Raksts

Esi ziedojis? Kā saņemt nodokļa atlaides?


Datums:
12. decembris, 2006


Autori

Providus


Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta 3.punkts nosaka, ka „pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm, bet šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.”

Fiziskās personas, kas guvušas ienākumus, no kuriem ir maksāts ienākuma nodoklis, un gada laikā ir ziedojušas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss brīdi, kad veikts ziedojums, sastādot un iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, var saņemt no valsts atpakaļ daļu no ziedotās summas. Ja ziedotā summa nepārsniedz 20 procentus no gada laikā kopējā gūtā un ar ienākuma nodokli (25%) apliekamā ienākuma, tad no valsts atpakaļ var prasīt un saņemt 25% no ziedotās summas.

Ienākuma nodokļa atmaksu par ziedotajām summām var prasīt visa nākamā gada laikā pēc taksācijas gada, kas nozīmē, ja fiziska persona 2006.gadā (taksācijas gads) ir ziedojusi sabiedriskā labuma organizācijai, tad iesniegt dokumentus par ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu var visu 2007.gadu (pēctaksācijas gads). Tas neattiecas uz tām personām, kurām jāiesniedz deklarācija ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim pēctaksācijas gadā, t.i., līdz 1.aprīlim deklarācija jāiesniedz personām: kas veic saimniecisko darbību; ir guvušas ienākumus ārvalstīs; ir guvušas neapliekamos ienākumus, kuri kopā pārsniedz 1008 latus; kā arī citos gadījumos, ja ir gūti ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

Kas jādara, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu par ziedotajām summām?

1. Personai jāaizpilda iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija (D) un arī tās pielikumi (D1, D2, D3, D4). Uzskatāmākam piemēram pielikumā iekļauts iedzīvotāja gada ienākumu deklarācijas aizpildīts paraugs.
(Gada ienākumu deklarācija – aizpildīts paraugs (73.00 KB)pdf)
Deklarācijas veidlapas pieejamas Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā sadaļā „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” .

Deklarācijā norāda visus taksācijas periodā Latvijas Republikā un ārvalstīs gūtos ienākumus (arī ar nodokli neapliekamos ienāku­mus, piemēram, Sorosa fonds-Latvija izmaksātās stipendijas).

2. Nodokļa maksātājs deklarācijas D1 pielikumu aizpilda, pamatojoties uz paziņojumu par algas nodokli, kuru maksātājam izsniedz ienākuma izmaksas vietā, ienākumu izmaksas dokumentiem, kā arī citiem dokumentiem, kuri apliecina ienākumu saņemšanu. Šī iemesla dēļ ir svarīgi pieprasīt un saglabāt dokumentu, kas apliecina katra darba devēja veiktās darba algas un ienākuma nodokļa izmaksas. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja gada laikā persona ir bijusi nodarbināta pie vairākiem darba devējiem, vai mainījusi darba vietu.

3. Ienākumu deklarācija savas dzīvesvietas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) teritoriālajā iestādē jāiesniedz kopā ar dokumentiem, kas apliecina gūtos ienākumus un maksāto nodokli (paziņojums par algas nodokli darba ņēmējiem) un dokumentiem, kas apliecina veiktos ziedojumus (kvīts no ziedojuma saņēmēja vai bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par ziedoto summu, ja veikts pārskaitījums). Tāpat VID ir jāiesniedz savi bankas rekvizīti, uz kuriem pārskaitīt atmaksājamo nodokļu summu. Pirms Sabiedriskā labuma organizāciju likuma spēkā stāšanās, VID prasīja kopiju no organizācijas – ziedojuma saņēmējas atļaujas saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot nodokļu atlaides. Tagad šādu kopiju lēmumam par sabiedriskā labuma statusu biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei nav nepieciešams iesniegt, jo VID darbinieki var paši pārbaudīt, vai attiecīgai organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss.

