Projekts

Imigrantu intereses pārstāvošos NVO kapacitātes stiprināšana


Projekta norises laiks:
16.04.2012 - 30.06.2012
Projekta izmaksas:
14202,56 LVL
Finansētājs:
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%


Kontaktpersonas

Laura Leitlante


Autori

Dace Akule


Pētījuma rezultātā noskaidrojām, ka, lai īstenotu ES imigrantu integrācijas politikas kopīgos pamatprincipus un Stokholmas programmu attiecībā uz imigrantu integrāciju, Latvijai ir nepieciešams daudz aktīvāk palīdzēt imigrantu nevalstiskajām organizācijām apgūt pilsoniskās līdzdalības metodes. Jēgpilna imigrantu integrācijas politikas plānošana un izvērtēšana ir apgrūtināta, ja nepastāv spēcīgas imigrantu nevalstiskās organizācijas, kuru biedru un vadības vidū ir trešo valstu valstspiederīgie.

Tāpat valsts pārvaldē nepieciešams veidot konsultatīvās padomes, kur imigrantu organizācijas varētu izvirzīt savus pārstāvjus dialogam par jebkuru rīcībpolitiku, kas skar šīs grupas intereses. Pašlaik Latvijā valsts līmenī ir divas konsultatīvas padomes, kurās darbojas mazākumtautību pārstāvji (pie Kultūras ministrijas un pie Valsts Prezidenta), bet nevienā no šīm padomēm dalībnieki netiek izvirzīti no minoritāšu (tai skaitā imigrantu) organizācijām, un nolikumos nav atrunāta obligāta imigrantu pārstāvju dalība.

Šiem procesiem jānotiek paralēli, jo, neceļot imigrantu intereses pārstāvošo organizāciju kapacitāti, nevar cerēt uz to kvalitatīvu dialogu ar valsts iestādēm, savukārt, neveidojot iekļaujošus konsultatīvus mehānismus, nevar panākt efektīvu līdzdalību. Tāpēc ir nepieciešams:

  1. Attīstīt imigrantu NVO un to NVO, kas par savu darbības mērķi izvirza imigrantu tiesību atbalstu, pilsoniskās līdzdalības prasmes un celt šo organizāciju kapacitāti piedalīties politikas procesos.
  2. Izpētīt citu ES valstu konsultatīvo mehānismu imigrantiem uzbūvi un darbības principus un rezultātus, ar mērķi palīdzēt Latvijas valsts pārvaldei izveidot efektīvu konsultatīvo mehānismu imigrantu līdzdalībai un dialogam ar valsts pārvaldi.

Lai sasniegtu šos mērķus, projektā:

  • nodrošinātas imigrantu intereses pārstāvošo NVO apmācības, kā arī veikts mentorings dialoga pilotplatformas izveidei,
  • veikts pētījums par citu ES valstu konsultatīvo mehānismu imigrantiem uzbūvi, darbības principiem un rezultātiem. Pētījuma rezultāti un ieteikumi apspriesti ar ekspertiem, valsts un pašvaldību institūciju un NVO pārstāvjiem publiskā konferencē “Konsultatīvie mehānismi imigrantu integrācijai“.

Projekta rezultāti būs izmantojami, īstenojot „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam”, kas paredz 2012.gadā izveidot nacionāla līmeņa konsultatīvo padomi ar imigrantu un viņu organizāciju pārstāvju, kā arī ministriju un pašvaldību pārstāvju līdzdalību.

Ar projekta ietvaros tapušo pētījumu (latviešu, krievu un angļu valodās) var iepazīties šeit.

Projekta pētnieces Marijas Golubevas publikācija “Iebraucēja padoms“.

Intervija ar profesoru Hoakinu Arango (Joaquin Arango), Spānijas imigrantu integrācijas konsultatīvā foruma bijušo priekšsēdētāju.

Projekta vadītājas Daces Akules līdzdalības bloga ieraksts.

Portālā politika.lv var arī iepazīties ar resursu “Ieceļotājs Latvijā. Pirmā palīdzība“, tapa projekta ietvaros un apkopo visus informatīvos resursus, kas pieejami imigrantu integrācijai Latvijā. Resurss izveidots, analizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos radītos informatīvos resursus, kā arī pievienojot aprakstus par visām jomā aktivājām NVO un atbildīgajām institūcijām.

Prezentācijas no projekta ietvaros notikušajām apmācībām:

 Jauno_tehnologiju_izmantosana_interesu_aizstavibas_darba.ppt (1.55 MB)

 

 

 

 

Prezentācijas no projekta ietvaros notikušās konferences:

 

Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti – Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

 

Logo_ES karogs-1.png   Logo_ETVVIF.jpg
 Logo_Solid un migr lietu pārv.jpg  KM_logo.jpg

Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!