Atslēgvārdi:

Valsts sargā ģimenes. Visas? 6

Ir jāpaskatās patiesībai acīs un jādiskutē par to, kas šodienas Latvijā ir ģimene.

Iesaki citiem:
Berni 255x203(1)
Foto:Tricia

Politiskajā retorikā bieži lietotais termins “tradicionālā ģimene” attiecas tikai uz nelielu daļu Latvijā dzīvojošo ģimeņu. Arī likums ģimeni traktē šauri. Draudzības dienu laikā notikušajā Ģimenes konferencē apvienība Mozaīka un politika.lv aicināja politiķus diskutēt par Latvijā pastāvošajiem dažādajiem ģimenes modeļiem, tiem veltīto politisko retoriku un to, kā valsts aizsargā dažādajās ģimenēs dzīvojošo bērnu tiesības. Diskusijā piedalījās Boriss Cilevičs (Saskaņas centrs), Juris Sokolovskis (PCTVL), Solvita Āboltiņa (Jaunais laiks), Edgars Vaikulis (LPP/LC) un Leons Līdums (Tautas partija). TB/LNNK un ZZS no līdzdalības diskusijā atteicās.


Kādi ģimenes modeļi, jūsuprāt, pastāv šodienas Latvijas realitātē?

Boriss Cilevičs: Mēs visi zinām, ka ģimenes jēdziens, ģimenes modeļi laika gaitā mainās. Tas ir saistīts galvenokārt ar modernizāciju. Diezgan strauji samazinās tādu tradicionālo patriarhālo ģimeņu skaits, kādas bija raksturīgas pirms modernizācijas laikmeta. Mūsdienās izplatītas ir tā saucamās nukleārās ģimenes, kurās ir dzīvesbiedri ar bērnu. Bet arī šāds modelis pakāpeniski aiziet pagātnē un parādās jauni modeļi — māte ar bērnu, tēvs ar bērnu, nereģistrēti pāri. Arvien vairāk ir ģimeņu, kurās ir vecvecāki ar mazbērniem. Pieaug arī citu veidu nepatriarhālo ģimeņu skaits, ieskaitot arī viendzimuma partnerus.

Juris Sokolovskis: Kolēģis jau uzskaitīja visus ģimeņu modeļus. Es tikai gribu pievērst uzmanību tam, ka neatkarīgi no tā, vai attiecības ir reģistrētas vai nereģistrētas, atzītas vai neatzītas, neatkarīgi no sabiedrības attieksmes pret vienu vai otru modeli, šie modeļi eksistē. Jautājums ir, kurus no tiem reglamentēt.

Solvita Āboltiņa: Es, protams, kā cilvēks ar juridisku izglītību, atzīšu, ka gan Satversmē, gan Civillikumā ir ļoti šauri definēta ģimene, ar to saprotot laulātos — vīrieti, sievieti — un viņu bērnus. Taču es piekrītu iepriekš runājušajiem kolēģiem, ka reālā situācija ir daudz savādāka. Un ir statistikas dati rāda, ka pāri 50% partnerattiecību neatbilst likuma definīcijai. 30% audzina viens no vecākiem, 50% laulību tiek šķirtas, 40% bērnu dzimst ārlaulībā, 10% ģimeņu ir neauglīgas un daudzas ģimenes nevēlas bērnus sociālo un ekonomisko apstākļu dēļ. Protams, ka viss, kas notiek mūsu valstī — arī migrācija uz Īriju, kad bieži vien bērni paliek [Latvijā] — pierāda to, ka vienkārši ir jāpaskatās patiesībai acīs un jādiskutē par to, kas tad īsti ir ģimene. Diskusija ir nepieciešama.

Edgars Vaikulis: Šobrīd Latvijas Pirmās partijas (LPP) un Latvijas ceļa (LC) apvienībā notiek diskusijas par to, kādā veidā attīstīt un nostiprināt dažādus ģimenes modeļus, taču apvienībā ietilpstošās LPP pozīcija līdz šim ir bijusi visai viennozīmīga un konsekventa — mēs uzskatām, ka vienīgais dabīgais ģimenes modelis ir māte, tēvs un viņu savienības rezultātā dzimuši bērni. Taču diemžēl tā nav simtprocentīga realitāte. Ir ģimenes, kurās ir tikai viens no vecākiem, jo otrs ir gājis bojā vai ģimene ir šķirta, un diemžēl pastāv Latvijā arī tāda realitāte, kā ārpus ģimenes bērnu aprūpe. Bet, mūsuprāt, arī šis būtu pēc iespējas mazināms, veicinot pasākumus, lai bērni augtu ģimenēs.

