Latvijas augstskolu aptauja par plaģiātisma ierobežošanu

Lai iegūtu precīzāku priekšstatu par to, kāda ir Latvijas augstskolu oficiālā nostāja pret plaģiātismu akadēmiskajos darbos un papildinātu portālā jau sniegto informāciju par plaģiātisma ierobežošanu Latvijas Universitātē, politika.lv 8.februārī elektroniskā pasta vēstulēs lūdza 19 Latvijas augstskolu vadību sniegt informāciju par plaģiātisma ierobežošanu šajās mācību iestādēs. Lūdzām informēt, vai augstskolās ir noteikta kārtība plaģiātisma konstatēšanai un sodīšanai, kāda tā ir, cik un kādi sodi līdz šim tikuši piemēroti? Publicējam saņemtās ziņas un aicinām augstskolas, kas vēl nav sniegušas informāciju, atsaukties šim aicinājumam.

(iekavās norādīts atbildes iesūtīšanas datums)

Banku augstskola

Biznesa institūts Rimpak Livonija

Biznesa augstskola Turība (14.02.2002.)

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (21.02.2002.)

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mūzikas Akadēmija

Latvijas Policijas Akadēmija

Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija (08.02.2002.)

Liepājas Pedagoģiskā Augstskola

Rēzeknes Augstskola

Rīgas Ekonomikas Augstskola

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Tehniskā Universitāte

Ventspils Augstskola (13.02.2002.)

Vidzemes Augstskola

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author