Raksts

Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības iesniegums Valsts Cilvēktiesību birojam


Datums:
16. augusts, 2005


Autori

Providus


VALSTS CILVĒKTIESĪBU BIROJAMELIZABETES IELA 65-12RĪGA, LV 1050LATVIJATELEFONS 7287210, 7281604FAKSS 7244074

IESNIEGUMS

1. IESNIEDZĒJS (-A)

1.1. IESNIEDZĒJA VĀRDS, UZVĀRDS SO Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība (Reģistrācijas numurs 000805234)

1.2. NODARBOŠANĀS

Apvienības MĒRĶI:

• panākt dzimumu līdztiesību likumdošanā un likumu izpildē;

• veidot dzimumu līdztiesības profilu politikā;

• līdzsvarot dzimumu līdzdalību politikā un darba tirgū;

• veicināt dzimumu līdztiesības izpratni un īstenošanu ģimenē un plašākā sabiedrībā;

• panākt dzimumu līdztiesības un sociālā taisnīguma kritēriju ievērošanu tautas attīstības novērtējumā;

• ietekmēt iedzīvotāju veselības rādītāju izlīdzināšanos.

Apvienība dibināta 2000. gadā. Apvienībā darbojas 75 organizācijas un individuālie biedri, kas pārstāv dažādas jomas, – bērnu, jaunatnes un sieviešu organizācijas, ģimenes plānošana un seksuālā veselība, arodbiedrības, pieaugušo izglītība, augstākā izglītība, žurnālistika, pētniecība (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas “Papardes zieds”, Latvijas Sieviešu pētniecības un informācijas centrs, Latvijas Bērnu forums, Krīzes centra “Skalbes” un c.)

1.3. PASTĀVĪGĀ ADRESE

Biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 506, Rīga LV 1050
Juridiskā adrese: Vāgnera iela 15, Rīga LV 1050
E-pasts: apvieniba@apvieniba.lv
Mājas lapa: www.apvieniba.lvTELEFONS 7210660, 6468079

2. IESNIEDZĒJA PĀRSTĀVIS

2.1. PĀRSTĀVJA VĀRDS, UZVĀRDS Edīte Kalniņa, Valdes priekšsēdētāja

2.2. PĀRSTĀVJA ADRESE

Lašu iela 5 – 59, Jūrmala LV 2010
E-pasts: edipsi@yahoo.com
TELEFONS 6468079, 7074221

3. IESTĀDE VAI PERSONA, PRET KURU VĒRSTS IESNIEGUMS (ATBILDĒTĀJS)

3.1. IESTĀDES NOSAUKUMS (PERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS) SIA RIMI Latvia

3.2. IESTĀDES (PERSONAS) ADRESE A. Deglava iela 161, Rīga LV 1021

TELEFONS 7045409

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

– Ja ir vairāk par vienu iesniedzēju, Jums ir jāiesniedz pieprasītā informācija par katru, ja nepieciešams, var pievienot atsevišķu lapu;

– lūdzam precīzi atbildēt uz visiem jautājumiem, tādā veidā nodrošinot ātrāku un kvalificētāku palīdzību no biroja puses.

1. Resursu Centrs sievietēm “Marta”

Nodarbošanās: Dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu tiesību aizstāvība
Adrese: Brīvības 183/2-30 Rīga LV 1012
Tālrunis: +371 7378539
Iesniedzēja pārstāvis: Iluta Lāce, Valdes priekšsēdētāja
Adrese: Brīvības 183/2-30 Rīga LV 1012, E-pasts: iluta@marta.lv
Tālrunis: +371 7378539

2. Evija Caune

Nodarbošanās: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, docente
Adrese: Kr. Barona 48 – 9, Jelgava
Tālrunis: +371 30 80626

3. Ināra Ostrovska

Nodarbošanās: LR 8. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas priekšsēdētaja
Adrese: Jēkaba 11, Rīga LV 1050
Tālrunis: +371 7087438

4. Inese Žurovska

Nodarbošanās: Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas locekle
Adrese: Valdeķu iela 54/9 – 32, Rīga, LV 1058
Tālrunis: +371 7672589

5. Mārīte Priekule

Nodarbošanās: Ģimenes atbalsta koordinācijas centra direktore
Adrese: Dzirnavu 34a-8, Rīga LV 1010
Tālrunis: +371 7333128, + 371 9153084

4. FAKTU IZKLĀSTS

Jums ir jāapraksta notikumi tādā secībā, kādā tie notikuši, sniedzot skaidras un precīzas detaļas par faktiem, kas ir Jūsu sūdzības pamatā. Pēc iespējas, Jums jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

