Atzinums par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam priotitāti "Vienota, droša un atvērta sabiedrība"

Domnīcas PROVIDUS pētnieku Agneses Lāces un Andra Šuvajeva atzinums par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam priotitāti "Vienota, droša un atvērta sabiedrība".

Atzinums

Ar atzinumu iespējams iepazīties šeitpdf.

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 1.redakcijas, kura nodota sabiedriskajai apspriešanai, 6.prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” mērķis definēts sekojoši: “Pieaug iedzīvotāju īpatsvars, kas izjūt piederību un uzticas Latvijas sabiedrībai un tiesiskai valstij. Tāpēc cilvēki sniedz ieguldījumu savā, savu līdzcilvēku un valsts drošībā, labklājībā un attīstībā, mazinās negodīga rīcība”. Šis ir viens no prioritārajiem rīcības virzieniem, turklāt tāds, kurš caurvij dažādas rīcībpolitikas jomas. Tomēr apspriedēs Saeimā no deputātiem izskanēja jautājums: “Kāpēc investēt sabiedrības saliedētības un uzticēšanās veicināšanā, ja tas nedod skaidru pienesumu Latvijas ekonomiskajai izaugsmei?”.

Lai atbildētu uz šo jautājumu, PROVIDUS pētnieki šajā atzinumā ir apkopojuši nozīmīgākās atziņas no pētījumiem par uzticēšanās un sabiedrības saliedētības lomu ilgtspējīgas izaugsmes un labklājības veicināšanai.

Atzinums "Atzinums par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam priotitāti "Vienota, droša un atvērta sabiedrība" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par atzinuma "Atzinums par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam priotitāti "Vienota, droša un atvērta sabiedrība"" saturu atbild Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author