Ieva Strode

ieva.strode@skds.lv

Publikācijas

FAQ – Sabiedriskās domas pētījumi vēlēšanu kontekstā
Autors: Ieva Strode, Iveta Kažoka, Marta Herca 04.02.2013
Zemledus protests
Autors: Ieva Strode 09.02.2010
Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada pirmais pusgads

Trauksmes cēlāji – cilvēki, kas ziņo par savā darba vietā novērotu nelikumīgu vai neētisku rīcību – bieži cie

Autors: Ieva Strode, Indra Dedze, Valts Kalniņš 08.10.2009
Patriotismi Latvijā
Autors: Ieva Strode, Ilona Kunda 18.11.2008
Tolerances jautājumi skolā

Līdzās pētījuma rezultātiem par skolotāju attieksmi pret tolerances jautājumiem (Skolotāju tolerances barometrs) darb

Autors: Ieva Strode, Ivars Austers 28.08.2008
Skolotāju tolerances barometrs

Tika noskaidrotas skolotāju sociāli psiholoģiskās orientācijas uz sadarbību ar skolēniem vai dominēšanu, un atseviš

Autors: Ieva Strode, Ivars Austers 14.11.2007
Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs

Lai noskaidrotu šos jautājumus sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ar SFL un Phare atbalstu veica pētījumu, kas sast

Autors: Ieva Strode, Ivars Austers 03.07.2006
Negribīga dalīšanās
Autors: Ieva Strode 17.01.2006
Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā 2000. gadā

Pārskats par izglītību Latvijā 2000 ir pirmais šāda veida izglītības politikas analīzes dokumentu krājums. Tajā a

Autors: Aleksejs Šņitņikovs, Ieva Strode, Rita Kaša 23.10.2001