Projekts

Mobilo pilsoņu līdzdalības veicināšana


Projekta norises laiks:
01.11.2015 - 31.12.2016
Projekta izmaksas:
96,516.62 EUR
Finansētājs:
Finansētājs: Eiropas Komisija


Autori

Providus


Šis projekts paplašinās zināšanas par mobilajiem ES pilsoņiem, fokusējoties uz Latvijas, Lietuvas un Polijas valstspiederīgajiem Īrijā, kas ir otrais populārākais galamērķis šo valstu iedzīvotājiem.

Kopš paplašināšanās 2004. un 2007. gadā Eiropas Savienība ir piedzīvojusi migrācijas palielināšanos tās ietvaros un līdz ar to nākušas jaunas iespējas un izaicinājumi ES mobilo pilsoņu politiskajai un pilsoniskajai pārstāvībai. Šobrīd maz ir zināms par mobilo ES pilsoņu patieso politisko iesaisti mērķa valstīs, taču dažos gadījumos zināms, ka iesaistes līmenis ir zems.

Projekta galvenās aktivitātes:

– esošo politiskās iesaistes veicināšanas prakšu analīze Īrijā dzīvojošo ES-13 valstu pilsoņu vidū, identificējot šķēršļus un iespējas;
– iesaistes veicināšana, tieši darbojoties ar Latvijas, Lietuvas un Polijas emigrantu kopienām Īrijā (kopienu vadītāju apmācības, ēnošanas pilotprogramma, brošūra, interaktīvs tests);
– politikas apkopojuma izstrāde un prezentācija ES politikas veidotājiem, kas iekļauj ieteikumus, kā uzlabot ES-13 valstu pilsoņu iesaisti ES-15 valstu politikā.

Projektā iesaistītie cilvēki:

– Latvijas, Lietuvas un Polijas pilsoņi, kas šobrīd dzīvo Īrijā (52 000 latviešu, 122 000 poļu, 85 000 lietuviešu), un citi mobilie ES pilsoņi, kas dzīvo Īrijā;
– vietējās pašvaldības un politikas veidotāji Īrijā: 2-3 vietējās pašvaldības (Dublinas, Korkas un iespējams Vaterfordas);
– dalībnieki kopienu līderu apmācībās: 30-45 migrantu kopienu līderi (mobilie ES pilsoņi un trešo valstu piederīgie);
– Briseles pasākuma dalībnieki: ES politikas veidotāji.

Sekundārā mērķauditorija iekļauj kopienu grupas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, nacionāla mēroga sabiedriskās institūcijas.

Projekta plānotie rezultāti:

– pierādījumos balstīta analīze par ES pilsoņu līdzdalību Īrijā un par labākajām praksēm līdzdalības uzlabošanai (iekļaujot analīzi par ierobežojumiem un iespējām)
Izveidojot reprezentatīvu pētījumu un labāko prakšu analīzi, projekts palīdzēs uzlabot ieinteresēto pušu un politikas veidotāju zināšanas par līdzdalību un līdzdalības ierobežojumiem.
– jauni labo prakšu piemēri, lai motivētu mobilos pilsoņus iesaistīties
Izstrādājot seminārus un apmācības programmas un izveidojot ēnošanas programmu vietējo kopienu vadītājiem, projekts uzlabos informētību un līdzdalības paradumus, kā arī palīdzēs attīstīt prakses, kuras vēlāk varēs aizņemties citi.
– politikas rekomendācijas
Izstrādājot rekomendācijas ES politikas veidotājiem par to, kā atbalstīt mobilo ES pilsoņu līdzdalību apmešanās valstīs, projekts palīdzēs uzlabot ES veidoto politiku.

Projekta rezultātā izdotās publikācijas:
– 1 padziļināts analītisks pētījums ar ieteikumiem;
– 3 apmācību programmas, kas paredzētas līdz 15 kopienu vadītājiem (katrā programmā) Īrijā;
– 1 brošūra (3000 kopijas) un 1 interaktīvs tests ES pilsoņiem par vietējo pašvaldību lomu un iespējām līdzdarboties Īrijā;
– 1 politikas apkopojums, kas paredzēts 1 ieteikumu aizstāvības pasākumam Briselē.

Partneri:
– Nodibinājums “Sabiedrisko Jautājumu institūts” (Foundation Institute of Public Affairs), Polija;
– Dažādības Attīstības grupa (Diversity Development Group), Lietuva;
– Leinster latviešu biedrība.

Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas ietvaros.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!