Leons Līdums: Es pārstāvu Tautas partiju, kas sevi definē kā konservatīva partija. Partijas programmā teikts, ka mēs atbalstām tradicionālo ģimenes modeli, jo uzskatām, ka šāds modelis piedāvā vislabākās iespējas tam, lai izaugtu harmonisks, iekšēji sakārtots cilvēks. Bet es, protams, saprotu, ka atsevišķās jomās politiskās partijas neapsteidz sabiedrības realitāti un līdz ar to partijās jānotiek iekšējām diskusijām, lai identificētu sevi attiecībā pret esošo situāciju. Es domāju, ka ģimenei ir galvenokārt jābalstās uz vērtībām un, manuprāt, labas vērtības var audzināt gan tradicionālā ģimene, gan arī tāda, kas mūsu izpratnē ir netradicionāla.

Tātad, visi klātesošie politiķi necerētā vienprātībā atzīst, ka realitāte atšķiras no tā ģimenes modeļa, kāds ir definēts likumdošanā. Vai tas nozīmē, ka ģimenes jautājumus reglamentējošie likumi ir morāli novecojuši un, ja ir, tad tādas izmaiņas tajos būtu nepieciešamas?

Līdums: Es domāju, ka Latvijā dažādu iemeslu dēļ sabiedrība pieturas pie konservatīviem uzskatiem. Diskusija par to, ka likumdošanā varētu būt tālāki soļi attiecībā pret ģimeni, var nenākt tik viegli. Bet mēs nedzīvojam noslēgtā vidē, dzīvojam globalizētā pasaulē, kurā viss mainās. Es domāju — ja mēs sekmētu, ka mēs šīs partnerattiecības atbalstītu likuma veidā, tad tas būtu pirmais mērķis, uz kuru virzīties.


Vai ar to jūs domājat jebkādas partnerattiecības, kas nav laulība -- gan pretējā dzimuma, gan viendzimuma?

Līdums: Es domāju, ka tas, uz ko mēs patlaban virzāmies, ir viendzimuma partnerattiecības. Es domāju, ka tas būtu civilizēti, ja mēs varētu uzlabot mantisko vai juridisko jautājumu atrisināšanu likumīgā veidā.


Vai jūsu partija būtu gatava spert šo soli un rosināt šādas pārmaiņas likumdošanā?

Līdums: Es baidos to apgalvot, jo mūsu nostāja pagaidām ir konservatīva. Ir nepieciešamas pietiekami lielas diskusijas, jo viedokļi mums ir dažādi. Baidos, ka mēs nerosinātu. Bet mēs varētu par to diskutēt.

Vaikulis: Latvijas sabiedrība savā lielajā vairākumā ir izteikti konservatīva, vērsta uz gadu tūkstošos nostiprināto vērtību sargāšanu. Mēs, kā kristīgi-konservatīva partija, sakām — par laimi Latvijas sabiedrība ir šāda. Jāatzīst, ka sabiedrība piedzīvo transformāciju gan globalizācijas ietekmē, gan ņemot vērā kaut kādus procesus sabiedrības iekšienē. Taču neuzskatu, ka likumdevējiem jāpiemērojas visiem procesiem un izmaiņām, kuras sabiedrībā notiek. Tieši otrādi, likumdevējam būtu jānostiprina tas, uz kā šī sabiedrība balstās. LPP vienmēr ir uzskatījusi, ka Latvijas sabiedrības balsts ir normāla, stabila ģimene, kas ir viena no valsts pamatvērtībām. Mūsuprāt, tam tā arī jāpaliek. Sabiedrība dažkārt pieņem vērtības, kas nav atbalstāmas. Piemēram, cilvēki bieži neapdomīgi izvēlas braukt alkohola reibumā. Ko dara likumdevējs? Piemērojas šai situācijai un atzīst to, ka tas ir normāli un nosaka, ka turpmāk var braukt arī reibuma stāvoklī? Vai, tieši otrādi, mēs "piegriežam skābekli", palielinām sodus? Arī atkāpes no, mūsuprāt, vienīgās dabīgās ģimenes, kurā ir māte, tēvs un bērni, mūsuprāt, rosina nevis diskusijas par to, ka būtu jāpaplašina ģimenes jēdziens, bet tieši otrādi, ka būtu jāveicina sabiedrībā izpratne par šādas normālas, dabīgas ģimenes nozīmi cilvēka izaugsmē.


Vai jūs varētu precizēt, vai jūs par "normālu" uzskatāt tikai pretējā dzimuma reģistrētu laulību ar bērniem?

Vaikulis: Es negribētu tomēr būt tik konservatīvs, jo, galu galā, esmu jauns cilvēks, kurš vairākus gadus dzīvojis nereģistrētās attiecībās. Tomēr attiecībā uz viendzimuma partnerattiecību reģistrāciju mēs būtu atturīgi, lai neteiktu — noraidoši. Līdz ar to diezin vai no LPP deputātiem varētu sagaidīt iniciatīvas par to, ka likumdošanā kaut kas šajā sakarā būtu jāmaina.

