Raksts

Kā Jūsu partija saprot, kas ir pilsoniskā sabiedrība? Kuru sabiedrības grupu intereses Jūsu partija pārstāv galvenokārt?


Datums:
17. jūlijs, 2002


Autori

Providus


Kā Jūsu partija saprot, kas ir pilsoniskā sabiedrība? Kuru sabiedrības grupu intereses Jūsu partija pārstāv galvenokārt?

Partija Jaunais laiks
Atbild Dr. Krišjānis Kariņš, Saeimas deputāta kandidāts, programmas sadaļas Lauksaimniecība izstrādes darba grupas vadītājs:

Pilsoniskā sabiedrība ir demokrātiskas valsts balsts, kas sastāv no politiski apzinīgiem, patstāvīgi domājošiem un ekonomiski neatkarīgiem indivīdiem, kuri bauda rīcības un izvēles brīvību, apzinās savas sociālpolitiskās un ekonomiskās intereses un mērķtiecīgi ietekmē sabiedriskos procesus.

Partija Jaunais laiks godīgi kalpo Latvijai un pārstāv visas sabiedrības, nevis atsevišķu tās grupu intereses. Mūsu sirdsapziņas komandas mērķi ir visiem pieņemami un saprotami – obligātā bezmaksas veselības apdrošināšana, korupcijas un nabadzības izskaušana, izglītības sistēmas sakārtošana un valsts varas pārveidošana no valdošās koalīcijas biznesa instrumenta par atklāti funkcionējošu mehānismu, kas strādā sabiedrības labā. Valsts sakārtošanas darbā kopā ar mums aktīvi strādā un palīdz visa sabiedrība.

Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL)

Pilsoniska sabiedrība ir saikne starp indivīdiem valstī ārpus valsts pārvaldes struktūras ietvariem (horizontāla saistība).

PCTVL stingri nenostājas, piemēram, vai nu darba devēju vai darba ņēmēju pusē, bet atbalsta kompromisu, kas atbilst sabiedrības vairākuma interesēm.

Īpaša mūsu rūpju grupa ir sociāli mazaizsargātie cilvēki, kuriem nepieciešama valsts palīdzība, kā arī nacionālās minoritātes, kuru tiesiskais stāvoklis Latvijā nav nodrošināts atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Latvijas ceļš
Atbild preses sekretāre Evija Ansonska:

Latvijas ceļš ir par brīvā tirgus ekonomiku, tiesisku valsti un likumdošanas virsvadību sabiedrībā. Latvijas ceļš apzinās, ka demokrātijas pastāvēšana un attīstības pakāpe ir atkarīga ne tikai no valsts, bet arī no pilsoniskas sabiedrības attīstības līmeņa.

Mēs vēlāmies redzēt spēcīgi attīstītu pilsonisku sabiedrību, kas zina savas tiesības un pienākumus. Sabiedrība, kas izsaka savu viedokli, ietekmē lēmumus un aktīvi piedalās valsts dzīvē, kas vēlas palīdzēt attīstīt labklājību un pieprasa atbildību no politiskās elites un savas partijas. Latvijas ceļa vīzija ir cilvēks, kas ne tikai paļaujas uz valsti, bet arī neaizmirst pajautāt sev, ko viņš ar savu darbu ir devis valsts attīstībā.

Latvijas ceļš aizstāv visus: kas paši veido savu dzīvi, kas uzņemas atbildību par savu, ģimenes un valsts likteni, kas vēlas stabilitāti un dinamisku attīstību, kas ar darbu nodrošina savu tuvinieku labklājību, kas ar ticību raugās nākotnē.

Tautas partija (TP)
Atbild TP preses sekretārs Arno Pjatkins:

Pilsoniskā sabiedrībā ikkatram cilvēkam ir pietiekami daudz iespēju un vēlmju attīstīt sevi un darboties pašas sabiedrības labā. Padziļināta pilsoniskās sabiedrības vērtību izpratne ir lielā mērā atspoguļota jaunajā TP Vēlēšanu programmā.

TP īpaši nepārstāv nevienu sabiedrības grupu – mūsu atbalstītāji ir tie cilvēki, kuriem ir tuvas konservatīvās vērtības, labēja politika un kuri meklē iespējas aktīvi darboties savas valsts labā.

Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība
Atbild partijas ģenerālsekretārs Aivars Berķis:

Pilsoniska sabiedrība, mūsuprāt, ir sabiedrība, kura jūtas atbildīga par savas valsts un tās cilvēku likteni. Pilsoniska sabiedrība brīvi diskutē par vislabākajiem valsts attīstības ceļiem, bet ir vienota pamatjautājumā par nacionālu, neatkarīgu Latvijas valsti. Tāda sabiedrība ir iespējama tikai tad, ja tajā iesaistītas visas sabiedrības grupas un neviens nejūtas atstumts malā.

Mūsu partija pārstāv to cilvēku intereses, kuri grib pilnvērtīgi dzīvot Latvijā paaudžu paaudzēs, kuriem rūp visa Latvija, it īpaši Latvijas lauki. Lauki gan kā latvietības šūpulis un sargs, gan kā vislabākā vide pilnvērtīgai dzīvei.

Latvijas Pirmā partija (LPP)
Atbild LPP priekšsēdētāja vietnieks Oskars Kastēns:

Par pilsonisku var uzskatīt tādu sabiedrību, kas ir demokrātiska un funkcionē saskaņā ar kristīgās ētikas un universālām morāles normām. Latvijas kontekstā ir būtiski, ka dažādu sabiedrības grupu (etnisko, sociālo u.c.) interesēm ir jābūt pakārtotām universāliem demokrātijas pamatprincipiem. Viena no pilsoniskas sabiedrības pazīmēm ir augsta iedzīvotāju aktivitāte, kas neļauj valsts institūcijām uzurpēt indivīda tiesības. Nozīmīgs pilsoniskas sabiedrības priekšnoteikums ir tolerance, kurai pilsoniskā sabiedrībā ir jābūt nevis pašmērķim, bet līdzeklim pilnīgākas un konsolidētākas sabiedrības izveidošanai.

Sociāldemokrātu Savienība (SDS)
Atbild SDS ģenerālsekretāre M.Teivāne-Rukmane:

SDS uzskata, ka demokrātiskas valsts sabiedriskais pamats ir brīva un labi organizēta pilsoniskā sabiedrība. Mūsuprāt, nopietni jāpalielina nevalstisko organizāciju ietekme uz valsts varas centriem. Lai to realizētu, daļa varas funkciju jādeleģē nevalstiskām organizācijām.

Politisko organizāciju mērķis nedrīkst robežoties tikai ar sabiedriskās varas iegūšanu, tas stipri papildināms ar atbildību (arī juridisku) par savas programmas izpildi.

Īpaši svarīga ir vispārējā varas decentralizācija. To var veikt, palielinot pašvaldību lomu ekonomiskajā un sociālajā apritē. Latvijā nobriedis jautājums par vēlētu reģionālo pašvaldību organizēšanu, daļu centrālo pārvaldes funkciju nododot tām.

SDS, galvenokārt, pārstāv to sabiedrības grupu intereses, kas pelna iztiku ar savu darbu (t.sk. mazo uzņēmēju) un to cilvēku, kuri kaut kādu iemeslu dēļ vēl vai vairs nespēj paši sevi apgādāt.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!