Koplemjot Eiropu: pilsoniskās tehnoloģijas labai pārvaldībai un aktīviem pilsoņiem (CODE Europe)

  • Project duration: 01.01.2021 - 31.12.2023
  • Project costs: 52 000 (PROVIDUS kā partnerim)
  • Financier: EEZ un Norvēģijas granti reģionālajai sadarbībai
  • Contacts: Iveta Kažoka, Sintija Tarasova

Co-Deciding Europe: Civic Tech for Good Governance and Active Citizenship! (CODE Europe)

12 organizāciju konsorcijs no Ungārijas, Beļģijas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Grieķijas, Bulgārijas, Portugāles, Islandes.
Vadošais partneris: Ungārijas Zinātņu Akadēmijas Sociālo zinātņu centrs.

Projekta ietvaros:
1) notiks pilotēšana jaunai, sadarbībā balstītai likumu izstrādes metodei piecās projekta dalībvalstīs (tai skaitā Latvijā). Tēma - gaisa kvalitāte. Latvijā tehnisko risinājumu šai metodei nodrošinās Sabiedrības līdzdalības fonds, bet PROVIDUS palīdzēs izvērtēt tās rezultātus.
2) konsorcijs izveidos universāli piemērojamu metodoloģiju tam, lai varētu salīdzināt dažādu e-līdzdalības projektu rezultātus (neatkarīgi no tā, kurā valstī un kad tie tikuši īstenoti). PROVIDUS šim nolūkam palīdzēs ar savu ekspertīzi.
3) konsorcijs izmēģinās īpašu 'sociālās klausīšanās' (sociālo tīklu satura monitoringa) metodi tam, lai izpētītu un iekļautu arī tādu cilvēku viedokļus par gaisa kvalitāti, kuri parasti aktīvi neiesaistās politikas veidošanā vai ietekmēšanā. Latvijā tehnisko risinājumu šai metodei nodrošinās Sabiedrības līdzdalības fonds, bet PROVIDUS palīdzēs izvērtēt tās rezultātus.
4) projekta ietvaros tiks arī izstrādātas vadlīnijas tam, lai 'sociālā klausīšanās' vienlaikus varētu notikt ētiski, sargājot pilsoņu privātumu, bet arī lai būtu iespējams izmantot lielo datu priekšrocības. PROVIDUS šim nolūkam palīdzēs ar savu ekspertīzi.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author