PROVIDUS atzinums par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

Providus vadošās pētnieces Agneses Frīdenbergas atzinums par
grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Atzinums

Ar pilnu atzinuma tekstu iespējams iepazīties šeitpdf.

PROVIDUS atzinīgi vērtē Ekonomikas ministrijas vēlmi uzlabot būvniecības procesu, taču nereti piedāvātie grozījumi nav pietiekami labi pamatoti un Anotācija nesniedz ieskatu, lai droši secinātu, ka:

1) grozījumi veicinās Būvniecības likumā ietverto principi īstenošanu;

2) grozījumi padarīs būvniecības procesu skaidrāku un vieglāk saprotamu, tātad veicinās vienveidīgas prakses izveidi visās būvvaldēs;

3) grozījumi uzraudzības un kontroles mehānismos ir labāki par esošiem un spēs sniegt labāku rezultātu,

4) grozījumos ir saglabāts balanss starp sabiedrības interesi dzīvot drošā un kvalitatīvā vidē ar investoru un būvnieku vēlmēm, viegli un ātri uzbūvēt.

Atzinums par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild domnīca PROVIDUS.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author