4.VID veic iesniegto dokumentu pārbaudi un nodokļa summas atmaksu par ziedotajām summām un 2-3 mēnešu laikā pārskaita to uz personas bankas kontu. Gadījumā, ja iesniegtajos dokumentos nav pilnīgas informācijas, VID darbinieki sazinās ar personu, parasti nosūtot vēstuli, par nepieciešamajiem papildu dokumentiem, vai precizējamiem jautājumiem.

Iedzīvotāju ienākumu deklarācija jāaizpilda, sākot ar tās pielikumiem (D1, D2, D3, D4). Vispirms pilda D1 pielikumu, kurā norāda visas taksācijas gada (2006.gada) darba vietas neatkarīgi no darba ilguma, pat ja tas bijis vienas dienas darbs, par kuru saņemta samaksa un veiktas iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas. Deklarācijā jānorāda visi ienākumu avoti un ienākumu apmērs. Tālāk pielikumu D1 aizpilda, ņemot vērā paziņojumā par algas nodokli, ko izsniedz darba devējs, vai citos ienākumus apliecinošos dokumentos, norādītos datus, tos summējot katras ailes lejasdaļā. Zemāk redzamajā ienākumu deklarācijā ir aizpildīta D veidlapa, pieņemot, ka personas gada laikā gūtie ar nodokli apliekamie ienākumi ir 2400 lati (200 lati mēnesī), neapliekamie ienākumi, piemēram, stipendija – 200 lati, ziedotā summa gada laikā sabiedriskā labuma organizācijai vai organizācijām kopā bijusi 600 lati.

D veidlapa jāaizpilda, pamatojoties uz deklarācijas pielikumos iekļautajām ziņām. Ja personai ir bijuši vēl citi attaisnotie izdevumi (ārstnieciskie izdevumi vai izdevumi par mācībām), tos arī var iekļaut deklarācijā un saņemt nodokļa atmaksu, ja personai ir šo izdevumu apliecinoši dokumenti. Veicot deklarācijas aizpildīšanu par ziedotajām summām, jāņem vērā nosacījums, ka nodokļa atmaksa tiek piemērota ziedotajām summām, kuras nepārsniedz 20% no apliekamā ienākuma, t.i., 20% no deklarācijas 03.ailes summas. Ilustrētajā piemērā, ja ziedoti 600 lati, bet apliekamais ienākums ir 2400 lati, deklarācijas D 08.ailē par ziedojumiem un dāvinājumiem, jāraksta tikai 480 lati (t.i. 20% no 2400 latiem), nevis visi 600 lati. Ja ziedots mazāk par minētajiem 20%, tad raksta visu pilnu summu.

Deklarācijā ir diezgan uzskatāmi parādīts, kādi aprēķini jāveic (kura pielikuma un kuras ailes summas jāsaskaita vai jāatņem), lai aizpildītu katru nākamo aili. Sociālās apdrošināšanas iemaksas (zemāk dotajā piemērā ierakstīts aprēķins no 2400 latiem = 216 latiem) saskaita kopā ar ziedotajām summām (480 latiem) un citiem attaisnotajiem izdevumiem gada laikā, ja tādi bijuši, tad pieskaita klāt neapliekamo minimumu, kas 2006.gadā ir 32 lati mēnesī un kopā gada laikā –384 lati, un iegūto kopsummu atņem no kopējiem apliekamajiem ienākumiem (2400 latiem). Rezultātā iegūst summu ienākumiem, no kuriem jāaprēķina ienākuma nodoklis, jau ņemot vērā ziedotās summas – šajā gadījumā tas ir 1320 lati. Ienākuma nodokļa apmērs no iegūtās summas ir 330 lati. Minētā summa ir mazāka par to summu, kas jau samaksāta valstij kā ienākuma nodoklis (20.aile), kas šajā gadījumā ir 450 lati. Ir veikta ienākuma nodokļa pārmaksa par 120 latiem (no 450 latiem atskaitot 330 latus), kas tad arī var tikt saņemta no valsts atpakaļ, iesniedzot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un visus papildus augstāk minētos dokumentus.

Informāciju sagatavoja Baiba Krieviņa, juriste

Publikācija tapusi ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta finansējumu valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005-2009. gads” ietvaros.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!