Pārskats: "Sargājot vēlēšanas sociālo tīklu laikmetā: Labākie piemēri"

Par pārskatu "Sargājot vēlēšanas sociālo tīklu laikmetā: labākie piemēri".

Capture

Ar pārskatu angļu valodā iespējams iepazīties šeitpdf.

_______________________

Kopš 2016.gada Amerikas Savienoto valstu prezidenta vēlēšanām ir būtiski pieaugusi sociālo tīklu loma un pakārtoti arī apdraudējums, ko sociālie tīkli un aktivitātes tajos var radīt vēlēšanām.

Sociālo tīklu radītais apdraudējums ir īpaši nozīmīgs tādām mazām valstīm kā Latvija. Šī iemesla dēļ neilgi pēc 13.Saeimas vēlēšanām 2018.gada 14.decembrī domnīca PROVIDUS un Baltijas Mediju izcilības centrs rīkoja konferenci "Ceļā uz drošām vēlēšanām" („Protecting the integrity of elections: Experience of Latvia, USA, UK, Germany, Sweden and Ireland”).

Konferences laikā Latvijas, Zviedrijas, Vācijas un Īrijas pārstāvji gan no valsts, gan no nevalstiskā sektora dalījās pieredzē par vēlēšanu monitorēšanu 2017. un 2018.gadā.

Konferences dalībnieku vidū bija vienbalsība par viedokli, ka šobrīd pasaulē ir novērojamas izmaiņas tajā, kā noris pirmsvēlēšanu kampaņas. Īpaša uzmanība tika pievērsta tieši sociālajiem medijiem un to lomas pieaugumam. Tieši šī iemesla dēļ sociālajiem medijiem kā platformai ir jākļūst daudz caurredzamākiem, atbildīgākiem un aktīvākiem cīņā pret dezinformāciju.

Konferences rīkotāji cer, ka šajā pārskatā iekļauto gadījumu - 2017.gada Vācijas Federālo vēlēšanu, 2018.gada Zviedrijas un Latvijas parlamentu vēlēšanu, kā arī 2017.gada Īrijas referenduma - analīze būs noderīga aktīvistiem un valsts sektora pārstāvjiem, gatavojoties vēlēšanām un/vai referendu kampaņām.

Šī pārskata izveide nebūtu iespējama bez Konrāda Adenauera fonda atbalsta!

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author