Projekts

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2015. gads


Projekta norises laiks:
01.01.2015 - 31.12.2015
Projekta izmaksas:
166 406.00 EUR
Finansētājs:
Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”


Kontaktpersonas

Laura Leitlante


Autori

Providus


PROVIDUS 2015. gada darba programmas galvenais uzsvars būs sekojošs: Latvijā notiks nozīmīgs Eiropas līmeņa notikums – pirmā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. PROVIDUS izmantos vēl nebijušu iespēju pievērst iedzīvotāju, sabiedrības un Latvijas, kā arī citu dalībvalstu politikas veidotāju uzmanību Eiropas Savienības un nacionālās politikas saistībai, Eiropas Savienības un pašmāju institūciju lomai lēmumu pieņemšanas procesos, kas ietekmē Eiropas Savienības pilsoņus, kā arī sabiedrības līdzdalības lomai, lai veicinātu lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs.

Minētais tiks sasniegts sekojošā veidā:

• Aktivitātes, kas palielina iedzīvotāju izpratni par Eiropas Savienības politikas veidošanas procesiem, kā arī dod iespēju regulārai un uzlabotai iedzīvotāju līdzdalībai šajos procesos ES līmenī. PROVIDUS turpinās nodrošināt nepārtrauktu ziņu publicēšanu par demokrātiju un līdzdalību caur blogiem, tiešajām translācijām un citiem interneta avotiem. (8. aktivitāte), kā arī piedalīsies IT rīku attīstīšanā, lai palielinātu iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Savienības Digitālās darba kārtības lēmumu pieņemšanas procesos (3. aktivitāte).

• Aktivitātes, kas ļauj cilvēkiem piedalīties debatēs par Eiropas Savienības politikas jautājumiem. PROVIDUS organizēs vairākas diskusijas par pierādījumos balstītu politikas veidošanu (1.aktivitāte), kā arī konferenci par attīstības politiku „ES loma pasaulē: Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību,lai atrastu efektīvus risinājumus un uzlabotu pārvaldi” (4.aktivitāte). PROVIDUS piedalīsies konferences „Atvērtā Eiropa: atvērtie dati atvērtai sabiedrībai” veidošanā (5.aktivitāte), uzraudzīs parlamentārās debates un likumdošanas iniciatīvas, lai vaicinātu Eiropas ideju par pārstāvniecikās demokrātijas standartiem (6.aktivitāte), kā arī palīdzēs Ilgtspējīgas Pārvaldības indeksa (7.aktivitāte), un Imigrantu Integrācijas Politikas indeksa veidošanā. (10. aktivitāte).

• Aktivitātes, kas veicina piemērotu vidi sabiedrības līdzdalībai ES līmenī. PROVIDUS piedalīsies sanāksmē Tallinā ar organizācijām, kas darbojas atmiņu un atceres jomā (2.aktivitāte), kā arī, kopā ar partneriem, diskutēs par labi attīstītu sabiedrības lidzdalības modeļu deficītu vienkāršotās līgumu revīzijas procedūrās ES līmenī (9.aktivitāte).

Pilns PROVIDUS 2015. gada darba programmas plānoto aktivitāšu saraksts:

• 1.aktivitāte – Publiskās debates par pierādījumos balstītu politiku ar atbilstošiem diskusijas dalībniekiem, lēmumu pieņēmējiem, vadošajiem žurnālistiem un aktīviem pilsoņiem, iesaistoties diskusijās par problēmām un iespējamiem politiskajiem risinājumiem. Papildus debatēm tiks nodrošināta tiešā translācija internetā.

• 2.aktivitāte – organizācijas, kas darbojas atmiņu un atceres jomā diskutēs par attiecībām starp nacionālo, reģionālo un starptautisko Eiropas atmiņu veidolu un to, kā tie ietekmē dažādas sabiedrību iekļaujošas demokrātijas formas.

• 3.aktivitāte – tiks radīda starptautiski pieejama interaktīva spēle kā rīks, lai vairotu sabiedrības izpratni un veicinātu viedokļu izteikšanu interneta lietotāju vidū Polijā, Igaunijā, Latvijā un Čehijā. Pēc spēles tiks organizētas speciālas darbnīcas.

• 4.aktivitāte – tiks rīkota starptautiska konference par ES lomu pozitīvu pārmaiņu un labas pārvaldības veicināšanā partnervalstīs, ar uzsvaru pilsoniskās sabiedrības lomai kā arī Austrumu Partnerības un Centrālāzijas reģioniem.

• 5.aktivitāte – PROVIDUS palīdzēs organizēt nozīmīgu starptautisku konferenci par atvērtajiem datiem Latvijas prezidentūras laikā. Tiks rīkota paneļa diskusija, veltot uzmanību atvērto datu lomai caurredzamības un atvērtības nodrošināšanā politiskos procesos. Panelis izteiks ieteikumus par atvērto datu lietojumu.

• 6.aktivitāte – Latvijas parlamentāro debašu uzraudzība un vērošana, rezultātu un rekomendāciju publicēšana latviešu un angļu valodās, lai veicinātu un popularizētu ES līmeņa debates par pārstāvniecisko demokrātiju. Projekta mērķis ir veicināt iekļaujošas un atbildīgas politikas veidošanu kā arī izskaust ksenofobiju.

• 7.aktivitāte – Ilgtspējīgas pārvaldības indekss ir platforma, kas veidota no starptautiskām aptaujām par valsts pārvaldi. Aptaujas uzskaita nepieciešamās reformas 41 ES un ESAO valstīs. Domnīca PROVIDUS ir piedalījusies Ilgtspējīgas pārvaldības indeksa veidošanā 2014. gadā un tagad piedalās 2015. gada datu un rezultātu ataunošanā. Ilgtspējīgas pārvaldības indekss (ar atbalstu no Bertelsmann Stiftung) atbalsta labās prakses apmaiņu.

• 8.aktivitāte – rakstu, blogu, pētījumu publikāciju un pasākumu/debašu tiešās pārraides par iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Savienībā atspoguļošana politikas portālā Providus.lv, ieskaitot blogu sēriju Re:Imagining Democracy par jauniem tiešsaistes līdzdalības risinājumiem politikā.

• 9.aktivitāte – diskutēt par labi attīstītu modeļu trūkumu sabiedrības līdzdalībai vienkāršotās līgumu revīzijas procdedūrās un starpvaldību vienošanās procesos. Tiks izveidota dažādu institūciju savienība no vairākām dalībvalsīm, kura analizēs sabiedrības iesaisti politikā.

• 10.aktivitāte- Salīdzinošās analīzes pētījums par likumdošanu un politiku, kas ietekmē migrantu integrāciju Eiropā un ārpus tās. Tas tiks panākts caur konferencēm, sadarbību ar medijiem un diskusijām par rekomendācijām politikas uzlabošanai Eiropas Savienībā.

Šīs darba programmas finansētājs ir ES programma „Eiropa pilsoņiem”.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!