Iveta Ķešāne

iveta_kk@yahoo.com

Publikācijas

Ierobežojumi imigrantu bērnu tiesībām Latvijā

Šobrīd Latvijas tiesiskajā regulējumā ir noteikts, ka bērni no trešajām valstīm, kas Latvijā uzturas ar termiņuztu

Autors: Dace Akule, Iveta Ķešāne 23.02.2011
Sargājot mūsu gaļu un maizi
Autors: Iveta Ķešāne 02.03.2010
Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi

Pirmajā sniegts pārskats par pētījuma teorētisko ietvaru, dots imigrācijas un imigrantu integrācijas pašreizējā tie

Autors: Iveta Ķešāne 10.02.2010
Neatzīstam, neintegrējam
Autors: Iveta Ķešāne, Rita Kaša 26.08.2008
Mācāmies uzņemt. Imigrantu integrācija Latvijā un Polijā

Publikācijas pirmajā daļā iekļauts pārskats par ES standartiem un nacionālajām politikām, kas veicinājušas imigran

Autors: Dace Akule, Iveta Ķešāne, Rita Kaša 19.08.2008
Integrācijas prakse un perspektīvas

AnotācijaPētījuma problēma izriet no integrācijas politikas nesaskaņotības starp tās īstenotājiem. No vienas puses,

Autors: Iveta Ķešāne, Miķelis Grīviņš 11.10.2006