Raksts

NVO Bērnu tiesību tīkla atklāta vēstule – rezolūcija LR Ministru Kabineta locekļiem un LR Saeimas deputātiem 2007.g. jūnijā, Rīgā


Datums:
25. jūnijs, 2007


Autori

Providus


Foto: politika.lv

Godājamie Saeimas deputāti, godājamie Ministru Kabineta locekļi,Rit piecpadsmitā gadskārta, kopš Latvijas parlaments ratificēja ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kuru 1990. gadā, pārtulkoja un vēl LR Augstākā Padomē iesniedza Latvijas organizācija Glābiet Bērnus.

Atzīmējot šo jubileju, sirsnīgi lūdzam Jūs sniegt mums īsu informāciju par to, ko Jūsu komisiju deputāti un Jūsu vadīto ministriju darbinieki ir paveikuši, lai izpildītu ANO 2006. gada Rekomendācijās Latvijas valdībai ieteiktos uzlabojumus bērnu tiesību nodrošināšanai mūsu valstī. Ir pagājis tieši gads, kopš LR valdība un Saeima saņēma ANO 2006. gada Rekomendācijas, kuras pildīt liek saistības, kuras valsts uzņēmās, pirms piecpadsmit gadiem, ratificējot ANO Konvenciju par bērna tiesībām. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka Rekomendācijas tiek pildītas un ANO mūsu organizācijai ir lūgusi iesaistīties attiecīgā uzraudzības procesā, kas arī ir noteikts vairākos Latvijas likumos.

Atgādinām, ka ANO Rekomendācijas tiek sagatavotas pēc ANO iepazīšanās ar diviem viedokļiem, oficiālo – Latvijas Valsts Ziņojumu un sabiedrības viedokli, kuru jau tradicionāli ANO ir aicinājusi apkopot Latvijas organizācijai Glābiet Bērnus, pēc rūpīgas citu NVO, dažādu profesiju pārstāvju, speciālistu, vecāku un bērnu viedokļu izzināšanas. Tā 2006. gadā Glābiet Bērnus iesniedza ANO NVO Bērnu tiesību tīkla Ziņojumu un arī Latvijas Bērnu Ziņojumu. Šajos ziņojumos ietverto informāciju par nepilnībām bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, labklājības un veselības nozarēs, apstiprināja arī neatkarīgu starptautisku aģentūru sniegtās ziņas, tādas kā Pasaules Veselības Organizācija, ANO Bērnu Fonds, ANO Attīstības Programma un vairākas citas.

Līdzīgā veidā tapušo, iepriekšējo – 2001. gada ANO Rekomendāciju rezultātā, valstī tika veikti daudzi nozīmīgi uzlabojumi, tādi kā BĢLM izveidošana, Bērnu nodaļas izveidošana pie VCB, adopcijas, audžu ģimeņu veicināšana, uzlabojumi attiecībā uz bērniem invalīdiem, izveidotas „māmiņu algas”, nodibināts Valsts Uzturlīdzekļu Fonds u.c.

Taču darba ir vēl palicis ļoti daudz, ir nepadarīti darbi, ir nākotnē plānojami – uz to visu ļoti skaidri norādīts ANO Rekomendācijās par nepieciešamajiem pasākumiem, kuri jāveic valstij bērnu stāvokļa uzlabošanai. Īpaši uzsvērta nepieciešamība mazināt bērnu diskrimināciju pēc sociālā principa, novirzot ievērojami lielāku budžeta daļu veselības aprūpei un izglītībai, padarot to vienlīdz pieejamu un augstas kvalitātes visā Latvijā; mazināt atšķirību starp pilsētām un laukiem; pievērst īpašu uzmanību, lai pasargātu bērnus pret vardarbību ģimenēs, skolās, uz ielas, īpaši nodrošinot šīs tiesības bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem un radot pietiekamu skaitu audžu ģimeņu, ja minētās tiesības bērniem nespēj nodrošināt viņu vecāki. Liels uzsvars likts uz nepieciešamību valstij nodrošināt visiem bērniem pieejamību modernām komunikāciju tehnoloģijām nolūkā iegūt konkurētspējīgu izglītību.

Nepadarīto darbu vidū ANO ar bažām izceļ to, ka Latvijā joprojām nav nodibināts patstāvīgs, neatkarīgs Bērnu Ombuds – Tiesībsargs. Šo lomu joprojām turpina pildīt Glābiet Bērnus un pārējās mūsu tīkla NVO.Pie nepadarītiem darbiem ANO norāda arī uz joprojām neatrisināto situāciju adopcijas sistēmā, nepietiekamo audžu ģimeņu skaitu, nepietiekamiem pasākumiem bērnu un jauniešu aizsargāšanā pret HIV/AIDS, narkotikām, grūtniecībām, cilvēktirdzniecību.

Diemžēl pat valdības un parlamenta aprindās ir radies maldīgs priekšstats par to, ka gandrīz vai visi uzdevumi attiecībā uz bērniem mūsu valstī ir jārisina Bērnu un ģimenes lietu ministrijai, aizmirstot, ka galvenās bērnu tiesību aizsardzības nozares ar tām sekojošu budžetu, joprojām ir palikušas citu ministriju pārziņā, kuras lielā mērā ir atkarīgas no Saeimas lēmumiem. Bērnu un ģimenes lietu ministrija šajos dažos gados kopš dibināšanas ir paveikusi milzu darbu, varētu teikt, gandrīz vai tukšā kaujas laukā, jo diemžēl bērnu tiesību aizsardzības situācija BĢLM dibināšanas brīdī bija katastrofiskā stāvoklī. Taču BĢLM nevar pildīt tos darbus, kuri ietilpst citu ministriju uzdevumos vai ir atkarīgi no tā, kā par viņiem lems LR Saeimas deputāti.

Tādēļ, NVO Bērnu tiesību tīkla vārdā, aicinām Jūs īpaši pievērsties ANO Rekomendācijās ieteikto pasākumu plānošanai un veikšanai, rosinot to darīt arī sev pakļautās institūcijas, iestādes un speciālistus visā valstī. Atbilstoši Rekomendāciju pēdējiem punktiem, lūdzam bērnu stāvokļa uzlabošanā iesaistīt visplašāko sabiedrību, publiskojot Rekomendācijas masu medijos, nosūtot tās pašvaldībām, veicinot diskusijas Latvijas pilsētās un laukos par to, kā labāk uzlabot bērnu stāvokli mūsu valstī, kurš pašlaik diemžēl ir gandrīz sliktākais Eiropas Savienības dalībvalstu kontekstā.

NVO Bērnu tiesību tīkla vārdā
Inguna Ebela, prezidējošās organizācijas priekšsēdētāja

(ANO 2006. gada rekomendācijas (angļu valodā)pdf) (173.35 KB)


United Nations


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!