Raksts

Latvijas Zaļās partijas programmas. 2002


Datums:
07. augusts, 2002


Autori

Providus


Programma 2002. gada Saeimas vēlēšanāmTeksts no LZP mājaslapas.

Latvijas Zaļās partijas programma.Preambula

Mūsu programmas pamatā ir zaļā ideja. Latvijas Zaļā partija aizstāv Latvijas iedzīvotāju intereses un tādu tautas dzīves veidu, kas balstās uz iedzīvotāju savstarpēju palīdzību un līdzdalību taisnīgas un augstiem dzīves standartiem atbilstošas dzīves veidošanā, latvju zemes bagātību saudzīgu izmantošanu un vairošanu, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību un tradīciju cienīšanu un godināšanu, vidrūpi un ekoloģiskās apziņas veidošanu.
Mūsu prioritātes

Ārpolitikā

 • Iestāšanās Eiropas savienībā, panākot Latvijai atbilstošus labvēlīgus iestāšanās nosacījumus
 • Latvijas suverenitātes garantēšana izmantojot Eiro-Atlantiskā militārā bloka atbalstu
 • Latvijas okupācijas fakta atzīšana
 • Tādu starpvalstu attiecību izveidošana, kas nodrošina starpvalstu kompensācijas par videi nodarītiem kaitējumiem
 • Videi un cilvēkiem bīstamo objektu likvidācija vai būtiska negatīvās ietekmes mazināšana Latvijas pierobežā
 • Būvniecībā

 • Efektīva valsts un pašvaldību atbalstīta mājokļa programma
 • Atbalsts uzņēmumiem, kas ražo būvmateriālus no vietējiem resursiem
 • Stingra vēršanās pret būvniecības patvaļu, īpaši kultūrvēsturiskajās un aizsargājamās dabas teritorijās
 • Dabas aizsardzībā

 • Piekrastes joslu u.c. dabas teritoriju brīva sabiedriska pieejamība
 • Kompensācijas privātīpašniekiem par aizsargājamajām teritorijām
 • Atbalsts ilgtspējīgai un videi draudzīgai dabas teritoriju izmantošanai
 • Enerģētikā

 • Konkurence starp ražotājiem
 • Valsts kontrole pār sadales tīkliem
 • Alternatīvie enerģijas avoti
 • Iekšējā drošībā

 • Iecirkņa inspektoru tīkla stiprināšana
 • Sasaistīt policijas darbinieku atalgojuma apmēru ar noziedzības apkarošanas efektivitāti
 • Efektīvi uzlabojumi satiksmes drošības jomā
 • Izglītībā

 • Bezmaksas vidējā izglītība
 • Valsts atbalsts spējīgākajiem mācītiesgribētājiem pasaules mācību iestādēs
 • Latvijas mācību iestāžu starptautiskā konkurētspēja
 • Valsts atbalsta pieaugums studijām augstskolās vismaz par 20%
 • Izglītības secīga attīstība kā valsts politikas prioritāte
 • Kultūrā

 • Stabils valsts atbalsts kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā
 • Atbalsts interešu izglītībai, īpašu uzmanību veltot kultūras tradīciju izkopšanai
 • Ieviest kultūras atbildības nodokli
 • Lauku saimniecībā

 • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Alternatīvie rūpali un attīstīts serviss
 • Tradicionālās lauku ainavas saglabāšana modernās saimniecības apstākļos
 • Stingrāku pārtikas kvalitātes kontroli un uzraudzību
 • Medniecībā

 • Atbalsts ilgtspējīgai un videi draudzīgai medniecībai
 • Attīstīta medību saimniecība, kas radītu alternatīvos rūpalus, darba vietas laukos un sakoptu vidi
 • Celt mednieku vides apziņas līmeni, veicinot neiecietību pret patērētāja pieeju
 • Mežsaimniecībā

 • Atgūt nacionālo kontroli pār mežiem un koksnes produkcijas tirgu
 • Valsts atbalsts mežu atjaunošanā un mežu platību palielināšanā
 • Vienādi stingri noteikumi valsts un privātajos mežos
 • Ilgtspējīga rūpniecisko un ekoloģisko resursu izmantošana
 • Pārtraukt mežu nesaimniecisko izmantošanu
 • Reģionālajā attīstībā

 • Nodrošināt reģionu attīstības izlīdzināšanos, īpaši atbalstot jaunu darba vietu rašanos reģionos
 • Valsts struktūrpolitikas izstrāde reģionu griezumā
 • Valsts un pašvaldību birokrātiskās struktūrās administratīvā aparāta samazināšana
 • Valsts pārvaldes decentralizācija
 • Reliģijā

