Ziņu atlases un ziņu izlaiduma veidošana Latvijas nacionālajās televīzijās

 • Autors:Gunita Berķe, Vineta Silkāne
 • Organizācija:Vidzemes augstskola
 • Gads:2005
 • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir analizēt TV nacionālo ziņu sižetu struktūru, to veidojošos elementus, kā arī ziņu raidījumu satura veidošanas tendences.

Iesaki citiem:

Pētījumā ir:

 • veikta ziņu kvantitatīvā analīze (kādi ir ziņu sižetu veidojošie elementi, kāds ir ziņu sižetu ilgums, cik un kādi eksperti tiek rādīti ziņu sižetos);

 • veikta ziņu saturiskā analīze (identificēti galvenie temati, notikumi un to atspoguļojums);

 • identificēts ziņu dominējošais atspoguļojums (vai ziņa ir pozitīva, neitrāla vai negatīva);

 • veikta ziņu kvalitatīvā analīze un identificēti informācijas telpas raksturojušie rādītāji un sadalījums;

 • analizētas krievu un latviešu valodā veidotās ziņas, noteiktas dominējošās tendences.


 • Kopumā tika veikta sešu TV kanālu - LTC1, LTV7, TV3, LNT un PBK – vakara ziņu raidījumu analīze laika posmā no 2004. gada 8. līdz 18. novembrim.

  (Ziņu atlases un ziņu izlaiduma veidošana Latvijas nacionālajās televīzijāspdf)

  (Pielikumipdf)

  Iesaki citiem:

  Vēl šajā tēmā

  PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

  Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

  Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

  Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

  Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

  Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

  Citi autora darbi