Raksts

Informatīvais ziņojums par paveikto dzimumu līdztiesības jomā Latvijā 2002.gadā


Datums:
27. oktobris, 2003


Autori

Providus


Atskaite par Pasākumu plāna Koncepcijas dzimumu līdztiesības īstenošanai ieviešana 2002.gadam izpildi

Paveiktais dzimumu līdztiesības jomā Latvijā 2002.gada laikā.

Ministru Kabinets 2001.gada 16.oktobrī ir akceptējis koncepciju Dzimumu līdztiesības jautājumu īstenošanai. Lai tiktu īstenoti koncepcijā paredzētie pasākumi Labklājības ministrija izstrādāja un iesniedza Ministru Kabinetam apstiprināšanai Pasākumu plānu 2002.gadam.

 • Viens no svarīgākajiem uzdevumiem pasākuma plānā un arī koncepcijas īstenošanā bija institucionālā mehānisma izveide. Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu augstākajā līmenī tika izveidota un ar Ministru Prezidenta rīkojumu 2001.gada 11.martā apstiprināta Dzimumu līdztiesības padome. Padomi vada labklājības ministre un domes sastāvs ir ievēlēts uz 3 gadiem. Padomes galvenais uzdevums ir veicināt vienotas dzimumu līdztiesības politikas izstrādi un koncepcijas par dzimumu līdztiesību īstenošanu. 2002.gada laikā ir notikušas 3 Padomes sēdes, kurās padomei ir bijusi būtiska loma dzimumu līdztiesības jautājumu dažādu aspektu izskatīšanā, kā arī vērtējuma sniegšanā par dzimumu līdztiesības politikas realizēšanu dažādos valsts pārvaldes institūciju līmeņos.
 • Lai īstenotu integrēto pieeju dzimumu līdztiesības veicināšanai ar Labklājības ministrijas 2001.gada 13.decembra rīkojumu ir izveidota koordinācijas darba grupa, kuras galvenais uzdevums ir:
  – izstrādāt programmas projektu Dzimumu līdztiesības īstenošanai 2003.-2007.g.;
  – koordinēt dzimumu līdztiesības principu iestrādāšanu politikas plānošanas dokumentos, normatīvajos aktos un projektos.
 • Sadarbībā ar Valsts Administrācijas skolu ir izstrādāta mācību programma valsts pārvaldē strādājošajiem. Programma iepazīstina ar dzimumu līdztiesības jēdzienu un metodēm, kā analizēt valsts politikas dzimumu griezumā, kā arī sniedz piemērus šajā jomā no pasaules un Latvijas prakses. Diemžēl interese par šo kursu ir bijusi maza, tādēļ kurss ir noticis tikai divas reizes, un pārsvarā to ir apmeklējušas sievietes.
 • Pasākuma plāna 2.2., 2.3. un 2.4. punkti ir svītroti ar Ministru Kabineta 2002.gada 6.augusta protokollēmumu Nr.33, 12.§.
 • Uzsākts darbs pie Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2003.-2007.gadam. Diemžēl sākotnēji nospraustie mērķi programmas pilnveidošanas gaitā izrādījās šim brīdim par plašu un ar nepietiekamu finansiālo segumu, tādēļ programmas projekts tiek pārstrādāts. Līdz ar to ir mainījušies programmas iesniegšanas termiņš Ministru Kabinetā no šā 30.jūnija uz 31.jūliju.
 • Ministru Kabinets 2002.gada 9.jūlijā ir akceptējis grozījumus Ministru Kabineta instrukcijā “Kārtība, kādā aizpildāma normatīvā akta projekta anotācija”, paredzot sniegt analīzi par normatīvā akta pieņemšanas ietekmi uz sieviešu un vīriešu vienādo tiesību un iespēju ievērošanu.
 • Ministru kabinets 2003.gada janvārī ir akceptējis un nosūtījis visām ministrijām un īpašu uzdevumu sekretariātiem zināšanai Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Sabiedrības attieksme un izpratne pret dzimumu līdztiesības jautājumiem”.