 • Baznīca šķirta no valsts
 • Ticības brīvība
 • Diferencēta valsts politika attiecībā uz reliģiju un sektantismu
 • Sakaros

 • Valsts masu informācijas līdzekļu depolitizācija un dekomercializācija
 • Līdzvērtīgs sakaru, t.sk. radio un TV, nodrošinājums visā valstī
 • Brīva konkurence, monopolsituācijas likvidācija
 • Sociālajā drošībā

 • Panākt minimālās pensijas kāpumu atbilstoši iztikas minimumam
 • Regulāra pensiju indeksācija atbilstoši dzīves līmeņa kāpumam valstī
 • Obligāta darbinieku apdrošināšana lielajos uzņēmumiem
 • Iedzīvotāju pabalstu optimizācija
 • Tautsaimniecībā

 • Maksimāla Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa izmantošana ražošanā un tranzītam
 • Atbalsts mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai, īpaši reģionu attīstības izpratnē
 • Līdzsvars starp globalizāciju un autonomiju
 • Vietējo resursu saudzīga un ilgtspējīga izmantošana
 • Tieslietās

 • Viens likums, viena taisnība visiem
 • Valsts tiesiskuma nodrošināšana, varas dalīšanas principa ievērošana, tautas priekšstāvju un amatpersonu personīgā atbildība par pieņemtajiem lēmumiem
 • Valsts garantēta pilsoņu interešu aizstāvība
 • Skaidri definēta valsts politika, kas iznīdē korupcijas saknes un ierēdņu patvaļu
 • Transportā

 • Ātrs, ērts, regulārs un mainīgam pieprasījumam atbilstošs sabiedriskais transports
 • Visu transporta lietotāju maksājumu novirzīšana transporta infrastruktūrai
 • Jūras pasažieru pārvadājumu attīstīšana
 • Velotransporta infrastruktūras strauja attīstīšana
 • Tūrismā

 • Ienākošā tūrisma attīstība
 • Ekotūrisma attīstība
 • Plaša ar valsts, pašvaldību un privātā sektora atbalstu informācijas sistēmas attīstība
 • Valsts aizsardzībā

 • Profesionāla armija
 • Zemessardze un visas tautas militārās un nevardarbīgās pretošanās sistēma
 • Dalība starptautiskās miera uzturēšanas programmās
 • Militārā budžeta izlietojumu orientēt reģionālās attīstības veicināšanai
 • Veselības aizsardzībā

 • Sociāli taisnīgas veselības aizsardzības sistēmas izveidošana
 • Valsts atbalsts garīgi pilnvērtīga un fiziski vesela cilvēka attīstībai, izskaužot alkohola, narkotiku un azartspēļu atkarības
 • Likvidēt starpniekus valsts finansējuma pārdalē medicīnas iestādēm
 • Nodrošināt bezmaksas medikamentus diabēta, vēža u.c. neārstējamu slimību slimniekiem
 • Vienkāršot invaliditātes statusa atjaunošanas procedūru
 • Vides aizsardzībā

 • Veicināt atkritumu šķirošanu un pārstrādi
 • Principa “piesārņotājs maksā” pielietošana atbilstoši sabiedrības maksātspējai
 • Patvaļīgās sadzīves atkritumu izgāšanas izskaušana visā Latvijā
 • Zinātnē

 • Zinātnes sasniegumu praktiska pielietošana tautsaimniecībā
 • Valsts atbalsts dalībai starptautiskās fundamentālo pētījumu programmās
 • Valsts atbalsts zinātnes nozarēm ar perspektīvu nākotnes praktisko pielietojumu
 • Zvejniecībā un zivjsaimniecībā

 • Atbalsts ilgtspējīgai un videi draudzīgai zvejniecībai un makšķerniecībai
 • Latvijas zvejnieku interešu aizstāvība starptautiskajā un vietējā tirgū
 • Valsts atbalsta programmas dīķsaimniecībai un iekšējo ūdeņu apsaimniekošanai reģionālās attīstības izpratnē; tikai pēc ūdenstilpes apsaimniekošanas plāna izstrādes pieļaut zveju ar tīkliem saprātīgos un stingri kontrolētos apmēros
 • Apvienot visu interešu grupu pūliņus malu zvejniecības izskaušanai, rīkojoties kompleksi
 • Vienkāršot un debirokratizēt sodu uzlikšanas sistēmu; ieviest inspektoru rotāciju, palielināt inspektoru atbildību un rīcībspēju

 • Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

  Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!