Ziņojums par Latvijas situācijas atbilstību ES Pamattiesību hartai 2003.g.

  • Organizācija:EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights (CFR-CDF)
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Tiesību ekspertu ziņojuma par ES valstu un kandidātvalstu atbilstību ES Pamattiesību hartai sadaļa par Latviju (Report on the situation on fundamental rights in Latvia in 2003). Ziņojumu sagatavojis ES tiesību ekspertu tīkls, kas izveidots 2002.gadā un sastāv no ES dalībvalstu un kandidātvalstu pārstāvjiem un to uzdevums ir sniegt neatkarīgu, vispusīgu un profesionālu ekspertīzi par pamattiesību ievērošanu praksē attiecīgajā valstī. Šajā ziņojuma sadaļā analizēta Latvijas likumdošanas un prakses atbilstība katram ES Pamattiesību hartas pantam un izteiktas rekomendācijas normu atbilstības nodrošināšanai. Analīzi par Latviju ir sagatavojusi Starptautisko tiesību un cilvēktiesību profesore, dr. Ineta Ziemele.

Iesaki citiem:

Report on the situation on fundamental rights in Latvia in 2003
Ziņojums par Latvijas situācijas atbilstību ES Pamattiesību hartai 2003.g.

(latviski, DOC, 671 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi