Raksts

Atzinums par Noteikumu projektu Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu


Datums:
21. jūnijs, 2021


Autori

Providus


2021.gada 22.jūnijā Valsts kancelejai aizsūtītais Providus atzinums

Atzinums par Noteikumu projektu Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu (VSS-540)

Labdien!

Domnīca Providus ir sagatavojusi atzinumu par Noteikumu projektu “Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu” (VSS-540), kas 2021.gada 10.jūnijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Pirmo reizi Providus viedokli izteica šī dokumenta publiskās apspriešanas ietvaros, taču tajā ietvertie priekšlikumi netika ņemti vērā. Tādēļ esam sagatavojuši savu atzinumu, kurā uzturam šādus iebildumus:

1) Uzturam iebildumu par noteikumu projekta 13.punktā šobrīd paredzēto, ka “Visiem projektiem aizpilda šo noteikumu 12.1., 12.2. un 12.7. apakšpunktā minētās anotācijas sadaļas. Šo noteikumu 12.3., 12.4., 12.5., 12.6. un 12.8. apakšpunktā minētās sadaļas aizpilda, ja attiecināms”. Ierosinām no izņēmumu uzskaitījuma (otrā teikuma) izslēgt 12.6 punktu (par projekta izstrādē iesaistītajām institūcijām un sabiedrības līdzdalību), to pārceļot uz pirmo teikumu.

Uzturam šo iebildumu, jo uzskatām, ka iespēja norādīt “nav attiecināms” sadaļā par sabiedrības līdzdalību vājinās sabiedrības iesaistes iespējas. Ja sabiedrisko apspriešanu nav bijis iespējams noorganizēt, to būtu anotācijā skaidri jānorāda. Ja sabiedriskā apspriešana/konsultēšanās par attiecīgo jautājumu nav atzīta par lietderīgu, arī to būtu skaidri un argumentēti jānorāda attiecīgajā ailītē, lai citas institūcijas un sabiedrības pārstāvji var lemt, cik lielā mērā šāds vērtējums ir pamatots. Kā norādījām iepriekšējā atzinumā, praksē esam novērojuši, ka institūcijas mēdz ziņas par konsultācijām norādīt kā “neattiecināmas” pat tad, ja no konsultācijām (gan ar ekspertiem, gan ar plašāku sabiedrību, gan specifiskām mērķgrupām) būtu bijusi liela jēga. Uzskatām, ka būtu jāpiemēro pieeja (aprakstot to anotācijas aizpildīšanas vadlīnijās), kuros gadījumos šādas konsultācijas drīkst neveikt, taču, aizpildot anotāciju, šādos gadījumos anotācijas aizpildītājam ir skaidri jānorāda konsultāciju nerīkošanas iemesls.

2) Iebilstam pret noteikumu projekta 12.6 punkta formulējumu “projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalība”. Aicinām saglabāt šobrīd spēkā esošo nošķīrumu, sākotnējās ietekmes izvērtējumā nodalot institūcijas no sabiedrības līdzdalības.

Saredzam risku, ka, sapludinot kopā informāciju par konsultācijām ar sabiedrību un valsts institūcijām, šādi aizpildīts ietekmes novērtējums var būt maldinošs un sabiedrības līdzdalībai nelabvēlīgs. Aizpildītā aile radīs iespaidu par notikušām konsultācijām ar sabiedrību, lai gan faktiski būs apkopoti tikai valsts institūciju sagatavotie viedokļi. Šādus gadījumus jau šobrīd esam vairākkārt novērojuši arī praksē.

Atzinums sagatavots projekta Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes kvalitātes spēcināšanai ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Atzinuma saturu atbild biedrība Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Par Atzinuma saturu atbild biedrība Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

/

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!