Atzinums par interešu aizstāvības atklātības pamatprincipiem.

Domnīca Providus sabiedriskās apspriešanas ietvaros ir sagatavojusi atzinumu par Saeimas izstrādātajiem Interešu aizstāvības atklātībsas pamatprincipiem.

Atzinums

Providus ieskatā, interešu aizstāvības (lobēšanas) regulējumam būtu jābūt vienkāršam un viegli piemērojamam, tā ieviešanas galvenajam mērķim jābūt – atklātībai par to, kurš, kādā veidā un kā vārdā ietekmē lēmumu pieņemšanu.


Regulējumam būtu jābalstās uz trīs pamatelementiem:

- izsekojamu likumdošanas pēdu - iespēju izsekot lēmumu pieņemšanas gaitai, iesaistītajām pusēm, to pārstāvētajiem viedokļiem un ietekmei uz lēmumu pieņemšanas procesu. Nozīmīgs panākums būtu ieviest kārtību, ka Saeimas deputāti, iesniedzot priekšlikumus (likumu grozījumiem, likumu “atvēršanai” u.c. darbībām) atklātu interešu aizstāvjus, kuriem ir bijusi ietekme uz deputāta lēmumu. Likumdošanas pēdas izsekojamībai svarīga ir arī viedokļu atspoguļošana likumprojektu vai lēmumprojektu anotācijās, aktualizējot anotāciju arī skatot likumprojektu Saeimā cauri lasījumiem, kā arī lēmumu pieņemšanas gaitas precīza protokolēšana, fiksējot sēžu dalībniekus, viņu izteiktos viedokļus.

- valsts amatpersonu pienākumu un atbildību atklāt kontaktus ar interešu aizstāvjiem (tā sauktos “atvērtos kalendārus”), pienākumu atklāt, ar ko bijušas konsultācijas;

- lobētāju reģistru, kas nodrošina atklātību par to, kuri interešu aizstāvji iesaistās lēmumu pieņemšanas procesā.

Pilns atzinuma teksts pieejams šeitpdf.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author