Āboltiņa: Es gribētu piekrist viedoklim par konservatīvo sabiedrību, bet vienlaikus piebilst, ka ne tikai vecāka gadagājuma cilvēki veido sabiedrību, bet arī jauni, kuri ir daudz atvērtāki procesiem, kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Mītu par konservatīvo sabiedrību nevajadzētu uzsvērt kā pašu galveno. Kas mani uztrauc un ko es gribētu atzīmēt — politiķi šo tēmu izmantoja naida kurināšanai un veicināja neiecietību sabiedrībā. Rezultātā arī tika iniciēti grozījumi Satversmē[1].

Šādā situācijā, kad mūsu valsts arī starptautiski izceļas ar to, ka ir neiecietīga pret to, kas reāli pastāv, protams, būtu grūti rosināt diskusiju par kaut kādu citu ģimenes modeļu atzīšanu. Bet es uzskatu, ka šodienas problēma — lai tās būtu partnerattiecības starp diviem viena dzimuma cilvēkiem vai nereģistrētas attiecības starp divu dzimumu cilvēkiem — ir tie jautājumi, kas būtu risināmi un varbūt pat būtu ierosināmi šīs neiecietības apstākļos. Pirmām kārtām jādomā par mantošanas tiesībām. Civillikumā šīs attiecības nav sakārtotas. Un tas, manuprāt, ir pretrunā ar Satversmi. Divi cilvēki ir dzīvojuši kopā un veidojuši kopīgu mantu, bet vienā brīdī viens no viņiem paliek bez iztikas līdzekļiem — tam nav nekāda regulējuma. Tātad, tas ir viens no jautājumiem, kas ir regulējams. Otrs ir Pacientu tiesību aizsardzības likums. Gadījumos, ja ir paredzēta tāda operācija, kad ir vajadzīga tuvinieku piekrišana, ir cilvēki, kas pēc likuma nevar šādu atļauju dot. Varbūt tas vēl varētu būt arī Imigrācijas likums. Ir valstis, kur šāds [viendzimuma partnerattiecību] modelis ir atļauts. Vai esam gatavi izsniegt uzturēšanās atļauju pārim, kas mūsu likumdošanas izpratnē nav atzītais ģimenes modelis? Es pieņemu, ka tās nav vienīgās praktiskās lietas, par kurām jādomā, lai mēs patiešām varētu sevi saukt par demokrātisku sabiedrību, kurā visiem ir līdzvērtīgi aizsargātas elementārās cilvēktiesības.


Vai jūsu partija būtu gatava ierosināt kādu no šiem likuma grozījumiem?

Āboltiņa: Par mantošanas tiesībām, es domāju, mēs būtu gatavi. Es neapgalvošu, ka mēs būtu gatavi rosināt mainīt ģimenes definīciju. Jo arī Jaunais laiks sevi programmā definē kā konservatīva partija. Bet mēs esam par demokrātiskām vērtībām. Sabiedrība mainās un ir jādara tā, lai ikviens tajā justos komfortabli. Pašreiz diemžēl konkrēti politiķi ir sakāpinājuši šo tēmu Latvijā daudz asāk nekā citās valstīs. Rosināšana šobrīd vēl vairāk šķeltu sabiedrību.

Sokolovskis: Ir cilvēku pamata tiesības un viss ir atkarīgs no tā, kā valsts un pašvaldība tās ievēro. Pirmām kārtām ir jāievēro bērna tiesības. Priekšstati var mainīties, novecot, bet galvenā vērtība ir cilvēks. Nav svarīgi, kādā ģimenē aug šis bērns — vai laulība ir reģistrēta vai māte viena audzina bērnu, vai to dara vecmāmiņa un tā tālāk. Es piekrītu, ka problēma ir jāsadala. Viens jautājums ir statuss, bet vēl ir īpašuma tiesības, mantojuma tiesības. Un vienmēr centrā ir jābūt cilvēkam. Starp citu, mūsu Nacionālā attīstības programma deklarē, ka cilvēks mums ir pirmajā vietā. Satversme nosaka, ka īpašuma tiesības ir aizsargātas. Ja cilvēkam tās ir liegtas viņa statusa dēļ, tad tas ir nepareizi, jo īpašums ir īpašums. Kas attiecas uz mums — mēs, protams, arī nevarēsim pacelt šo jautājumu par viendzimuma laulību reģistrēšanu. Bet mēs varam domāt par to, lai piederība pie kāda no šiem ģimenes modeļiem nebūtu iemesls tam, ka cilvēks tiek diskriminēts vai ierobežots savās tiesībās.

