Raksts

Kā radīt vidi, kur talanti var attīstīties?


Datums:
07. decembris, 2017


Autori

Agnese Lāce


Foto: Providus

Migrācija un mobilitāte ir neatņemamas mūsdienu sabiedrības sastāvdaļas, bet vienlaikus tās ir ļoti politizētas. Taču, ja domājam par migrāciju kā par konkurētspēju veicinošu faktoru, varam ne tikai maksimizēt tās pienesumu sabiedrībai, bet arī mainīt sabiedrības noskaņojumu.

4.decembrī notika ikgadējais PROVIDUS sabiedriskās politikas forums “Migrācijas politikas: sacenšoties par talantiem”. Tā uzdevums bija aktualizēt sarunu par migrācijas pienesumu sabiedrībai un par migrācijas politikas lomu valsts konkurētspējas veicināšanā.

Kā savā atklāšanas uzrunā norādīja pētniece Aija Lulle, migrācija var veicināt valsts, reģionu, uzņēmumu un indivīdu izaugsmi. Taču lai to panāktu, ir konkrēti jādefinē migrācijas politikas mērķi. Tā vietā lai ierobežotu, noturētu vai aizliegtu, var radīt iespējas darbaspēka, talantu un inovāciju mobilitātei.

Veiksmīga migrācijas politika ir cieši saistīta ar citām nozarēm, tajā skaitā ekonomikas un darba tirgus plānošanu, uzņēmējdarbības veicināšanu, izglītības kvalitātes paaugstināšanu, visaptverošas integrācijas politikas ieviešanu un pakalpojumu industrijas attīstību. Ja ir skaidra nākotnes perspektīva, nav sarežģījumu piesaistīt visas ieinteresētās puses – valsti, pašvaldību, uzņēmumus, investorus.

Vienlaikus nepieciešams uzlabot dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, attīstot talantus vietējā līmenī, un padarīt to pievilcīgu un atvērtu ārvalstniekiem. Kā norādīja Kristjans Lepiks (Kristjan Lepik), MOVE Guides, Igaunija, pētījumi rāda, ka, izvēloties potenciālu dzīvesvietu, cilvēkiem ir svarīga dabas pieejamība, samērīga dzīves dārdzība, drošība un uzņemošās sabiedrības atvērtība un tolerance. Baltijas valstīs atrodami teju visi šie elementi, bet nedz valstis, nedz atsevišķas pilsētas līdz šim nav spējušas to veiksmīgi izmantot, veicinot talantu piesaisti.

Paneļdiskusiju dalībnieki norādīja, ka migrācija kā inovāciju dzinējspēks jau šobrīd ir iedevis atspērienu dažādām nozarēm. Rīgas restorāni iekļauti starptautiskos ceļvežos, kas pieprasa pieredzes un zināšanu apmaiņu sava piedāvājuma kvalitātes uzlabošanai un attīstībai. Latvijas zinātnieki jau šobrīd ir daļa no starptautiskās zinātnes kopienas, neskatoties uz to, ka augstskolas ne vienmēr sekmīgi līdzdarbojas starptautiskos projektos. Jaunuzņēmumu vide piesaista remigrantus un viņu prasmes un zināšanas. Taču vienlaikus pašreiz šī migrācijas un inovāciju saikne drīzāk notiek par spīti Latvijas valsts attieksmei pret migrāciju, nevis pateicoties mērķtiecīgai migrācijas politikai. Patiesi, šķiet, ka uzņēmumi jau ir soli priekšā valstij migrācijas plānošanā un tās sniegtā potenciāla izmantošanā konkurētspējas un izaugsmei veicināšanai.

Rezumējot foruma diskusijas, var teikt, ka plānojot gudru migrācijas politiku, ir svarīgi par to domāt vairākos līmeņos – valsts, reģionālā, pašvaldību, uzņēmumu un individuālā līmenī. Tāpat ir svarīgi to saistīt ar citām nozaru politikām, tajā skaitā augstākās izglītības politiku un integrācijas politiku, lai radītu vidi, kur talanti var attīstīties un kur visi jūtas iespējoti un pilnvērtīgi sabiedrības dalībnieki.

PROVIDUS turpinās uzsākto dalību diskusijā par gudru migrācijas politiku, aicinot uz sarunu gan politikas veidotājus, gan uzņēmējus un darba devējus, gan jauniebraucējus, lai veicinātu sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm veiksmīgas, uz izaugsmi un konkurētspēju vērstas politikas attīstībai.

Papildu informācija par forumu Facebook.

Foruma norisi atbalstīja Konrāda Adenauera fonds un ES programma “Eiropa pilsoņiem”.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!