Raksts

Kā partijas apkaros korupciju?


Datums:
23. jūlijs, 2002


Autori

Providus


1. Kādus Latvijā vēl neizmantotus pasākumus Jūsu partija ieviesīs korupcijas novēršanai?2. Ko partija darīs, lai beidzot būtu iespējams fiksēt amatpersonu un to radinieku ienākumu un īpašumu apmēru un izcelsmes avotu?3. Cik lielus resursus partija izmantos, lai nodrošinātu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbību?

Jaunais laiks (JL)
Atbild Solvita Mellupe, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore. JL programmas sadaļu “Korupcijas apkarošana” un “Tiesību aizsardzības sistēma” izstrādes darba grupu vadītāja:

1. Lai apkarotu korupciju, ir nepieciešama politiskā griba. Valdošajai koalīcijai tās vienmēr ir pietrūcis. JL korupcijas apkarošanas darbā aktīvi iesaistīs visu sabiedrību un izveidos vienu efektīvu pretkorupcijas apkarošanas iestādi. Mūsu komanda to padarīs pilnībā neatkarīgu no politiķu iegribām un pakļautu tieši Ministru prezidentam. Šai institūcijai būs īpašas izmeklēšanas pilnvaras, profesionāls un labi apmācīts personāls. Tiks izmantoti arī ārvalstu speciālisti un to pieredze. Ministru prezidents personīgi uzņemsies atbildību par darba rezultātu.

2. Mēs cīnīsimies ar šīs nopietnās problēmas cēloņiem. Vispirms padarīsim absolūti caurskatāmu politisko partiju finansējumu. Izveidosim un nodrošināsim vienkāršu un atklātu sistēmu valsts un pašvaldību pasūtījumu saņemšanā, padarot šos procesus pilnībā caurredzamus un publicējot visu informāciju Internetā. Likumdošanā tiks ieviesta kārtība, pārtraucot biežo un nevajadzīgo labojumu, rīkojumu un instrukciju izdošanu, kas ļauj ierēdņiem patvaļīgi un dažādi traktēt likumus un ņemt kukuļus.

3. Korupcijas apkarošana ir viens no partijas Jaunais laiks galvenajiem uzdevumiem. Mēs izmantosim visus iespējamos resursus sava mērķa sasniegšanai, un ieguvums būs nenovērtējams.

Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL)

Korupcijas novēršanai Latvijā nav nepieciešamas kārtējās jaunās programmas un kārtējie jaunie likumi, kurus nepilda. Ir jāizveido ar plašām pilnvarām apveltīts Korupcijas apkarošanas dienests, jāļauj tam nodarboties ar operatīvo darbu, jāpaplašina kriminālprocesuālie korupcijas gadījumu pierādīšanas līdzekļi un pēc tam jāprasa no jaunā dienesta rezultatīvs un uzbrūkošs darbs. Līdz šim Latvijā nekas tāds nav noticis.

Īpašumu sākumdeklarēšanas uzsākšana ir neglābjami nokavēta. Vienīgais reālais agrāko nelegālo ienākumu atklāšanas ceļš šobrīd būtu deklarēto ienākumu un esošo īpašumu atbilstības salīdzināšana ar nomaksātajiem nodokļiem un oficiāli uzrādītajiem uzņēmumu darbības rezultātiem.

KNAB ir vajadzīgs tik daudz naudas, cik tam ir vajadzīgs. Mēs, protams, šobrīd nevaram sastādīt KNAB sākotnējo izdevumu tāmi, bet šie izdevumi valstij veiksmīgas darbības rezultātā tiktu atlīdzināti ar uzviju. No darba organizācijas viedokļa KNAB ir jāveido darbotiesspējīgs operatīvais un izziņas dienests, jāpiešķir nepieciešamie tehniskie līdzekļi utt.

Latvijas ceļš (LC)
Atbild Evija Ansonska, LC preses sekretāre:

1. LC iestājas par valsts un pašvaldības iestāžu rīkoto konkursu ziņu pieejamību, lai izsekotu publiskās naudas izmantošanas likumībai. Lai nepieļautu politisko partiju, to biedru nonākšanu finansu atkarībā, LC uzskata, ka nepieciešams veikt šādus pasākumus:

 • samazināt ikgadējo maksimālo dāvinājuma summu partijām no 10 000 Ls uz 3 000 Ls;
 • partiju priekšvēlēšanu izdevumu finansēšana veicama tikai no viena partijas priekšvēlēšanu fonda un šim fondam jāiesniedz finansu deklarācijas pirms un pēc vēlēšanām;
 • aizliegt finansu saistību uzņemšanos par iekļaušanu vēlēšanu kandidātu sarakstā un izstāšanos no frakcijas;
 • nav pieļaujama līgumu slēgšana starp partiju un ekonomiskajiem grupējumiem.
 • 2. LC uzskata, ka ienākumu deklarācijas būtu jāiesniedz visiem iedzīvotājiem, kā arī jānosaka publisku reģistru pastāvēšana tiesu varas sistēmas darba nodrošināšanai un datu publiskošanas kārtība.