Cilevičs: Mēs visi konstatējām, ka likumā noteiktais ģimenes jēdziens, diplomātiski izsakoties, tikai daļēji atbilst reālajai situācijai. Ko darīt? Diezin vai būtu lietderīgi likumdošanā aprakstīt visus iespējamos ģimeņu veidus, jo situācija attīstās un mainās. Pastāv tikai divas iespējas. Viena — paplašināt ģimenes jēdzienu. Cik tas ir reāli šobrīd? Mēs ļoti labi zinām, ka jebkuri mēģinājumi to darīt saskarsies ar ļoti lielu pretestību un var izraisīt pretēju efektu. Īpaši grūti tas ir pēc, manuprāt, ļoti neveiksmīgajiem grozījumiem Satversmē, kas tika pieņemti iepriekšējās Saeimas laikā. Tie būtiski ierobežo iespējas interpretēt ģimenes jēdzienu plaši un iekļaujoši.

Ģimenes definīciju daudzi cilvēki uztver ļoti emocionāli un tāpēc to ir grūti pārskatīt. Bet ģimenes jēdzienam līdzās varētu pastāvēt citi partnerības veidi. Kā mēs zinām, nesen notikušajās vēlēšanās Francijas prezidenta kandidāte Segolēna Rojāla nebija oficiāli precējusies. Viņai un viņas dzīvesbiedram ir partnerības līgums, kas netraucē šim pārim audzināt četrus kopīgus bērnus. Ja Civillikuma līmenī paredzētu šādu īpašu partnerību, tas patiešām būtu lietderīgi, kas pārejas posmā būtu daudzmaz pieņemams kompromiss.


Vai šī īpašā partnerība attiektos arī uz viendzimuma pāriem?

Cilevičs: Francija šo problēmu atrisināja tieši šādā veidā. Partnerības jēdziens likumā tika nostiprināts jau pirms vairākiem gadiem. Un pirms pāris gadiem ar vienu, pēc būtības tehnisku lēmumu tas tika attiecināts arī uz viendzimuma partneriem. Bet soli pa solim būtu vislabākais veids, jo šobrīd, manā skatījumā, par agru runāt par veidu, kā reģistrēt viendzimuma attiecības. Mēs redzam, ka līdzīgas problēmas ir arī citiem likuma apietiem partnerības veidiem, par kuriem vienprātība sabiedrībā varētu būt daudz plašāka. Tāpēc man šķiet, ka ļoti būtiski būtu spert šo pirmo soli. Man personiski nav nekādu argumentu, kāpēc šāda partnerība nevarētu būt attiecināta arī uz viendzimuma pāriem, kaut gan man šobrīd būtu grūti jebko teikt par manas partijas nostāju. Mūsu partijā par to rit ļoti nopietna diskusija.


Latvijas Pirmā partija daudz runā par tā saucamo tradicionālo ģimeni. Vai šāda retorika — izceļot tikai pretējā dzimuma laulātos ar bērniem — neatgrūž tos bērnus, kas nedzīvo šāda modeļa ģimenēs? Vai te nerodas pretruna ar Satversmi, kura sargā visu bērnu tiesības?

Vaikulis: Viendzimuma partnerattiecībās nevar dzimt bērni.


Taču, kā parādīja sociālantropoloģes Aivitas Putniņas pētījums[2], viendzimuma partneru ģimenes ar bērniem ir šodienas Latvijas realitāte.

Vaikulis: Jautājums pēc būtības ir demagoģisks. Aicinājums aizsargāt tradicionālo ģimeni nekādā veidā neierobežo to bērnu tiesības, kuri dzīvo ar vienu no vecākiem. Mēs uzskatām, ka tas ir bērna interesēs — augt ar abiem vecākiem.Un neierobežo arī to bērnu tiesības, kurus audzina viendzimuma pāri?

Vaikulis: Man ir grūti iedomāties homoseksuālu pāri, kuriem ir piedzimis bērns. Man tas ir jaunums, ka tādu pāri var saukt par ģimeni. Manuprāt, tā būtu lieta, kas jānovērš, ka jau šobrīd bērni legāli aug ģimenēs, kas, manuprāt, nemaz nav ģimenes. Tas tiešām ir bērnu tiesību pārkāpums. Bērnam, mūsuprāt, jāaug ar māti un tēvu. Ja nelaimīgas sagadīšanās dēļ vai šķiršanās dēļ viņš aug ar vienu no vecākiem vai ar vecvecākiem, tad valstij būtu pastiprināti jārūpējas par šo bērnu. Tas arī notiek. Šķirtas laulības gadījumā valsts nodrošina uzturlīdzekļus, kas pēc tam tiek piedzīti no alimentu nemaksātāja. To es saprotu kā bērnu tiesību aizsardzību. Savukārt bērnu nonākšana homoseksuālā ģimenē, manuprāt, ir bērnu tiesību pārkāpums. Šis bērns patiešām iziet ārpus bērnu aizsardzības ietvara.

Āboltiņa: Gribēšu iebilst kolēģim no LPP. Tā ir sava veida ciniska liekulība, jo LPP jau piecus gadus kūrē politiku, kas saistīta ar bērnu un ģimenes lietām. Un jūs zināt, ka 30% ģimeņu bērnus audzina viens no vecākiem, 50% laulību tiek šķirtas, 40% bērnu dzimst ārlaulībā un 10% ģimeņu ir neauglīgas. Tā ir realitāte un jūs nevarat sadalīt tos bērnus, kuri dzimst, jūsuprāt, pareizās ģimenēs, un tos kas dzimst nepareizās. Bērns divām sievietēm var piedzimt arī veicot mākslīgo apaugļošanu un tas būs pilnīgi likumīgs bērns. Jautājums tika uzstādīts pareizi — par bērnu. Tāpēc es kā politiķi un kā cilvēks jutos, nebaidos lietot šo vārdu — šokēta, ka jūs izmantojāt šo tēmu, nedomājot par cilvēkiem, par bērniem. Šie bērni iet skolā un, ja jūs veicināt neiecietību… Ir jāmeklē risinājums, lai mēs izpildītu to, kas Satversmē ir noteikts un lai ikviens bērns justos šeit aizsargāts.

____________________________

[1] 2005.gada 15.decembrī Saeima pēc Latvijas Pirmās partijas ierosinājuma grozīja Satversmi, nosakot, ka valsts aizsargā un atbalsta tikai laulību, kas ir savienība tikai starp vīrieti un sievieti.

[2] Putniņa Aivita, “Neredzamās” viena dzimumu audzinātāju ģimenes Latvijā

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (6) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jolanta 15.06.2007 17:44
Mani šokēja S.Āboltiņas attiekme - izskatās, ka viņa atbalsta homoseksuāļus. Tas JL nenāks par labu. Fui!

Starp viena dzimuma pārstāvjiem nevar būt normāla ģimene!

Fīrers - Jolanta 15.06.2007 17:57
Tie jau ir tikai ziediņi.

JL biedrs un Valdemārpils domes deputāts Juris Vikainis ir izaudzinājis un tagad aizstāv homoseksuālu (biseksuālu?) dēlu, kurš izvaroja bērnības draugu. Nav nekādu ziņu, ka JL būtu Vikaini izmetuši no partijas un nosodītu.

Aleksis 16.06.2007 10:08


[Pēc City Journal materiāliem - sk. http://www.city-journal.org/html/eon2007-06-15hm.html ]

Hallmark ir ASV firma, kas drukā apsveikuma kartiņas dažādiem demogrāfiskajiem segmentiem un visiem dzīves gadījumiem. Viena no kartiņām, kas tiek pārdota afroamerikāņu sadaļā attēlo sarkankoka un zemes toņos veidotu fonu un ar ogli uzzīmētu simpātisku melnas sievietes seju pusprofilā. Tas ir apsveikums "Manai Mātei Tēva dienā". Teksts uz kartiņas vāka ir sekojošs:

for My Mother
ON FATHER’S DAY

You hear a lot of talk
these days about
children growing up
without a father—
without this
and without that.
You hardly ever hear
About the mothers who,
In spite of everything,
Raise their children to be strong,
To believe in God, to work hard
To make their lives worthwhile . . .

[Kartiņas iekšpusē stāsts turpinās: ]

That’s the story
I’d like to tell
Because that’s
How you raised me.
In spite of it all,
it’s our story . . .
I made it because of you.
Have a wonderful day.Kartiņa ir piedāvājums apsveikt sabrukušas gjimenes, kuras izmaksā sabiedrībai miljardus dolāru - un šie pabalsti neko nevar izmainīt uz labo pusi, vienīgi rada darbavietas sociālajiem darbiniekiem. Pagaidām nav apsveikumu viendzimuma pāriem, vai "Priecājamies par Jūsu bērniņu, kas uztaisīts ar tītara cepeša aplaistīšanas šprici" (“You’ve got a new turkey-baster baby!”), lai svinētu mākslīgās apaugļošanas metodi, ko it kā reizēm lietojot lezbietes

(Sk. arī http://www.traditionalvalues.org/modules.php?sid=269 - par viendzimuma kurlmēmo pāri, kas apzināti vēlējās un arī sekmīgi uztaisīja sev kurlmēmu bērniņu, lai būtu ar ko sazināties zīmju valodā.)

