Raksts

10 jautājumi par kopienu filantropiju


Datums:
03. marts, 2003


Autori

Providus


NVO centra sagatavotās atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par kopienu filantropiju

1. Kas ir kopienu filantropija?

Kopienu filantropija (angļu valodā community philanthropy) tāpat kā filantropija, ir laika, zināšanu, prasmju, naudas vai citu resursu ziedošana sabiedriska labuma mērķiem, kas attiecas uz kādu konkrētu vidi, kurai cilvēki jūtas piederīgi vai arī teritoriju – pagastu, pilsētu vai reģionu.

2. Kas ir kopiena?

Kopiena (angļu valodā community) apzīmē konkrētu vidi, kurai cilvēki jūtas piederīgi vai arī teritoriju – pagastu, pilsētu vai reģionu, aptverot visas vecuma, etniskās, reliģiskās, sociālās iedzīvotāju grupas.

3. Kā attīstīt kopienu filantropiju?

Kopienu filantropiju var attīstīt, sabiedrībā vairojot izpratni par tās lomu kopienas dzīves uzlabošanā, kā arī dažādām sabiedrības grupām piedāvājot iespēju sadarboties, tādējādi radot līdzdalības mehānismu vietējās sabiedrības attīstībā – ziedojot laiku, prasmes, naudu un citus resursus.

4. Kas ir Iedzīvotāju Forums?

Iedzīvotāju Forums ir viena no kopienu filantropijas izpausmēm. Iedzīvotāju Forumā pulcējas vietējie iedzīvotāji, lai pārrunātu vietējās kopienas problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem. Piedaloties Forumā, vietējās sabiedrības pārstāvji- uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, jaunieši un citi kopienas pārstāvji – nosaka kopienas attīstībai svarīgas prioritātes un izveido darba grupas to realizēšanai. Parasti šāds Forums pulcē aptuveni 100 vietējo iedzīvotāju un ilgst vienu dienu.

5. Kādi ir Iedzīvotāju Foruma uzdevumi?

 • Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes;
 • Panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem;
 • Izveidot darba grupas no vietējiem sabiedrības pārstāvjiem, lai panāktu problēmu risinājumus – realizētu konkrētus projektus.

6. Kādi ir Iedzīvotāju Foruma rīkošanas priekšnoteikumi?

Iedzīvotāju Foruma efektivitātes priekšnoteikumi ir sekojoši:

 • Motivēta Foruma rīcības komiteja – spēcīga vietējo līderu grupa no plašas sabiedrības, kas darbojas brīvprātīgi;
 • Eksperti, kas var dot padomus Iedzīvotāju Forumu rīkošanā atbilstoši vietējās sabiedrības vajadzībām;
 • Veiksmīga sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību, kas nodrošina atbalstu Foruma rīkošanai;
 • Līdzekļu piesaistes prasmes, lai nodrošinātu Foruma rīkošanai nepieciešamo finansējumu vai atbalstu “graudā” (publicitāte, telpas, ēdināšana utml.);
 • 20 brīvprātīgie, kas nodrošina darba grupu vadīšanu Forumā.

7. Kādi ir Iedzīvotāju Forumu rezultāti Talsos un Lielvārdē?

Pilotprojekta “Iedzīvotāju līdzdalība un kopienu filantropija” ietvaros divās Latvijas pilsētās – Talsos un Lielvārdē – notika Iedzīvotāju Forumi. Abās pilsētās uz diskusiju par pilsētu attīstību pulcējās aptuveni 100 vietējo iedzīvotāju. Tie vienas dienas kopēja darba rezultātā vienojās, ka Lielvārdē ir nepieciešams atrisināt vairākas problēmas, kuras vietējie iedzīvotāji nolēma risināt sekojoši:

 • Skolēnu drošība, šķērsojot maģistrāli ceļā uz skolu un dodoties mājup. Lai atrisinātu šo problēmu, lielvārdieši vienojās, ka turpmāk divas stundas no rīta un divas pēcpusdienā pie ceļa pārejas dežūrēs Lielvārdes pensionāri, kas pavadīs skolēnus, šķērsojot maģistrāli. Pensionāri tika ietērpti atstarojošās vestēs un aprīkoti ar policistu zižļiem, kā arī CSDD apmācīti, tādējādi nodrošinot skolēnu drošību, šķērsojot maģistrāli;
 • Atpūtas vietu trūkums pilsētā, ko lielvārdieši nolēma risināt, izvietojot koka soliņus un izveidojot bērnu rotaļlaukumus pilsētā;
 • Jauniešu interešu aizstāvības nepieciešamība pilsētā – lielvārdieši vienojās, ka Lielvārdē ir jādibina jauna nevalstiskā organizācija, kuras darbības joma būs jaunieši un to problēmas. Nākotnē tika ieplānots Jauniešu Forums;
 • Nepieciešamība izveidot Dienas centru pensionāriem.

