INFOGRAFIKA: Ilgtspējīga attīstības sadarbība

Politiskās prioritātes attīstības sadarbības jomā Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē.

Lapas3

2015.gads Eiropas Savienībā ir Eiropas gads attīstībai. Šogad noslēdzas ANO Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas termiņš, un starptautiskajai sabiedrībai jāvienojas par jaunu attīstības sadarbības mērķu ietvaru nākošajiem 15 gadiem.

Kas ir ilgtspējīga attīstības sadarbība un kādus lēmumus būtu jāpieņem 2015.gadā? Latvijas platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) izveidotā infografika ( pilnā izmērāpdf).
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author