SENIORS 17.06.2007 14:34
Savā mūžā esmu bijis pazīstams ar vairākiem labiem gilvēkiem, diemžēl homoseksuāli orientētiem (ne tā sauktiem biseksuāliem izvirtuļiem). Tomēr nespēju iedomāties, kādu ģimeņi viņi spētu veidot. Ja jau "tradicionālās" ģimenes jūk tik bieži, tad manu paziņu partneri mainījās pārāk bieži, nereti tie bija tie labākie cilvēki. Viņu attiecības nereti bija saistītas ar alkoholu, kau gan paši nebūt nebija alkoholiķi. Tika izmantoti, arī apzagti u.t.t Bērnu viņu ģimenē nespēju iedomāties. Tagad, astoņdesmit gadu vecumā ir daži palikuši - bezgala vientuļi. Dažreiz dārziņa satiekos - jauki cilvēki, ar lielu interesi par kultūru u.c., bet ...

Merche Romero 18.06.2007 00:12
...You hear a lot of talk
these days about
children growing up
without a father..

Afroamerikāņus šeit nevajadzētu likt par piemēru. Jo viņiem vairāk kā puse vīriešu, kas sagādā bērnus, pamet šīs sievietes. Un nav ko glorificēt un slavināt vīriešu bezatbildību, kas ir izplatīta ne tikai starp afroamerikāņiem.

Pat reperis 50 cent ir progresīvāks šai jautājumā. Viņu bērnībā apsmēja, ka viņam nav tēta. Un tagad viņš uztaisīja filmu, kurā parāda, ka par spīti savai gangsta fīčai, ir kārtīgs ģimenes tēvs.

Kāpēc Latvijā tēva loma netiek stimulēta? Baštiks kaut ko pavisam kusli par to runā. Tai pat laikā LPP te murgo par tradicionālo ģimeni. Un tas ir tikai ar vienu iemeslu - paturēt varu, apspiest citus un dzīvot uz citu rēķina.

Tradicionālā ģimene Latvijā ir nevis norma, bet izņēmums. Un tas ir tādēļ, ka vīrieši nespēj uzņemties savu pienākumu, bet atstāj sievas, bērnus, nereti savu untumu dēļ. LPP man mācīs kā dzīvot? LPP, kuras viens no veidotājiem, Jēkabsons Privātajā dzīvē zīmējas ar meitas vecuma silikona blondīni, kas dzerstās apkārt? TB kuri jau 90.jos nomainīja savas sievas uz "jaunākiem modeļiem", viņi mūs mācīs? Šlesers, kurš domā tikai par saviem biznesa projektiem, kurus sponsorēt no valsts maka, nevis par bērnudārzu celšanu un atvieglojumiem bērniem? Šķēle, kurš pirms laika ideoloģizēja par trīs bērnu ģimeni un kurš ir tagad šķīries? Šie cilvēki uzskata, ka viņiem ir tiesības noteikt, kas ir likumīgs, tikumīgs vai kas ir ģimene?

Jūs paši maz redzat, cik jūs esat smieklīgi savā atpalicībā, liekuļi.

Aleksis 18.06.2007 13:08
M.Romero: LPP man mācīs kā dzīvot? LPP, kuras viens no veidotājiem, Jēkabsons Privātajā dzīvē zīmējas ar meitas vecuma silikona blondīni, kas dzerstās apkārt? TB kuri jau 90.jos nomainīja savas sievas uz "jaunākiem modeļiem", viņi mūs mācīs?

Es, teiksim, nelasu "Privāto dzīvi" - un pat ja lasītu, tad diez vai uzskatītu tur aprakstītos personāžus par savas dzīves paraugiem un skolotājiem. Cilvēkiem, veidojot savu patstāvīgo dzīvi, protams, var noderēt reāli "modeļi", no kā pamācīties. Tieši tādēļ viņiem vajadzīgi abi vecāki, lai nevajadzētu meklēt sev elkus tur, kur tos nevar atrast. Sagraut gjimenes apziņu sevī ir vieglāk nekā to izveidot.

Sensenos laikos dzīvoja tāds garīdznieks (tolaik vēl ne-kristiešu) Balaāms. Kaadu dienu Moābas karalis viņam pavēlēja doties pie Izraēļa tautas un to nolādēt. Bet Balaama ēzelis pretojās, jo redzēja Dieva Engjeli stāvam uz ceļa. Balaāms sita, sita ēzeli, līdz tas neizturēja un saka "Ko es tev esmu izdarījis, ka tu mani jau trešo reizi sit?" Morāle? Ja kāds ir pārliecināts, ka dara labi, bet patiesībā tas nav labi, tad pat ēzelis uzrunā tādus "gudriniekus". Varbūt arī mūsu Saeimas deputāti no LPP, TP un TB ir tādi ... kādi nu viņi ir, bet arī brīžiem pasaka kautko gudru. Tikai jāsaklausa. Kritizēt mēs visi protam ļoti labi.

Valsts mūsu vietā vispār gjimeni izveidot nevar. Protams, bērnudārzus un sociālo palīdzību vajag nodrošināt, bet to neizdarīs viens ministrs vai viens deputāts. Tur ir vajadzīga arī pašvaldību, uzņēmēju un Jūsu, M.Romero, līdzdalība.

