienlaikus tiek lietoti jēdzieni būves un ēkas. Jēdziens būve ir skaidrots Būvniecības likumā, un tas aptver daudz plašākus būvniecība procesā radušos veidojumus kā jēdziens ēka, līdz ar to ir svarīgi izvērtēt visus gadījumus, kad lietojams viens vai otrs termins. PROVIDUS iesaka pārvērtēt normu un paskatīties vai visos gadījumos jēdziens būve vai ēka tiek lietots atbilstoši tā nozīmei.

7.         VBN 62.punkts nosaka būvuzraudzības mērķus, kur viens no tiem ir – „62.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no saskaņotā būvprojekta”. PROVIDUS norāda, ka konkrētās normas tvērums ir neskaidrs un praktiski nepiemērojams. Iespējams, ka norma attiecas uz gadījumu, kad būvniecības dalībnieku darbība nav atbilstoša saskaņotam būvprojektam, bet tad jāveic atbilstošas izmaiņas normas tekstā.

8.         PROVIDUS iesaka pārcelt VBN 79.7.apakšpunktu kā pirmo apakšpunktu 79.punktā, jo faktiski šis ir pirmais nosacījums, kas būtu jāpārbauda, būvinspektoram ierodoties būvlaukumā.

9.         PROVIDUS iesaka VBN 87.punktu, kas paredz tiesības apstrīdēt pašvaldības lēmumu, pārcelt uz VBN 83.punktu kā normas daļu, lai nerastos pārpratumi par to, uz kuru tieši no pašvaldības lēmumiem attiecās privātpersonas tiesības to pārsūdzēt.

10.     PROVIDUS iesaka VBN 87.punktu, kas paredz tiesības apstrīdēt pašvaldības lēmumu, pārcelt uz VBN 89.punktu kā normas daļu, lai nerastos pārpratumi par to, uz kuru tieši no pašvaldības lēmumiem attiecās privātpersonas tiesības to pārsūdzēt.

11.     PROVIDUS iesaka izmainīt VBN 81.3punktu, nosakot Būvinspektora tiesības pašam nekavējoties apturēt darbus, nevis pieprasīt būvdarbu veicējam to darīt, jo nav skaidrs, ko tieši nozīmē jēdziens būvdarbu veicējs un kurai personai tieši ir jādod šāds rīkojums – būvuzņēmuma vadītājam, projekta vadītājam, utt.

Sagatavoja: Agnese Lešinska


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!