4.1. notikuma izklāsts (kas noticis), norādot notikuma laiku, vietu, kā arī notikuma iespējamos lieciniekus (ja tādi ir)

No 21/10/2004 SIA RIMI Latvia ir uzsākusi akciju „Maksā par vienu, otru RIMI dāvina!”, publicējot reklāmas lielākajos Latvijas medijos (laikraksti, televīzija, plakāti tirdzniecības tīkla veikalos, uzņēmuma mājas lapā un c.)

http://www.rimi.lv/lat/presei/jaunumi/?doc=248

Reklāma ar saukli „2 – labāk nekā 1” attēlo vīrieti un viņa divas līgavas.

4.2. pārkāpuma negatīvās sekas (nodarītais zaudējums)

Reklāmas saturs ir diskriminējošs. Tā norāda uz viena dzimuma nepilnvērtību vai pārākumu, kā arī vīrieša un sieviešu stereotipo lomu.

Negatīvu vai stereotipisku vīriešu un sieviešu tēlu izplatīšana, īpaši medijos, var ierobežot sociālās, politiskās un ekonomiskās iespējas vīriešiem un sievietēm.

5. LŪGUMS NORĀDĪT, KĀDĀS VĒL IESTĀDĒS ESAT IESNIEDZIS (-GUSI) IESNIEGUMUS VAI SŪDZĪBAS PAR ŠO PAŠU PĀRKĀPUMU

5.1. ja šādi iesniegumi vai sūdzības ir iesniegti, vēlams norādīt iestādes nosaukumu, iesniegšanas datumu, kā arī informāciju par saņemtajām atbildēm, pievienojot šo iestāžu dokumentu norakstus

Plānojam iesniegt sūdzību

1) Patērētāju tiesību aizstāvības centrā Reklāmas uzraudzības daļā, Elizabetes ielā 41/43, Rīga LV 1010

2) Nacionālā radio un televīzijas padomē, Smilšu iela 1/3, Rīga LV 1939

5.2. ja šādi iesniegumi vai sūdzības nav iesniegti, lūgums paskaidrot, kādēļ tas nav izdarīts

5.3. ja Jūsu rīcībā ir papildus dokumenti, kas varētu būt noderīgi, pievienojiet šo dokumentu norakstus iesniegumam.

Kopija no reklāmas laikrakstā un RIMI Interneta mājas lapas.

6. KĀDAS JŪSU TIESĪBAS IR IEROBEŽOTAS, LŪGUMS TO PAMATOT

(ja iespējams, lūdzu atsaukties uz LR likumiem vai starptautiskajām konvencijām)

Cilvēka pamattiesības, cilvēka personības cieņa un vērtība, vīriešu un sieviešu līdztiesība.

ANO Konvencija par sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 2. un 5. pants

Latvijas Republikas Satversmes 1. punkts, 89. un 91. punkts

Latvijas Republikas Reklāmas likums, 3.2. un 4.2. punkts

PIEZĪMES

Koncepcija Dzimumu līdztiesības īstenošanai (16.10.2001. MK)

Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģija (2001 – 2005)

7. PAPILDUS INFORMĀCIJA

7.1. biroja darbinieku pienākums ir vienoties ar iesniedzēju vai viņa (- s) pārstāvi par jebkuras iesniegtās informācijas nodošanu personām (iestādēm), kas nav iesniedzējs (-a), viņa (-s) pārstāvis, atbildētājs, viņa (-s) pārstāvis vai citas personas (iestādes), kas ir lietas dalībnieki.

8. DEKLARĀCIJA UN PARAKSTS

8.1. visa šajā anketā sniegtā informācija ir konfidenciāla (t.i. nav izpaužama).

Es piekrītu, ka birojs izskata iesniegumu, sazinās ar atbildētāju un citām ieinteresētajām iestādēm, kuras ir skatījušas šo lietu vai ir tiesīgas to skatīt:

8.2. Es apliecinu, ka informācija, ko pēc savas labākās saprašanas un pārliecības esmu sniedzis (-gusi) iesniegumā, ir patiesa un es ievērošu biroja procedūras konfidencialitāti.

iesnieguma iesniedzēja (s) paraksts___________________

datums 26/10/2004 vieta Rīga, Latvija

ANKETU LŪDZAM NOSŪTĪT PĒC SEKOJOŠAS ADRESES:

VALSTS CILVĒKTIESĪBU BIROJAM
ELIZABETES IELA 65-12
RĪGA, LV 1050
LATVIJA


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!