Merche Romero 18.06.2007 14:07
Valstij, tai skaitā politiskajām partijām, vispār nav nekādu tiesību noteikt vai mācīt pilsoņiem, kas ir tikumīgs un kas nav. Vēl mazāk partijām ir tiesības šķirot cilvēkus pēc viņu privātās dzīves pazīmēm.

Es no politiķiem prasu neko vairāk vai mazāk kā to, lai viņi dara savu darbu.

Aleksis 18.06.2007 15:47
M.Romero: Valstij, tai skaitā politiskajām partijām, vispār nav nekādu tiesību noteikt vai mācīt pilsoņiem, kas ir tikumīgs un kas nav.

Tas priekš manis ir kas jauns :)) Valsts iestādes taču pieņem likumus, dala sociālo budžetu un īsteno dažādu citu politiku. Kā vispār politiku var taisīt, neizdarot pieņēmumus par to, kas ir tikumīgs/vēlams un kas nav? Bet ir jāatšķir cilvēku pieņemti likumi un dabas likumi. Cilvēku pieņemtās normas ir subjektīvas un var būt visdažādākās (piemēram, likumi par karogu izkāršanu sēru noformējumā, utml..). Dabas likumus toties neviens atcelt nevar.

Lai kādas manipulācijas modernā medicīna neprastu veikt ar sasaldētu spermu un embrijiem, klonēšanu vai līdzīgām padarīšanām, dabas likumi pēc būtības nav mainījušies. Bērnam arī 21.gadsimtā ir vislabāk, ja par viņu rūpējas abi vecāki līdz pilngadības sasniegšanai. Valsts var pieņemt absurdus dekrētus, ka gjimene ir jebkas vai gjimene nav nekas. Bet vai dabas likums no tā mainīsies? Tie, kuri šīm muļķībām noticēs, tie paši no tā cietīs. Tikpat labi valsts var atcelt gravitāciju ;))

Protams, gjimenes likumu neievērošana nenostrādā tikpat ātri kā gravitācijas neievērošana jeb nokrišana no jumta. Bet galu galā izdzīvo tikai tie, kuri izaudzina bērnus. Praidistu muļķības pēc 1-2 paaudzēm vairs nebūs kam sludināt. Vienkārši šie cilvēki neatstās pietiekamā skaitā pēcnācējus un 60-to gadu Rietumeiropas hipiju un viņu bērnu paaudze aizies nebūtībā (Latvijā vispār tādu nav pārāk daudz). Atliek tikai cerēt, ka praidisma sludinātāji ar savām degjenerātu smadzenēm spēs pārliecināt skolēnus - t.i. nevis brīvprātīgus cilvēkus, bet auditoriju, kurai nav kur sprukt. Good luck :)

Man vienkārši ir žēl, ka gan Jūs M.Romero, gan es, gan visi politiķi Latvijā ir pilnīgi vienprātīgi par to, ka ir vajadzīgi bērnudārzi, labas skolas utml. priekš visiem bērniem. Un neviens bērns nav vecāku grēku dēļ jādiskriminē. Tātad jautājums ir izsmelts.

Pankūkas - Pētersonei! 18.06.2007 17:04
M.Romero:"Valstij, tai skaitā politiskajām partijām, vispār nav nekādu tiesību noteikt vai mācīt pilsoņiem, kas ir tikumīgs un kas nav."

Sodomijas popularizētāju zilais sapnis - liegt citiem brīvību identificēt un apspriest netikumus, kas šur-tur daļēji arī ir izdevies. :) Fakti pagaidām tomēr paliek nepielūdzami - tad, kad nonāk līdz kritiski svarīgiem jautājumiem, gan netikumu, gan tā apsēstās *err* sabiedrības grupas identificēt nav nekādu - nedz juridiskas nedz praktiskas dabas - šķēršļu.

ASV, vīrieši, kuri "dzīvo" ar citiem vīriešiem, nevar būt asins donori. Līdzīgi ir (vismaz pagājušogad bija) veselā rindā ES valstu (pie tam tas nav pretrunā attiecīgajai direktīvai), un arī Kanādā (par citām valstīm neesmu interesējies).

To var noklusēt, var pieskandināt pilnu gaisu ar "progresīvu" propagandu, var sarakstīt visādus brīnumus skolotāju rokasgrāmāmatās un indoktrinēt bērnus, var atkārtot līdz nelabumam, ka tas tur, lūk, ir "sociāli konstruēts", un šis te ir aizspriedums, var noliegt, ka kaut kādas parādības piederība tādai kategorijai kā netikums vispār ir nosakāma pēc kādiem objektīviem kritērijiem. Vienalga - tur, kur cilvēki vadās pēc veselā saprāta, izolēt netikumus pēc to sekām nav problēma.

