Monitoringa ziņojums par valsts sagrābšanas pazīmēm Saeimas darbā 2016. gada jūnijā

Veicot Saeimas monitoringu 2016.gada vasarā domnīca PROVIDUS un biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna novēroja valsts sagrābšanas pazīmes likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” izskatīšanas gaitā.

Valsts nozagsana septembris
Photo:danxoneil

Komisijā tika piedāvāti būtiski priekšlikumi, kas nesaskanēja ar likumprojekta sākotnējo mērķi, bet atsevišķi deputāti priekšlikumu pamatojumam izmantoja acīmredzami neloģiskus argumentus. Priekšlikumu iesniedzējs veselas divas reizes apgalvoja, ka likumprojektā jau iepriekš iestrādāti grozījumi, kādu patiesībā nebija.

Atkārtoti novērotas arī negatīvi vērtējamas parādības, kas aprakstītas iepriekšējos ziņojumos. Piemēram, izpildvaras pārstāvji turpināja izmantot Eiropas Savienības direktīvu ieviešanas termiņus kā pamatojumu steidzamai likumprojektu izskatīšanai. Šāda prakse nostāda Saeimu neapskaužamā situācijā, kur tā tiek šantažēta ar iespējamām ES sankcijām un nevar pilnvērtīgi veikt savu darbu. Šī problēma ir saistīta arī ar maija ziņojumā aprakstīto pēdējā brīža priekšlikumu iesniegšanas praksi. Abas problēmas potenciāli būtu risināmas, ceļot Saeimas analītisko kapacitāti un tās spēju savlaicīgi paredzēt likumu grozīšanas vajadzības.

Monitorings jūnijā aptvēra 19 likumprojektu izskatīšanu un 2 amatpersonu iecelšanu. Pilns ziņojuma teksts (šeitpdf).


Uzraudzība notiek projekta „Valsts sagrābšanas pazīmju analīze” ietvaros. Projektu daļēji finansiāli atbalsta fonds Atvērtās sabiedrības institūts (Foundation Open Society Institute) sadarbībā ar Atvērtās sabiedrības fondu (Open Society Foundations) Think Tank Fund.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author
Title

Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācija un zīmola piešķiršana Author:Olafs Grigus, Agnese Frīdenberga, Madara Ūlande, Jaan Aps, Iiris Viirpalu, Per Bach, Niels Andreasen