  3. Andra Bērziņa valdības laikā pieņemts lēmums par KNAB izveidi, apstiprināts biroja budžets, premjers ierosinājis palielināt sākotnēji noteikto KNAB direktora algu. LC apņemas sekot, lai viss KNAB budžets tiktu izmantots lietderīgi un atbilstoši mērķim, kā arī likt lietā visu savu tiesību nozares speciālistu zināšanas, lai veicinātu korupcijas izskaušanu Latvijā.

  Tautas partija (TP)
  Atbild TP preses sekretārs Arno Pjatkins:

  1. TP uzskata, ka pašreizējie līdzekļi tiek neracionāli sadalīti starp dažādām institūcijām, tādām kā Satversmes aizsardzības birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomiskā policija un Ģenerālprokuratūra. Korupcijas apkarošanas labad TP darīs visu, lai racionāli sakārtotu šo institūciju atbildību un finansējumu par labu KNAB, radot iespēju tam neatkarīgi strādāt.

  2. TP apņemas panākt, lai vajadzības gadījumos amatpersonu ienākumu deklarācijas tiktu savlaicīgi un pareizi izmantotas, lai atklātu, pierādītu un sodītu amatpersonas gadījumos, kad tās ir bijušas korumpētas.

  3. TP darīs visu, lai vienkāršotu Latvijas birokrātiju, tādējādi novēršot korupcijas iespējas, kā arī veicinātu valsts institūciju darba caurspīdīgumu un atklātumu. Attiecībā uz Valsts pārvaldes likumu, TP ir izstrādājusi konkrētus priekšlikumus Valsts pārvaldes likuma īstenošanai. Notiek darbs pie normām par juridisko personu atbildību korupcijas gadījumos.

  Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība (LZS)
  Atbild LZS ģenerālsekretārs Aivars Berķis:

  1. Korupcijai nav noilguma. Korupcijā pieķerta amatpersona pielīdzināma karavīram, kurš nodevis ienaidniekam Tēvzemi. Tādam cilvēkam uz visu mūžu atņemamas tiesības strādāt valsts vai pašvaldības iestādēs pat viszemākajā amatā, kā arī tiesības kandidēt vēlēšanās.

  2. Valsts ieņēmumu dienestam jāpārbauda, vai par apgrozībā pēkšņi parādījušos naudu ir samaksāts ienākuma nodoklis, un jāiekasē tas. Ikviens nekustamā īpašuma pirkums, par kuru rodas šaubas, ka tā cena neatbilst patiesajai vērtībai, jānovērtē neatkarīgai ekspertu komisijai. Nulles deklarāciju aizpildīšanai jābūt obligātai. Valsts kontrolei izvēles kārtībā jāveic amatpersonu un viņu tuvāko radinieku īpašumu un naudas līdzekļu kontrole. Valsts un pašvaldību iestāžu sludināto konkursu nosacījumi nododami Valsts kontroles izvērtēšanai, izskaužot jebkuru nosacījumu, kas dod priekšrocības kādam iepriekš izraudzītam dalībniekam un kas izslēdz no līdzdalības mazos un vidējos uzņēmumus. Lai nodrošinātu partiju un Saeimas deputātu neatkarību no finansu grupējumiem, krasi ierobežojama politiskā reklāma. Lai ierobežotu kontrabandas preču ievešanu, nekavējoši izveidojama kopīga Robežapsardzes un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāze.

  3. KNAB darba nodrošināšanai LZS var piedāvāt ievēlēšanas gadījumā Saeimā ievēlēto deputātu atbalstu, kā arī savu 65 vietējo nodaļu atbalstu visā Latvijas teritorijā.

  Sociāldemokrātu savienība (SDS)
  Atbild Saeimas SDS frakcijas priekšsēdētājs Pēteris Salkazanovs:

  1. SDS uzskata, ka nav nepieciešams ieviest jaunus pasākumus korupcijas novēršanai, bet likumos paredzētie pasākumi ir pilnībā jāievieš dzīvē – jāsakārto visas uzskaites sistēmas gan uz valsts robežas, gan iekšzemē, kā arī jāiedzīvina amatpersonu un ierēdņu rotācijas sistēma.

  2. Jāatzīst, ka līdz brīdim, kamēr persona savus izdevumus varēs attaisnot ar iepriekšējos gados gūtiem ienākumiem, kuru esamība nav pārbaudāma, slēptu ienākumu gūšana praktiski nebūs pierādāma. Tādēļ steidzīgi jāpieņem sākumdeklarēšanas likums. SDS uzskata, ka jāievieš jauna ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu deklarēšanas sistēma, tādējādi panākot, ka par visiem legāli izmantojamiem līdzekļiem ir vai nu nomaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, vai arī savlaicīgi sniegta informācija likumu kontrolējošai institūcijai. Savlaicīgas kontroles iespējas dotu arī obligāta naudas līdzekļu izcelsmes deklarēšana nekustamā īpašuma pirkuma gadījumā.
  3. KNAB ir izpildinstitūcija, un nav pieļaujama tā darba politizēšana, tādēļ ir nepieņemama situācija, ka kādai atsevišķai partijai ir iespējams iejaukties KNAB darbā. KNAB neatkarības nodrošināšanai Saeimā jābūt pastāvīgai komisijai, kas sadarbotos ar KNAB un tā darbības parlamentāro pārraudzību. Šādu priekšlikumu Saeimas Kārtības ruļļa grozījumiem esmu jau iesniedzis.


  Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

  Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!