Raksts

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”


Datums:
16. augusts, 2020


Autori

Agnese Frīdenberga


Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadošās pētnieces Agneses Frīdenbergas atzinums par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”.

Izvērsts atzinuma teksts pieejams šeitpdf.

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS atzinīgi vērtē Ekonomikas ministrijas centienus sakārtot būvniecības tiesisko regulējumu, taču vēršam uzmanību šādiem diskutabliem risinājumiem:

1. PROVIDUS iebilst pret Ekonomikas ministrijas piedāvātiem grozījumiemBūvniecības likuma 6. 1 pantā, proti, grozījumiem, kas vērsti uz to lai samazinātu Būvniecības Valsts kontroles biroja lomu būvniecības procesā – sašaurināt Būvniecības valsts kontroles biroja darbības loku, paredzot, ka birojs uzraudzīs tikai trešās grupas publiskas ēkas būvdarbus, ja būvdarbu veikšanai ir nepieciešama būvatļauja. [..]

2. PROVIDUS iebilst pret Ekonomikas ministrijas piedāvātiem grozījumiem, papildināt pantu ar 10. 1 un 10. 2 daļu šādā redakcijā: (10.1.) Apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur arī šādu lēmumu darbību: 3) atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; (10.2.) Ja šajā likumā nav noteikts citādi un ja iestāde ir noraidījusi vai atstājusi bez izskatīšanas būvniecības administratīvā procesa ietvaros izdotā būvniecības ierosinātājam labvēlīga administratīvā akta apstrīdēšanas iesniegumu, iestādes lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. [..]

3. PROVIDUS iebilst pret Ekonomikas ministrijas piedāvātiem grozījumiem Būvniecības likumā Būvniecības likuma 12.pantā, sašaurinot būvvaldes funkcijas un atbildības. [..]

4. PROVIDUS iebilst pret Ekonomikas ministrijas priekšlikumu grozījumiem Būvniecības likuma 12.pantā, papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā: Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pilnvarot tās būvinspektoru tās vārdā pieņemt šā likuma 18. panta piektajā, 6., un septītajā daļā, kā arī šā likuma 21. panta septītajā daļā noteiktos lēmumus.

5. PROVIDUS uzskata, ka Ekonomikas ministrijas priekšlikums papildināt Būvniecības likumu ar 14.1 pantu “Klusēšanas – piekrišanas”; princips, ir neizstrādāts un neskaidrs.

6. PROVIDUS aicina Ekonomikas ministriju pārdomāt piedāvāto risinājumu atbildības sadalījumam Būvniecības likumā (Būvniecības likuma 19.panta, 19.1 un 19.2 panta redakcijas), aizstājot to ar risinājumu, kas nodrošinās efektīvu trešo personu aizsardzību pret būvniecības un būves ekspluatācijas laikā nodarītiem zaudējumiem, papildinot Būvniecības likuma 19.pantu ar atbilstošu normas redakciju.

PROVIDUS eksperts Agnese Frīdenberga ir gatava piedalīties komisijas sēdēs, plašāk izklāstot savus argumentus un iebildumu būtību. Tāpēc lūdzam rast iespēju uzaicināt Agnesei Frīdenbergu likumprojekta izskatīšanas sēdēs, informējot par to ekspertu – agnese.fridenberga@providus.lv.

Providus ieteikumi Rīgas sociālajai politikai no 2021.-2027.gadam ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par to saturu atbild domnīca PROVIDUS.

Providus atzinums “Grozījumi Būvniecības likumprojektā” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild domnīca PROVIDUS.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!