Raksts

Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode


Datums:
27. septembris, 2015


Autori

Providus


Foto: PROVIDUS

Konferencē analizē veidus, kā nepieļaut noziedzību pret maziem bērniem un pašu bērnu noziedzību.

Pēdējo gadu laikā Latvijas sabiedrību satraukuši nežēlīgi un ciniski noziegumi pret maziem bērniem. No otras puses – sabiedrību satrauc arī vardarbība, kuru veikuši paši bērni. Pētījumos pierādīts, ka bērni nepiedzimst par cietušajiem vai vardarbības veicējiem. To, kā veidojas bērna uzvedības modeļi un dzīves pieredze, lielā mērā nosaka ģimene un vide, kurā noris bērna ikdiena. Vai pieaugušajiem – vecākiem, pedagogiem, pašvaldības speciālistiem – ir prasmes un iemaņas, lai uzaudzinātu mūsu bērnus par pilnvērtīgiem un laimīgiem sabiedrības locekļiem, nevis par cietušajiem vai likuma pārkāpējiem? Ja nav, kur tās gūt?

Lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem, domnīca PROVIDUS 2015.gada 29.septembrī rīkoja konferenci „Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode”.

Konferencē iepazīstinājām ar būtiskākajām pētījuma atziņām par mazu bērnu (5 – 10 gadi), viņu ģimeņu un pedagogu, kā arī citu institūciju inovatīvām sadarbības formām, lai nepieļautu, ka bērni kļūst par noziedzīgu nodarījumu upuriem vai pieaugot paši izdara likuma pārkāpumus.

Rosinājām diskusiju starp vecākiem, plašāko sabiedrību un speciālistiem par aktuālām sadarbības formām, nodrošinot bērniem draudzīgu un atbalstošu vidi pirmsskolas un sākumskolas iestādēs.

Tāpat konferencē aicinājām inovatīvas un sociāli iekļaujošas darba metodes iepazīt un ar savu pieredzi dalīties plašākam Latvijas novadu speciālistu lokam.

PROVIDUS pētījumos secināts, ka antisociāla uzvedība vai fakts, ka bērns kļūst par noziedzīga nodarījuma upuri, ir sekas bērna vajadzību ignorēšanai agrā bērnībā. Tāpēc nepieciešams attīstīt inovatīvas sociālā darba metodes bērnu dzīves vietās (skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs), lai mazinātu riska situācijas, kas izraisa bērnu antisociālu uzvedību.

Arī citu valstu pieredze liecina, cik būtiski ir veicināt pārmaiņu filozofiju darbā ar bērniem un ģimenēm, veidot bērniem draudzīgu un iekļaujošu vidi viņu ikdienas gaitās un izstrādāt multidisciplinārās sadarbības modeli un metodes starp pedagogiem, vecākiem un citiem speciālistiem.

Konferencē piedalījās ārvalstu eksperti, tai skaitā no Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Norvēģijas un Beļģijas.

Konferences prezentācijas (latviešu vai angļu valodā):

• “Bērna tiesību aizsardzības sistēmas izaicinājumi no pašvaldību un valsts institūciju viedokļa”, Laila Rieksta-Riekstiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja. (VBTAIpdf)

• “Different perspectives to prevent youth violence”, Cedric Foussard, Starptautiskā Juvenālās Justīcijas Observatorija (International Juvenile Justice Observatory), Beļģija.(OIJJpdf)

• “National Mediation Service NMS – Norway”, Gry Akre Tellum, Nacionālais mediācijas dienests, Norvēģija. (Konfliktradetpdf)

• “Prevention of children’s antisocial behavior as a precondition for children’s welfare – experience from Lithuania”, Audronė Bedorf, Bērnu tiesībsarga birojs, Lietuva. (Ombudspersonpdf)

• “Some Preventive Measures of Children’s Anti-social Behaviour: Animus Experience”, Dimitar Germanov, Asociācija Animus, Bulgārija.(Animuspdf)

• “SPIN-program”, Snezana Stoljarova, SPIN projekts, Igaunija. (Spinpdf)

• “Bērnu tiesību aizsardzības monitorings Latvijas pašvaldībās antisociālas uzvedības novēršanas kontekstā”, Laila Grāvere, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja. (Tiesībsarga birojspdf)

• “Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojekts”, Anda Smiltēna, Tieslietu ministrijas Valsts tiesību departamenta direktore. (Tieslietu ministrijapdf)

• “Samazinot riskam pakļauto bērnu skaitu: agrīnās iejaukšanās pieeju modelēšana”, Ilona Kronberga, domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece. (PROVIDUSpdf)

Pasākums notika PROVIDUS vadīta projekta „Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode” ietvaros. Iniciatīvas mērķa grupā bija 48 sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni (48 ģimenes) Kuldīgā, Saldū un Cēsīs, bet ārvalstu pieredze tika gūta Bulgārijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Iniciatīvā iesaistītie partneri – nodibinājums „Bērnu attīstības centrs „Saulīte”” (Saldus), nodibinājums „Mamma mammai fonds” (Kuldīga), biedrība „Mazās pēdas” (Cēsis), kā arī Fonds „Biedrība Animus” (Bulgārija).

(Konferences programmapdf)

Plašāka informācija: PROVIDUS pētniece un projekta vadītāja Ilona Kronberga, Ilona.Kronberga@providus.lv, 28351711


Kas notika ar skolnieku, kurš nodedzināja kaktusu? Inga Spriņģe, ReBaltica

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!