Savukārt Talsos iedzīvotāji atzina, ka nepieciešams risināt sekojošas problēmas:

 • Braukšanas ātruma pārsniegšana pilsētā, ko talsenieki nolēma risināt, izvietojot tā sauktos “guļošos policistus”, kas ierobežos satiksmi noslogotajās pilsētas ielās;
 • Alkohola un tabakas izstrādājumu pārmērīga lietošana, ar ko pilsētas iedzīvotāji nolēma cīnīties, palielinot uzņēmēju atbildību pret alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību;
 • Nepieciešamība sakārtot apkārtējo vidi un nodrošināt rotaļu un izklaides iespējas pilsētas bērniem, ko talsenieki nolēma risināt, atjaunojot bērnu rotaļu smilšu kastes daudzdzīvokļu namu pagalmos un rotaļu laukumus pilsētas bērnudārzos;
 • Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums, kas risināms, izveidojot jauniešu laukumu, kur paredzēta “brīvā skatuve”, skrituļslidu celiņi, grafitti siena u.c.;
 • Talsenieki Foruma ietvaros nolēma arīdzan izveidot dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām, sakārtot ūdens ņemšanas vietu pilsētā – avotiņu un izveidot norādes pilsētā.

8. Ko kopienu filantropija dod vietējai sabiedrībai?

 • Veicina vietējo problēmu risināšanu ar vietējiem resursiem;
 • Veicina trīs sektoru – nevalstiskā, valsts un privātā – sadarbību;
 • Attīsta vietējās ziedošanas tradīcijas, vienlaikus nodrošinot kopienas attīstībai nepieciešamos resursus;
 • Stiprina kopienas attīstības neatkarību no ārējiem finansu avotiem;
 • Rada iespēju īstenot kopienai nozīmīgus projektus;
 • Rada iespēju iesaistīties un līdzdarboties līdz šim mazāk aktīvām sabiedrības grupām;
 • Veicina vietējā kopienas fonda izveidi.


9. Kas ir kopienas fonds?

Kopienas fonds (community foundation, angļu valodā, фонд местного сообщества, krievu valodā) ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no vietējiem ziedotājiem, lai finansētu vietējo iedzīvotāju projektus. Kopienas fonds ir iespēja ar pašu saziedotajiem līdzekļiem sasniegt tieši tos mērķus, kas svarīgi vietējai sabiedrībai.

10. Kādas ir kopienu fondu attīstības perspektīvas Latvijā?

Kopienas filantropijas attīstību ietekmē katras valsts un konkrētās kopienas vēsturiskā, sociālā, ekonomiskā situācija un tradīcijas, bet galvenā vienojošā īpašība šīm organizācijām ir vietējo resursu apvienošana, lai atbalstītu kopienas vajadzības. Latvijas attīstības tendences kopienas fondu izveidošanā varētu būt līdzīgas Centrāl – un Austrumeiropas pieredzei. Patreiz Latvijai svarīgākais ir veicināt vietējās filantropijas attīstību un pakāpeniski attīstīt arī līdzekļu uzkrājumu veidošanu. Pozitīvās iestrādes kopienu filantropijas jomā Talsos un Lielvārdē liecina par to, ka šādu organizāciju attīstība mūsu valstī ir perspektīva un nākotnē ieņems arvien nozīmīgāku vietu, lai nodrošinātu dinamisku vietējās sabiedrības attīstību un vairotu vispārējo labklājību.

Nevalstisko organizāciju centrs
Lāčplēša 52/54-22, Rīga, LV-1011
Tālr: 7283283, fakss: 7289227, e-pasts: info@ngo.org.lv

www.ngo.org.lv


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!