Projekts

Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā


Projekta norises laiks:
01.06.2014 - 31.05.2016
Projekta izmaksas:
EUR 23 824,95
Finansētājs:
Eiropas Savienības Krimināltiesību programma


Kontaktpersonas

Ilona KronbergaSanita Sīle


Autori

Ilona KronbergaSanita Sīle


Projekta „Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā” aktivitātes ir modelētas ar mērķi pilnveidot projektā iesaistīto un citu speciālistu zināšanas, apmainīties ar inovatīvām darba metodēm par alternatīvām ieslodzījumam un darbam ar ieslodzītajiem gan pirmstiesas, gan pēc tiesas periodā. Projekta aktivitāšu pirmajā fāzē plānots apkopot informāciju projekta īstenošanas valstīs par ieslodzījumam alternatīviem risinājumiem, veicot zinātnisko un pētniecības avotu izpēti. Tā rezultātā tiks iegūta informācija par situāciju 7 Eiropas Savienības valstīs, kas sevī ietvers: tiesību normu analīzi, kas regulē pirmstiesas apcietinājuma un brīvības atņemšanas soda izpildi; esošās prakses apkopojumu un analīzi Itālijā, Bulgārijā, Latvijā, Lielbritānijā, Rumānijā, Francijā un Vācijā. Pētniecības darba noslēgumā katra no projektā iesaistītajām dalībvalstīm balstoties uz vienotiem kritērijiem identificēs vienu labās prakses piemēru savā valstī, lai to ieviestu Itālijas pilsētā Rimini. Balstoties uz pētniecībā iegūto informāciju, nākamais solis projekta īstenošanā paredz Vadlīniju izstrādi alternatīvu risinājumu ieviešanai katrā projekta dalībvalstī un Mācību paketes sagatavošanu, lai apmācītu speciālistus darbam ar ieslodzījumam alternatīviem risinājumiem Eiropā. Bez tam, projektā paredzēta ārējo ekspertu piesaiste, ar kuru palīdzību tiks analizēta Vadlīniju īstenošana un Mācību paketes ieviešanas gaita. Vadoties no šo ekspertu ieteikumiem Vadlīniju un Mācību paketes izstrāde tiks noslēgta un izplatīta speciālistu vidū.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • Projekta vadība un koordinācija;
  • Pētniecība;
  • Attīstāmās prakses analīze;
  • Vadlīniju un Mācību paketes apstiprināšana no ekspertu puses;
  • Projekta rezultātu izplatīšana.

Plānotie rezultāti:

  1. Projekta Web lapas izstrāde, kurā tiks ievietotas galvenās projektā gūtās atziņas un rezultāti, kas būs brīvi pieejami visiem speciālistiem, interesentiem un projektā iesaistītajiem speciālistiem;
  2. Noslēguma dokumenta izstrāde, kas saturēs Vadlīnijas, kas paredzētas katras projektā iesaistītās valsts tiesnešiem un citiem justīcijas sistēma speciālistiem, lai ieviestu alternatīvus risinājumus ieslodzījumam;
  3. Noslēguma dokumenta izstrāde, kas sevī ietvers Mācību paketi un ieteikumus tās ieviešanai, kas izriet no attīstāmās prakses analīzes par alternatīvu ieviešanu ieslodzījumam;
  4. Projekta galvenie rezultāti – Vadlīnijas un Mācību pakete – tiks izdoti diska formātā.

Projekta noslēguma konference ir plānota Briselē, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti un galvenie secinājumi. Plānots, ka konferencē piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāta, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE), kā arī Eiropas Parlamenta deputāti (MEPs).

Katrā no projekta dalībvalstīm tiks organizēti semināri, kuru ietvaros tiks prezentētas Vadlīnijas un Mācību pakete, pievēršot īpašu uzmanību katras valsts pamatproblēmām ieviešot dažādas alternatīvas brīvības atņemšanai.

 National report on Latvia (478.97 KB) with  attachments to the report (264.56 KB).

(Alternatives to imprisonment in Latvia pdf), (Final research conclusions pdf)

 

Viens no projekta galvenajiem rezultātiem – mācību pakete, ir pieejama latviešu valodā.

(Mācību pakete pdf)

 

 

Projekta partneri:

Itālija – Projekta koordinators (iesniedzējs): Comunità Papa Giovanni XXIII Association (CPGXXIII) (Pāvesta Jāņa XXIII Kopienas asociācija);

Bulgārija – Crime Prevention Fund (IGA Foundation), (Noziedzības novēršanas fonds (IGA Fonds);

Latvija – Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS;

Lielbritānija – University of Dundee;

Rumānija – Young Generation (UNGA-LIV);

Francija – Society of Criminology (ISC);

Vācija – University of Applied Sciences for Public Administration Bremen.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!