Raksts

Nevalstisko organizāciju pārstāvju izvēle struktūrfondu uzraudzībai


Datums:
02. decembris, 2003


Autori

Providus


Pārstāvju kandidātu pieteikšanās termiņš - 2003. gada 12. decembris

Nevalstisko organizāciju pārstāvju izvēle struktūrfondu uzraudzībai

Nevalstisko organizāciju iniciatīvas grupa aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus izvirzīt savas kandidatūras dalībai Eiropas savienības struktūrfondu Uzraudzības komitejā, kuru 2004. gada janvārī plāno apstiprināt Finanšu ministrija.

Lai nevalstiskais sektors tiktu kompetenti pārstāvēts šajā komitejā, iniciatīvas grupa aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties NVO sektora pārstāvju izvēles konkursā, kura ideja, noteikumi un procedūra ir publicēti www.politika.lv un www.ngo.org.lv. Pārstāvju kandidātu pieteikšanās termiņš – piektdiena, 12. decembris.

NVO iniciatīvas grupa (Sorosa fonds – Latvija, Sabiedriskās politikas centrs Providus, Pasaules Dabas fonds, NVO Centrs)

Nevalstiskā sektora pārstāvniecība struktūrfondu uzraudzībā:
ideja, noteikumi un procedūra

Nevalstisko organizāciju Iniciatīvas grupa un Finanšu ministrija uzskata, ka sociālo partneru, tai skaitā nevalstisko organizāciju, dalība struktūrfondu Uzraudzības komitejā ir ļoti būtiska. Tā paredzēta Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanā.

Attiecībā uz NVO līdzdalību šajās struktūrfondu uzraudzībā NVO iniciatīvas grupa ir identificējusi sekojošās interešu pārstāvniecības jomas:

 • vides aizsardzība (dabas aizsardzība, vides aizsardzība un vides izglītība);
 • vienādu iespēju nodrošināšana un sociālie jautājumi (tai skaitā, dzimumu līdztiesība, sociālās izstumtības mazināšana);
 • informācijas sabiedrības veidošana
 • atklātums un godīgums (informācijas pieejamība, procedūras caurredzamība, fondu jēgpilna izmantošana).

NVO pārstāvjiem struktūrfondu Uzraudzības komitejā vispārējie uzdevumi:

 • uzraudzīt minēto jomu un principu ievērošanu struktūrfondu apgūšanā;
 • veicināt informācijas apmaiņu par struktūrfondu lēmumiem starp nevalstisko sektoru un fondu vadības un uzraudzības institūcijām;
 • nodrošināt pārstāvniecības un partnerības principu ievērošanu.

Lai demokrātiskā veidā izvēlētos kompetentus kandidātus, kurus ieteikt Finanšu ministrijai apstiprināšanai šajās komitejās, Iniciatīvas grupa ir izstrādājusi sekojošu kandidātu atlases procedūru:

1. Tiek izveidota NVO pārstāvju struktūrfondu komitejās atlases komisija, kurā uzaicināti sekojoši ES reģionālās politikas, valsts pārvaldes jautājumu un nevalstiskā sektora eksperti:

 • Inna Šteinbuka (Sabiedrisko pakalpojumu regulācijas komitejas priekšsēdētāja, LU profesore)
 • Uldis Osis (Konsorts)
 • Inita Pauloviča (Apvienoto Nāciju Attīstības programma)
 • Māra Sīmane (konsultante, Tautas attīstības ziņojumu redaktore)
 • Māris Sprindžuks (LHZB Finanšu konsultāciju centrs, Eiropas kustības Latvijā valdes loceklis)
 • Edvards Kušners (Latvijas banka)
 • Sanda Rieksta (Finanšu ministrija)

2. Līdz 12. decembrim nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri vēlas piedalīties struktūrfondu komitejās nosūta atlases komisijas sekretārei Liliānai Braslai pa elektronisko pastu (sfl@sfl.lv, ar norādi NVO-SF) savas kandidatūras pieteikumu, kurā:

a. 6000 zīmēs izklāsta savu redzējumu par savu līdzdarbību Uzraudzības komitejā, balstoties uz struktūrfondu ieviešanas pamatdokumentiem, kuri publicēti www.politika.lv, www.ngo.org.lv (Attīstības plāns, MK noteikumi un rīkojumi, ES dokumenti)

b. prioritārā secībā norāda, kādās no minētajām interešu pārstāvniecības jomām viņš/viņa grib darboties

Lai nodrošinātu iespējami lielāku atlases objektivitāti, atlases komisijas sekretārs katram saņemtajam pieteikumam piešķir šifrētu identitāti un nodod visus pieteikumus izvērtēšanai atlases komisijas locekļiem.

3. No 13. līdz 17. decembrim atlases komisijas locekļi iepazīstas ar kandidātu darbības redzējumu, kas atspoguļots pieteikumos un novērtē tos pēc sekojošiem kritērijiem:

a. Līdzdarbības mērķa skaidrība
(pārstāvot nevalstisko sektoru komitejā)
b. Izpratne par ES struktūrpolitiku
c. Argumentācijas spēks un loģiskums
d. Prasme aizstāvēt pārstāvniecības jomas intereses, spēja koordinēt un veikt informatīvo darbu NVO vidū.

Katrs komisijas loceklis novērtē ikvienu pieteikumu pēc katra kritērija 10 punktu sistēmā. Tādējādi maksimālais punktu skaits, kuru katrs kandidāts var saņemt no katra atlases komisijas locekļa, ir 40. Komisijas locekļi līdz 17. decembrim nosūta visu pieteikumu vērtējuma tabulas komisijas sekretārei.

4. 18. decembrī atlases komisijas sekretāre apkopo vērtējuma rezultātus, paziņo tos kandidātiem un Finanšu ministrijai.

18.decembrī notiek ‘vides forums’, kurā piedalās lielākā daļa Latvijas vides aizsardzības organizāciju. Forumā, tā dalībnieki apstiprina konkursa procedūrā atlasītos kandidātu no vides aizsardzības organizācijām.

5. Laikā līdz 15. janvārim:

a. Finanšu ministrija uzaicina konkursā visvairāk punktu ieguvušos nevalstiskā sektora pārstāvjus darbam komitejās
b. uzaicinātie kandidāti līdz ar piekrišanu darbam komitejās iesniedz Finanšu ministrijai atbalsta/ieteikuma vēstules no savām organizācijām, organizāciju apvienībām

Struktūrfondu pamatdokumenti:

Attīstības plāns / Vienotais programmdokuments (Single Programming Document, Draft, 13 November 2003)

MK Noteikumi Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas institucionālo sistēmu (02.09.03, #500)

MK Rīkojums Par uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai (10.09.03, #573)

FM rīkojums “Par Ministru kabineta 2003.gada 10.septembra rīkojuma Nr.573 “Par veicamajiem uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai” izpildes nodrošināšanu” (15.09.2003, #860)

FM rīkojums “Par Ministru kabineta 2003.gada 10.septembra rīkojuma Nr.573 “Par veicamajiem uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai” izpildes nodrošināšanu” (01.10.2003, #901)


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!