Toms Rostoks

rostoks@lanet.lv

Publikācijas

Par Latvijas ārpolitiku un slaistīšanos
Autors: Toms Rostoks 25.03.2013
Globālo pilsoņu audzināšana Latvijā
Autors: Toms Rostoks 13.01.2013
Bez mazuma piegaršas*
Autors: Toms Rostoks 09.05.2012
Ārpolitikas debates 2.0
Autors: Toms Rostoks 30.01.2012
Un tomēr viņa griežas
Autors: Toms Rostoks 12.12.2011
Energy: Pulling the Baltic Sea Region Together or Apart?

Strādājot kopā, pētnieki atklāj un novērtē nacionālo enerģētikas stratēģiju ietekmi uz reģionālo kooperāciju,

Autors: Toms Rostoks 27.06.2011
Lībija: no „slikti” uz „vēl sliktāk”
Autors: Toms Rostoks 26.04.2011
Pirmais neslīcināmais debašu kucēns
Autors: Toms Rostoks 01.02.2011
Baltijas jūras reģions pēc Eiropas Savienības paplašināšanās: attīstības scenāriji

Pētījuma gaitā uzmanība tiek pievērsta šādām jomām: BJR valstu politiskās intereses un to izpausmes konkrētā sada

Autors: Iveta Reinholde, Toms Rostoks 29.11.2010