 • Apstiprināts indikatoru saraksts, kas tiks izmantots dzimumu līdztiesības īstenošanas situācijas analīzei. Indikatoru sarakstā ir iekļauti Centrālās Statistikas pārvaldes piedāvātie un šobrīd pieejamie dzimumu statistikas rādītāji un indikatori
 • Latvijas valdība ir akceptējusi savu līdzdalību Eiropas Kopienas programmā attiecībā uz “Eiropas Kopienas ietvara stratēģiju dzimumu līdztiesībai”. 2002.gada 12.jūlijā ir parakstīts Saprašanās Memorands, kas dod iespēju Latvijai piedalīties programmas apakšprogrammās, ar mērķi stiprināt galveno ieinteresēto pušu, kas ir iesaistītas dzimumu līdztiesības veicināšanā, kapacitāti un efektivitāti.
  Eiropas Komisija ir akceptējusi Labklājības ministrijas iesniegto projektu “Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas politikās”, kurš tiek īstenots 2003.gadā.
 • Ārlietu ministrijas vadībā ir sagatavots nacionālais ziņojuma projekts par 1979.gada 18.decembra ANO Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijā laikaposmā līdz 2002.gada 1.janvārim.
 • Informācija par Labklājības ministrijas sadarbības projektiem dažādās dzimumu līdztiesības jomās:
  1) Ziemeļvalstu Ministru Padomes finansētais projekts “Informatīvā kampaņa cīņā pret sieviešu tirdzniecību” (2002) – kampaņas mērķis ir sabiedrības izpratnes un informētības līmeņa paaugstināšana par sieviešu tirdzniecību, norādot ne tikai uz šīs problēmas kriminālo aspektu, bet arī cilvēktiesību pārkāpumiem. Projekta laikā ir notikuši vairāki semināri skolu jauniešiem un arī studentiem, kuru mērķis ir bijis izglītot un informēt iepriekš minētās un citas potenciālās sabiedrības grupas, lai nenokļūtu cilvēku tirdzniecības vervētāju redzeslokā. Otrs būtisks kampaņas mērķis ir izglītot valsts institūcijās strādājošos speciālistus, jo bieži vien tiem trūkst zināšanu un pieredzes šī jautājuma risināšanā. Viens no galvenajiem uzdevumiem cilvēktirdzniecības (sieviešu tirdzniecības) jautājuma risināšanā, kā arī šīs kampaņas ietvaros ir stabila sadarbības mehānisma starp valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām izveide;
  2) Zviedrijas starptautiskā attīstības aģentūras (SIDA) projekts par sieviešu iesaistīšanu politikā un lēmumu pieņemšanas procesos (2002-2004). Projekta norises gaitā sievietēm ir iespēja mācīties no Baltijas un Skandināvijas valstu politiķu pieredzes: 1) kā attīstīt prasmes – prezentācijas tehnika, vadīšanas iemaņas, sadarbība ar masu medijiem; 2) kā plānot kampaņas, kā aizstāvēt savas intereses jeb kā lobēt; 3) iegūt zināšanas par politiskajām sistēmām un partijām, to lomu un ietekmi. Galvenais noteikums projektā iesaistītajām sievietēm ir piedalīties nākamajās pašvaldību vēlēšanās, kas notiks 2005.gadā;
  3) 2002.gada laikā Labklājības ministrija sadarbībā ar SOROS fondu un Latvijas dzimumu līdztiesības apvienību strādāja pie projekta “Sabiedrības informēšana par ES lomu dzimumu līdztiesības nodrošināšanai”, kā rezultātā tiks izstrādāts un publicēts buklets par ES likumdošanu un politiku dzimumu līdztiesības nodrošināšanai

Labklājības ministre D.Staķe

A.Gaile

7021625, Agnese.Gaile@lm.gov.lv


Pasākumu plāns Koncepcijas dzimumu līdztiesības īstenošanai ieviešana 2002.gadam


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!