Projekts

Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā: apmācības speciālistiem


Projekta norises laiks:
02.03.2015 - 27.02.2017
Projekta izmaksas:
EUR 11 916,96
Finansētājs:
Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros


Kontaktpersonas

Ilona KronbergaSanita Sīle


Autori

Providus


1978. gadā Eiropas Padome izdeva rezolūciju par „jauniešu likumpārkāpumu prevenciju un sociālo iekļaušanu”. Neskatoties uz to, ka kopš tā laika Eiropas Padome ir izdevusi vairāk kā desmit rekomendāciju saistībā ar juvenālo justīciju, ir bijis maz saskaņotu mēģinājumu šīs rekomendācijas ieviest un ievērot praksē. Daudz Eiropas Savienības dalībvalstu nav ieviesušas juvenālās justīcijas standartus pilnā apmērā, un situācija kļūst vēl sarežģītāka ekonomiskās nestabilitātes laikā.

Arī ANO Bērna tiesību komiteja bieži pauž bažas, ka starptautiskie juvenālās justīcijas standarti ES līmenī nav pilnībā ieviesti. Ir norādes, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu nav skaidras izpratnes par to, kādā apmērā speciālisti tiek apmācīti par juvenālās justīcijas standartiem un komunikāciju ar bērniem.

Projekts „Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā: apmācības speciālistiem” paredz ES līmenī nodrošināt informāciju, zināšanas un apmācības nacionāla mēroga iestādēm un to darbiniekiem, kas strādā ar gados jauniem likumpārkāpējiem, lai tādā veidā veicinātu labāku starptautisko standartu īstenošanu darbā ar bērniem, kas pārkāpuši likumu. Projekts balstās uz Starptautiskās Juvenālās Justīcijas Observatorijas (IJJO) izstrādātajām vadlīnijām par „Juvenālās justīcijas sistēmu uzlabošanu ekonomiskās krīzes laikā”.

Projekta galvenās aktivitātes

– Apmācību programmas un tās izmantošanas pamācības izveide. Tiks izveidota fokusa grupa ar bērniem, kas izdarījuši likumpārkāpumus, lai identificētu šo bērnu vajadzības un radītu lietu vadības stāstus (komunikācija ar bērnu, dzimuma perspektīva utt.).
– Projekta partneru rīkoti nacionālie semināri praktiķiem un speciālistiem, kas strādā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē un brīvības atņemšanas iestādēs.
– Apmācību izvērtēšana un apmācību programmas pielāgošana IJJO e-apmācību platformai.
– Noslēguma konference Briselē projekta rezultātu prezentēšanai.

Projektā plānotie rezultāti:

– Interneta aptaujas rezultāti par vajadzībām apmācību jomā;
– Daudzsološu prakšu apkopojums par apmācībām un juvenālās justīcijas programmām;
– Fokusa grupa ar bērniem, kas izdarījuši likuma pārkāpumus;
– Apmācību programmas un tās izmantošanas pamācības izveide;
– Nodarbību vadītāju apmācības Briselē;
– Nacionāla mēroga seminārs jomā strādājošiem speciālistiem;
– Nacionālas juvenālās justīcijas darba grupas izveide;
– Apmācības internetā;
– Noslēguma konference Briselē projekta rezultātu prezentēšanai;
– Projekta noslēguma izvērtēšana

Projekta ietvaros izstrādātie materiāli:

Plānotie ieguvumi:

– Uzlabojusies sadarbība starp privātā un publiskā sektora speciālistiem;
– Horizontāla un vertikāla labo prakšu izplatīšana un integrēšana;
– Stiprināti nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa sadarbības tīkli;
– Politikas veidošanas un esošās praktisko pieeju pilnveide, izplatot identificētās labās prakses, lai tādā veidā uzlabotu jau pieejamos līdzekļus darbam ar bērniem;
– Koordinēšanas, sadarbības un virspusējas izpratnes veicināšana un attīstīšana iesaistīto speciālistu vidū.

Vadošais partneris:
Starptautiskā Juvenālās Justīcijas Observatorija (International Juvenile Justice Observatory), Beļģija http://www.oijj.org/en

Partneri:
– Domnīca PROVIDUS (Centre for Public Policy PROVIDUS), Latvia – www.providus.lv/en

– Ludviga Bolcmana Cilvēktiesību Institūts (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights), Austrija http://bim.lbg.ac.at/en

– Cerība Bērniem – ANO Konvencijas par bērnu tiesībām Politikas Centrs (Hope for Children – UNCR Policy Centre), Kipra – http://www.uncrcpc.org/

– Rubikon centrs (Rubikon Centrum), Čehija – http://www.rubikoncentrum.cz/en/

– Asociācijas Diagramma (Association Diagrama), Francija – http://www.associationdiagrama.fr/

– Grieķijas Tieslietu ministrija (Greek Ministry of Justice), Grieķija – http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx

– Džovanni Kalabrias Institūts (Istituto Don Calabria), Itālija – http://www.centrodoncalabria.it/

– Portugāles Tieslietu ministrija (Portuguese Ministry of Justice), Portugāle – http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-of-justice.aspx

– Fonds Diagramma (Fundación Diagrama), Spānija – https://www.fundaciondiagrama.es/

– Iekļauj jauniešus (Include Youth), Ziemeļīrija, Apvienotā Karaliste – http://includeyouth.org/

– Somu mediācijas forums (Finish Forum for Mediation), Somija – http://www.sovittelu.com/english/index.php

– Korkas Universitāte (The University of Cork), Īrija – http://www.ucc.ie/en/

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!