Līga Biksiniece - Martinova

liga.biksiniece@tiesibsargs.lv

Publikācijas

Pienākums sargāt un pamatot
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 27.11.2007
Homofobiskā retorika – politiskā atbildība
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 23.04.2007
Tiesībsarga trīs vaļi — neatkarība, autoritāte un godīgums
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 09.01.2007
Dažādība, kas bagātina
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 14.11.2006
Dzīvot līdzās un sadzīvot
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 11.04.2006
Daudzveidība ir Eiropas realitāte un vērtība
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 12.10.2004
Sociālās tiesības – arī cilvēktiesības
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 06.01.2004
Apgūt cilvēktiesību domāšanu
Autors: Līga Biksiniece - Martinova 09.12.2003
Tiesībsarga pilnvaras ir jāpaplašina. Par ombuda institūcijas izveidi Latvijā

Šā gada 30. jūnijā pie Valsts prezidentes kancelejas pēc partijas “Jaunais laiks” iniciatīvas tika izveidota darba

Autors: Līga Biksiniece - Martinova 16.09.2003