New Executives Fund

  • Project duration: 01.08.2019 - 01.08.2021
  • Project costs: 25000 USD
  • Financier: Open Society Institute
  • Contacts: Iveta Kažoka

Administratīvs grants tam, lai Providus varētu izveidot sadarbības tīklus ar citu valstu organizācijām, kuras strādā ar sociālās politikas un tieslietu jautājumiem, kā arī popularizēt organizāciju ārzemēs.

New Executives Fund granti tiek konkursa ceļā piešķirti tādu organizāciju direktoriem, kuri direktoru amatu ieņem pirmo reizi. To mērķis: sniegt jaunajiem organizāciju direktoriem brīvos līdzekļus organizācijas darba attīstīšanai. Providus piešķirto grantu izmantos tam, lai Providus popularizētu starptautiski, kā arī, lai izveidotu kontaktus ar dažādu valstu organizācijām kopīgam startam dažādos projektu konkursos.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author