Raksts

Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Projekts


Datums:
17. janvāris, 2006


Autori

Providus


Komentāru iesūtīšana līdz 14.02.2006.

Saeimas un NVO sadarbības deklarācija-

AICINĀJUMS komentēt dokumenta projektu.

2005. gada 11. maijā pēc NVO, Saeimas priekšsēdētājas I. Ūdres un Saeimas komisiju pārstāvju tikšanās, tika izveidota darba grupa ar mērķi izstrādāt Saeimas un NVO sadarbības dokumenta projektu.

Darba grupā strādāja trīs NVO pārstāvji: Andris Gobiņs, Eiropas Kustība Latvijā, Inete Ielīte, Bērnu forums, Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskā alianse, un Saeimas pārstāvji: Viesturs Šiliņš, frakcija “Jaunais Laiks”, Gunārs Kusiņš, Saeimas Juridiskais birojs, Dina Balode, Saeimas priekšsēdētājas padomniece, Aleksandrs Mirļins, Latvijas Universitātes lektors, kā arī atsevišķās sēdēs piedalījās Ingrīda Ūdre.

Ir noslēdzies pirmais posms dokumenta projekta izstrādē, un deklarācijas projekts jau ticis prezentēts Saeimas komisiju un Frakciju vadītājiem. Neskatoties uz komentāriem par atsevišķiem punktiem, konceptuāli vairākums atbalsta šī dokumenta tālāku virzību.

Deklarācijas mērķis ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un uzlabot Saeimas un NVO sadarbību, balstoties uz savstarpēju izpratni un atbalstu, kā arī uzsvērt NVO darbības nozīmi demokrātiskā valstī.

Saeimas un NVO sadarbības dokuments iecerēts kā Saeimas lēmums. Lai tas stātos spēkā, būs nepieciešama Saeimas deputātu nobalsošana. Deputātu nobalsošana varēs notikt pēc vispusīgas un detalizētas dokumenta apspriešanas.

Mums ir patiess prieks nodot NVO komentēšanai šo dokumenta projektu. Savus komentārus deklarācijai lūdzam iesūtīt elektroniski pa e-pastu alianse@nvo.lv vai pa pastu Latvijas Pilsoniskā alianse, Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011 līdz 14.02.2006. plkst. 15:00.

Latvijas Pilsoniskā alianse apkopos visus komentārus un nodrošinās to izskatīšanu darba grupā.

Laba vēlējumiem,

Rasma Pīpiķe
Direktore
Latvijas Pilsoniskā alianse

_________________________________

DEKLARĀCIJA

par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā
un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām

Apzinoties pilsoniskās sabiedrības nozīmi valsts un tautas ilgtspējīgā attīstībā un nevalstisko organizāciju (turpmāk arī — NVO) ietekmi uz Saeimas pieņemto lēmumu kvalitāti, jāpaplašina NVO un Saeimas sadarbība, kā arī jāveicina pilsoniskās sabiedrības attīstība un jāuzlabo NVO darbības vide. Saeimas sadarbība ar NVO veido ciešāku saikni starp likumdevēju, no vienas puses, un sabiedrību un indivīdu, no otras puses. Saeima un NVO savā sadarbībā tiecas kļūt par atpazīstamu līderi pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā un iesaistīšanā likumu sagatavošanas procesā.

Deklarācijas mērķis

Šīs deklarācijas mērķis ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un uzlabot Saeimas un NVO sadarbību, balstoties uz savstarpēju izpratni un atbalstu, kā arī uzsverot NVO darbības nozīmi demokrātiskā valstī.

Sadarbības principi

Saeima aicina sabiedrību organizēties savu interešu pārstāvībai, īpaši izmantojot tās iespējas, ko paver Biedrību un nodibinājumu likums, un aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanā vietējā, valsts un starptautiskā līmenī. NVO kā organizēta pilsoniskās sabiedrības daļa to nodrošina, ievērojot nevis šauri komerciālas un politisko partiju un apvienību intereses, bet gan paužot un aizstāvot plašāku sabiedrības grupu intereses.

Saeima uzskata NVO par līdzvērtīgu partneri un atzīst, ka NVO līdzdalība dod būtisku ieguldījumu likumu ierosināšanas, sagatavošanas un izvērtēšanas procesā. Saeima, uzlabojot informācijas pieejamību un izmantojot NVO ekspertu veiktā izpētes darba rezultātus, nodrošina pieņemto likumu kvalitāti. Saeima un NVO savā sadarbībā ievēro ilgtspējīgas attīstības un pēctecības principus. Saeima nodrošina atklātību un caurredzamību šīs sadarbības veidošanā, kā arī piedāvā vienādas iespējas visām nevalstiskajām organizācijām. Saeima neatbalsta rīcību, kuras rezultātā veidojas augsne korupcijai vai interešu konfliktam vai rodas aizdomas par to. Saeima atbalsta NVO, izstrādājot tiesību normas, kas veicina labvēlīgu vidi pilsoniskās sabiedrības un NVO attīstībai. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un NVO līdzdalības veicināšanai tiek izmantota nacionālā un starptautiskā labā prakse.

Saeima atzīst par nepieciešamu:

1) veidot pilsoniskās sabiedrības attīstībai labvēlīgu finanšu un budžeta politiku;

2) pastāvīgi palielināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un nevalstisko organizāciju darbībai nepieciešamo finansējumu;

3) īpaši atbalstīt reģionālo nevalstisko organizāciju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un kopā ar šīm organizācijām attīstīt mehānismus to līdzdalības veicināšanai reģionālā un nacionālā līmenī;

4) īpaši atbalstīt nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu izveidi, to darbību un attīstību vides, izglītības, dzimumu līdztiesības, veselības, sociālajā, jaunatnes, pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un citās sabiedriskā labuma jomās.

Saeima nolemj:

1) regulāri analizēt Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbību un sekmēt Saeimas komisiju pieredzes apmaiņu, veicinot vienotas metodes izveidošanu šo organizāciju iesaistīšanai likumu sagatavošanas procesā;

2) nodrošināt Saeimā kopumā un katrā Saeimas komisijā koordinatoru sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām;

3) pastāvīgi uzlabot Saeimas mājas lapu un citus mehānismus, lai informētu nevalstiskās organizācijas par Saeimas un tās komisiju darbu, un veicināt NVO izglītošanu par līdzdalību likumu sagatavošanas procesā;

4) noteiktā kārtībā iesaistīt Saeimas komisiju darbā nevalstisko organizāciju pārstāvjus un Saeimas komisijās uzklausīt nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokļus un ieteikumus par attiecīgās komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

5) noteiktā kārtībā organizēt priekšlikumu izskatīšanu likumprojektu un lēmumu projektu pilnveidošanai;

6) ne retāk kā reizi gadā rīkot Saeimas un tās komisiju vadības un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanos — forumu, kurā izvērtē sadarbības rezultātus un izstrādā un nosaka turpmākās sadarbības programmu;

7) aicināt forumu veidot sadarbības padomi, kuras mērķis ir vadīt un koordinēt Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbību, apkopot un izskatīt ieteikumus pilsoniskās sabiedrības attīstībai, kā arī Saeimas un NVO sadarbības uzlabošanai.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!