Raksts

Atzinums par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā.


Datums:
13. aprīlis, 2020


Autori

Providus


Domnīcas PROVIDUS atzinums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto un precizēto Konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā” (nosūtīts VARAM 2020.gada 14.aprīlī)

Domnīca Providus ir iepazinusies ar precizēto Konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā” un saskaņo to. Vienlaikus vēlamies apliecināt savu interesi iesaistīties likumprojekta tālākā izstrādes procesā, iestrādājot ziņojumā minētās ieceres jaunajā Vietējo pašvaldību likumā.
Izmantojot izdevību un atbalstot Latvijas Pašvaldību savienību tās centienos veicināt pierādījumos balstītu politiku, vēlamies atbildēts uz Latvijas Pašvaldību savienības Izziņas 2.daļā (Jautājumi, par kuriem saskaņošanas procesā vienošanās panākta) 33. punktā pausto, proti, ka Latvijas Pašvaldību savienībai nav izdevies gūt pārliecību par Providus informatīvajā materiālā lietotās informācijas avotiem, vēlamies norādīt pamatojumu šeit:
•Dienvidamerika, konkrētāk, tieši Brazīlija, ir valsts, kas sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas praksi uzsāka jau 20.gs. 80.gados. Šobrīd Brazīlijā identificējami aptuveni 618 līdz 1130 sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanas piemēru, kas ir aptuveni viena trešdaļa visu sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas gadījumu pasaulē. Aptuvenais sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas gadījumu skaits visā pasaulē ir nosakāms ļoti aptuveni: starp 1269 un 2778 gadījumiem. Atsauce uz informācijas avotu: http://documents.worldbank.org/curated/en/791401468295194694/pdf/625880WP0P11620ci0n0del0Presupuesto.pdf

•Sabiedrības līdzlemta budžetēšana kļuvusi populāra Eiropā 21.gs. pirmās desmitgades laikā. Ja 2005.gadā sabiedrības līdzlemta budžetēšana tika īstenota 55 pašvaldībās Eiropā, tad jau 2012.gadā identificējami aptuveni 1300 sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas gadījumi. Atsauce uz informācijas avotu: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573894/EPRS_BRI%282016%29573894_EN.pdf (4.lpp);

•Sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas projekts, kas apkopo informāciju par šo sabiedrības iesaistes metodi visā pasaulē, informē, ka pēdējo 30 gadu laikā sabiedrības līdzlemta budžetēšana īstenota 7000 pilsētās visā pasaulē, kļūstot par visizplatītāko sabiedrības iesaistes modeli (līdzalības demokrātijas sabiedrības iesaistes modeli). Atsauce uz avotu: https://www.participatorybudgeting.org/global_pb_hub_launch/

•2013.gadā vairāk nekā 1700 pašvaldības 40 valstīs visā pasaulē īstenoja sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu, kas apzīmē procesu, kurā iedzīvotāju tikšanās, lai vienotos par par daļēju pašvaldības budžeta izlietojumu apkaimēm vai visai pilsētai/pašvaldībai, piedaloties budžeta izlietojuma izlemšanas un pārraudzīšanas procesos”. Atsauce uz informācijas avotu: Yves Cabannes, University College London, https://www.researchgate.net/publication/276105434_The_impact_of_participatory_budgeting_on_basic_services_municipal_practices_and_evidence_from_the_field

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!