Raksts

Ilgtspējīgas pārvaldes rādītāji — Latvijas demokrātijas kvalitāte, izpildvaras kapacitāte un atbildība


Datums:
14. jūnijs, 2021


Autori

Providus Sintija Tarasova


Latvijas ilgtspējīgas pārvaldes indikatori: Latvijas demokrātijas kvalitāte.

Ilgtspējīgas pārvaldes indikatoru (eng. Sustainable Governance Indicators) mērķis ir identificēt un sniegt iespēju salīdzināt starp Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm dažādas pārvaldes jomā nepieciešamās reformas.

Ilgtspējīgas pārvaldes indikatoru (IPI) platforma apvieno plašu loku ekspertu un speciālistu, meklējot labākos risinājumus ilgtspējīgas pārvaldes procesu veicināšanai un stiprināšanai. Lai veicinātu labās prakses apmaiņu, IPI sniedz brīvu pieeju apkopotajām datu kopām, kas ļauj efektīvi un uzskatāmi salīdzināt datus 41 valsts starpā.

IPI dati tiek publicēti trīs virstēmās: politikas sniegums, demokrātija, pārvalde. Katru virstēmu veido apakštēmas, kas tālāk izriet individuālos rādītājos, kas izteikti gan skaitliskā veidā desmit ballu skalā, gan aprakstošā formātā, sniedzot izvērstāku konkrētā rādītāja skaidrojumu.

Zemāk ievietotas trīs interaktīvas ilgtspējīgas pārvaldes rādītāju infografikas: Latvijas demokrātijas kvalitāte, Latvijas izpildvaras kapacitāte un Latvijas izpildvaras atbildība.

Lai nodrošinātu, ka iegūtie rādītāji sniedz augsta līmeņa politikas procesu novērtējumu, IPI apvieno kvalitatīvas un kvantitatīvas pētījuma metodes. Kvalitatīvu valsts analīzi veic katras valsts eksperti, savukārt kvantitatīvie dati tiek iegūti no publiski pieejamām, atzītām publikācijām. Kvalitatīvie un kvantitatīvie dati ir līdzvērtīgi svarīgi, veidojot IPI metodoloģiju, jo kvalitatīvais izvērtējums sniedz padziļinātu un detalizētu konkrētās valsts novērtējumu, ņemot vērā konkrētas valsts specifikas, kamēr kvantitatīvie dati nodrošina objektīvu un standartizētu infomāciju.

Lai nodrošinātu, ka rādītāji ir objektīvi un tos neietekmē subjektīvi aizspriedumi, IPI īsteno sešu neatkarīgu posmu izvērtēšanas procesu. Latvijā par IPI valsts pārskata izstrādi atbild pētniece Indra Mangule, bet par pārskata izvērtēšanu — pētnieks Daunis Auers.

Ilustrācijas pamatā ir Ilgtspējīgas pārvaldes indikatoru mājaslapā (www.sgi-network.org) publicētās infografikas. Par augstāk pieejamo vizualizāciju un IPI atveidi latviešu valodā atbild domnīca PROVIDUS.

Ilustrācija sagatavota projekta Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes kvalitātes spēcināšanai ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!