Raksts

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu konkursus plānots izsludināt 2006.gada novembrī


Datums:
24. oktobris, 2006


Autori

Providus


Šī gada novembrī plānots izsludināt Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu atklātos konkursus.[1] Finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū.

Paredzams, ka Latvijai laika periodā no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim kopējais projektiem pieejamais grants no finanšu instrumentiem būs 49 731 318 eiro. Finanšu instrumentu ietvaros var pieteikt individuālos projektus, programmas un grantu shēmas, tai skaitā, īpašās atbalsta formas – NVO fonds, Stipendiju grantu shēma, Īstermiņu ekspertu fonds un Projektu sagatavošanas fonds. Viena individuālā projekta finanšu instrumentu granta apjomam jābūt ne mazākam par 250 tūkstošiem eiro.

Lai palielinātu finanšu instrumentu administrēšanas efektivitāti, ar donorvalstīm panākta vienošanās, ka Latvijā tiks izsludināti divi individuālo projektu atklātie konkursi (2006. un 2007.gada nogalē) visās prioritātēs vienlaicīgi, izņemot Šengenas prioritāti, kurā paredzams tikai viens ierobežots individuālo projektu konkurss 2007.gada nogalē. Tāpat arī Pārrobežu sadarbības, Akadēmisko pētījumu un Tehniskās palīdzības acquis communautaire ieviešanai prioritātēs tiks veidotas programmas vai grantu shēmas, kuru ietvaros tiks izsludināti apakšprojektu atklātie konkursi.

Pirmo konkursu plānots izsludināt 2006.gada novembrī pēc konkursu nolikumu apstiprināšanas Ministru kabinetā. Šobrīd konkursa nolikums tiek saskaņotas ar iesaistītajām institūcijām. Konkurss ilgs trīs mēnešus, un projekti būs jāiesniedz angļu valodā tajā ministrijā, kura atbildīga par attiecīgo prioritāti.

Projekta iesniedzējs var būt jebkura pārvaldes ietāde, valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, kā arī Latvijā reģistrētas juridiskas personas: biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, arodbiedrības un kapitālsabiedrības. Pieteikuma veidlapa un tās aizpildīšanas vadlīnijas atrodamas www.eeagrants.org, sadaļā Projects, un www.eeagrants.lv, sadaļā Pieteikuma veidlapa. Pieteikuma veidlapa aizpildāma elektroniski, savukārt budžeta aprēķini veicami eiro valūtā.

Vispārējā gadījumā donorvalstis apstiprinātam projektiem piešķir līdz 60 procentiem no kopējām attiecināmajām izmaksām, tomēr, ja vismaz 15 procenti tiek segti no valsts vai pašvaldību budžeta, donorvalstu grants var būt līdz 85 procentiem. Projekta iesniedzējs, kurš sagatavojis projektu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, var pieteikties uz abu finanšu instrumentu līdzfinansējumu vienlaicīgi, lai iegūtu lielāku finanšu instrumentu grantu – līdz pat 90 procentiem no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Finanšu instrumentu birojs (FIB), kas darbojas kā kontaktpunkts saņemējvalstu un donorvalstu starpā, veiks no Latvijas nosūtīto projektu pārbaudi, kā arī sniegs savu viedokli un ieteikumus par projektiem EEZ Finanšu instrumenta komitejai un Norvēģijas Ārlietu ministrijai, kuras pieņems gala lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Paralēli FIB iesniegs projektus Eiropas Komisijā, kura pārbaudīs to atbilstību ES mērķiem. Paredzamais projektu izskatīšanas termiņš Latvijā ir trīs mēneši, bet donorvalstīs – četri mēneši.

Paralēli plānotajiem individuālo projektu konkursiem donorvalstīm apstiprināšanai nosūtītas divas grantu shēmas – Nevalstisko organizāciju (NVO) fonds, kura kopējais apjoms ir teju seši miljoni eiro (5 850 744 eiro), un Projektu sagatavošanas fonds (Seed Money) ar 585 tūkstošu 74 eiro fonda apjomu. NVO fonds paredzēts finansiāla atbalsta sniegšanai NVO aktivitātēm finanšu instrumentu atbalstītajās prioritātēs: vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, cilvēkresursu attīstība un izglītība u.c. NVO fonds finansēs trīs dažādus pasākumu blokus, kas viens otru papildinās – NVO aktivitāšu atbalsts, kapacitātes stiprināšanas pasākumi (atbalsts jaunām NVO vai tādām NVO, kas vēlas uzsākt savas aktivitātes jaunā sfērā), kā arī jaunu projektu veicināšana finanšu instrumentu prioritārajās jomās.

Savukārt Projektu sagatavošanas fonda mērķis ir veicināt projektu ideju pārvēršanu pabeigtos projektu pieteikumos, kas gatavi iesniegšanai atklātajos konkursos uz finansējuma saņemšanu.

NVO fonda un Projektu sagatavošanas fonda apakšprojektu iesniedzējiem būs jānodrošina savs līdzfinansējums – 10 procentu apmērā no kopējām attiecināmajām apakšprojekta izmaksām. Abu šo fondu apsaimniekotāja funkcijas veiks Sabiedrības integrācijas fonds. Atklāto konkursu izsludināšana apakšprojektu atlasei NVO fonda un Projektu sagatavošanas fonda ietvaros varētu sākties 2007.gada sākumā.

Finanšu instrumentu prioritātes un konkursā pieejamās summas

Plašāka informāciju par Finanšu instrumentiem www.eeagrants.lv un www.lsif.lv .

Informāciju sagatavoja Diāna Atkauķe, Finanšu ministrijas Finanšu instrumentu koordinācijas departaments.

____________________

[1] Finanšu instrumenti Latvijai pieejami kopš 2004.gada novembra, kad tika parakstīti Saprašanās memorandi par to ieviešanu.

Publikācija tapusi ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta finansējumu valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005-2009. gads” ietvaros.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!