Dace Meilija

Pētniece migrācijas un integrācijas jautājumos

dace.meilija@providus.lv

Pēdējos 15 gadus Latvija sekondēja Daci dažādās starptautisko organizāciju - (Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) un Eiropas Savienības) – misijās Moldovā un Ukrainā. Organizāciju ietvaros Dace sniedza atbalstu valstu valdībām un pilsoniskajām sabiedrībām reformu ieviešanā cilvēktiesību un civilās drošības jomās. No 2008-2012.gadam Dace vadīja Cilvēktiesību un demokratizācijas programmu EDSO misijā Moldovā. Cilvēktiesību ievērošana slēgtās iestādēs, pulcēšanās brīvība un pilsoniskās sabiedrības kapacitatātes veicināšana, tajā skaitā Piedņestras reģionā, bija galvenās darbības jomas. No 2015- 2023.gadam ar nelieliem pārtraukumiem Dace pārstāvēja Latviju Eiropas Savienības Padomdevēju  misijā Ukrainā, kuras galvenais mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas valdībai civilā drošības sektora reformēšanā. Pilsoniskās sabiedrības iesaiste civilā drošības sektora reformēšanā, misijas mandāta ieviešana un izvērtēšana bija Daces atbildības jomā. Pirms dalības starptautiskajās misijās Dace strādāja Latvijas Cilvēktiesību centrā, kur piedalījās pētījumos par Romu stāvokli, etnisko grupu integrāciju un diskrimināciju un naida runu Latvijā. Dace ir ieguvusi bakalaura grādu izglītībā Latvijas Universitātē un maģistra grādu Nacionālisma studijās Centrālajā Eiropas Universitātē.

Projekti

Datu ieguve par Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un viņu vajadzībām

01.12.2023 - 30.06.202445 269,60 EURSabiedrības integrācijas fonds

Kontaktpersonas: Dace Meilija, Dārta Pelse, Laima Bērziņa