Raksts

Informatīvais ziņojums par MK noteikumu projekta par elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs, starp valsts un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām izstrādi


Datums:
03. februāris, 2003


Autori

Providus


Ziņojums iesniegts izskatīšanai MK sēdē 2003. gada 28. janvārī, izskatīšana pārcelta uz 4. februāra sēdiTieslietu ministrijas Ministru kabinetā iesniegtais ziņojums par elektronisko dokumentu aprites noteikumu izstrādes gaitu. Ziņojumā izklāstīti priekšlikumi par noteikumu tālākās izstrādes uzticēšanu jaunai starpinstitūciju darba grupai, lai uzlabotu noteikumu kvalitāti un vienkāršotu saskaņošanas procedūru.

Informatīvais ziņojumus

par Ministru kabineta noteikumu projekta par elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs, starp valsts un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām izstrādi

Ministru kabinets 2001.gada 18.septembrī, akceptējot likumprojektu Elektronisko dokumentu likums, uzdeva Tieslietu ministrijai izstrādāt un mēneša laikā pēc Elektronisko dokumentu likuma pieņemšanas noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs, starp valsts un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām, turpmāk tekstā – Ministru kabineta noteikumu projekts, (protokols Nr.45, 7.§, 3.1.punkts).

Pamatojoties uz minēto Ministru kabineta lēmumu, Tieslietu ministrijā ir izveidota darba grupa, kurai uzdots sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu.

Ministru kabineta noteikumu projekts cita starpā paredzēs arī vienotas tehniskās prasības un standartus elektronisko dokumentu izstrādāšanai, noformēšanai, glabāšanai un apritei valsts un pašvaldību iestādēs. Tieslietu ministrijas darba grupa ir konstatējusi, ka, lai varētu sagatavot kvalitatīvu Ministru kabineta noteikumu projektu, tā izstrādē nepieciešams piesaistīt arī citu valsts institūciju pārstāvjus, t.sk., Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts kancelejas pārstāvjus, kā arī kvalificētus un pieredzējušus tehniskos speciālistus no privātā sektora. Esošās darba grupas ietvaros to izdarīt nav iespējams, jo Tieslietu ministrijas rīkojums citu institūciju pārstāvjiem nav saistošs. Turklāt kvalificētu speciālistu piesaistīšanai no privātā sektora nepieciešams attiecīgs finansējums, kas Tieslietu ministrijai nav piešķirts.

Lai atrisinātu minētās problēmas un sagatavotu kvalitatīvu Ministru kabineta noteikumu projektu, ar Ministru prezidenta rīkojumu nepieciešams izveidot starpinstitūciju darba grupu, kurā ietilptu visu ministriju, kā arī citu ieinteresēto valsts institūciju, piemēram, Valsts kancelejas, pārstāvji.

Ministru kabinets 2002.gada 7.maijā akceptēja Latvijas e-pārvaldes koncepciju, turpmāk tekstā – koncepcija, (protokols Nr.19, 33.§ 1.punkts), nosakot, ka par koncepcijas īstenošanu ir atbildīga Satiksmes ministrija. Nepieciešamās likumdošanas bāzes izveide, t.sk., normatīvo aktu izstrāde par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un apriti, koncepcijā ir noteikts kā viens no svarīgākajiem koncepcijas realizācijas priekšnoteikumiem. Ņemot vērā, ka par koncepcijas īstenošu ir atbildīga Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija uzskata, ka minētās starpinstitūciju darba grupas vadība būtu jāuztic Satiksmes ministrijai. Satiksmes ministrija 2002.gada 16.oktobra vēstulē Nr.09-0.1.3.2/175 Tieslietu ministrijai izteica savu piekrišanu piedalīties minēto Ministru kabineta noteikumu izstrādē un uzņemties attiecīgās starpinstitūciju darba grupas vadīšanu.

A.Kļava, 7031731, Aleksandra_Klava@ur.gov.lv

S.Jantone, 7031739, Signe_Jantone@ur.gov.lv


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!