Women in decision making process

  • Autors:TNS Opinion & Social
  • Organizācija:Directorate-General Justice
  • Gads:2012
  • Valoda:Angļu

Pētījums atspoguļo galvenos Eirobarometra aptaujas rezultātus par Eiropas Savienības iedzīvotāju viedokli jautājumā par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvniecību amatu sadalē.

Iesaki citiem:

Pētījums atklāj ES iedzīvotāju viedokli jautājumos par dzimumu vienlīdzību un koncentrējas uz vienlīdzīgu dzimumu pārstāvniecību biznesā. Pētījuma autori uzskata, ka lielāka izpratne par eiropiešu viedokli jautājumā par sievietēm, kas ieņem vadošos amatus dažādos uzņēmumos, varētu palīdzēt politikas veidotājiem, lai panāktu ES iedzīvotāju un dalībvalstu atbalstu dzimumu vienlīdzības politikā. Pētījumā tiek apskatīti arī šādi jautājumi - galvenās asociācijas par dzimumu vienlīdzību, vienlīdzīga sieviešu un vīriešu pārstāvniecība uzņēmumu amatos, kā sasniegt dzimumu vienlīdzību amatos uzņēmumos un nepieciešamā likumdošana, lai panāktu vēl lielāku sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvniecību amatos.

Saite uz pētījumu

Iesaki citiem:

Citi autora darbi