Rita Ruduša - Aleksis 18.06.2007 18:10
Lūdzu diskusijā ievērot pieklājības normas un lietot pieaugušu cilvēku cienīgu valodu.

Merche Romero 18.06.2007 21:26
Nediskriminē, un tu netapsi diskriminēts!

Aleksi, Jums droši vien daudz kas kopš Apgaismības liksies kā "jaunums". Nākamreiz, kad Jūs apsaukāsit kādu, kuram, Jūsuprāt, ir "deģenerāta smadzenes", padomājiet, vai tas cilvēks pēc tam vispār gribēs runāt ar Jums. Ir jābūt ārkārtīgi augstprātīgam un paštaisnam, lai sava līdzcilvēka smadzenes tāpat vien nosauktu par "deģenerētām", tā vietā, lai objektīvi kritizētu viņa rīcību vai izteikumus. To sauc par šovinismu (angliski bigotry). Jautājums, vai šovinisms būtu no tām tikumīgākajām īpašībām?

Un kāds šai diskusijai vispār sakars ar dabas likumiem?

Valsts nosaka likumus, bet ne tikumus. Tikumība ir subjektīva un sociāla, taču to neregulē valsts. Tikumība nāk no cilvēka iekšējās būtības un no audzināšanas, no sabiedrības paradumiem. Cilvēka tikumību regulē tikai teokrātiskas valstis. Un arī tur tas ir aizgājis līdz absurdam, ja pavērosit, kas notiek, piemēram, ar musulmaņu fatvām.

Valsts tikumību regulē tikai tiktāl, cik tas skar zādzību, nogalināšanu, bērnu aizsardzību, utml. Varbūt pagāja secen tas, kā tikko viens pedofīlisks tēvs par savas meitas aiztikšanu saņēma nosacīto sodu? Un diemžel mūsu pie varas esošie politiķi bērnus nebūt nav spējīgi aizsargāt. Jo pašu politiķu tikumības līmenis acīmredzami klibo. Cilvēki, kuri paši ir savtīgi, mantkārīgi, nevērīgi pret līdzcilvēku, cilvēki, kuri ir izvirtuši un kuri ir zagļi - šadiem cilvēkiem ir vēl jo mazākas morālās tiesības noteikt, kas ir tikumīgs vai nav. Tai pat laikā šie ļaudis ar visādiem LPP priekšgalā pretendē uz "tikumības sargu" statusu. Arī kristīgajai baznīcai nav tiesību uzspiest savu tikumības definīciju plašākai sabiedrībai, jo tā pati nespēj pildīt savus baušļus, tai skaitā pašu galveno no tiem - mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Kāpēc LPP un baznīcai nerūp cilvēktirdzniecība, kāpēc nerūp masveida laulības pārkāpšana? Tas taču arī nav tikumīgi? Kāpēc LPP neaizliedz abortus?

Es šis valsts likumus nepārkāpju. Bet līdz ko valsts man sāks mācīt par to, kas ir vai nav tikumīgs, kurš ir vai kurš nav jāpieskaita pie "cilvēku" kopienas, kurš ir un kurš nav normāls, kurš ir un kurš nav pelnījis sociālo un konstitucionālo aizsardzību, tad manis šai valstī vairs nebūs. Un Šlesers ar savu sektantisko kliķi ir nonācis bīstami tuvu šai robežai, caur varas pozīcijām cenšoties institucionalizēt diskrimināciju. Šodien geji, rīt es.

Un es baidos, ka politiķi, tāpat kā tie paši nopraidisti, nemaz nav tik ļoti ieinteresēti dzimstības vairošanā vai rūpēs par bērniem. Ja viņi būtu, tad viņu rīcības būtu pavisam citādas. Viņu interešu fokuss būtu pavisam cits. Bērni jau nu ir pēdējais, kas viņiem rūp. Viņiem rūp populisms, un geji šai ziņā ir ļoti izdevīgs jājamzirdziņš, uz kā rēķina uzaudzēt varas kapitālu. Tās nav rūpes par bērniem, tās ir tikai rūpes par savu varu. To varu, ko bauda pašreizējie politiķi, būs grūti noturēt, ja pastāvēs vienlīdzība starp cilvēkiem un caurskatāmība, patiesa demokrātija. Viņi vairs nevarēs patvaļīgi rīkoties un apelēt pie "tradicionālā vairākuma".

Starp citu, vārdam tikumība radniecīgs ir arī vārds saticība (satikt). Vai citu nievāšana, apspiešana, spļaušana sejā, apmētāšana ar "pašražoto munīciju", otra cilvēka degradēšana līdz necilvēka statusam - vai tā ir tikumības pazīme?

Un Pankūkas - ja Jums tā rūp tikumība, kāpēc neuztraucaties par hetero netikumībām? Tāpēc, ka geji vienkārši grauj Jūsu patriarhālo lietu kārtību un tieši tas ir pats sāpīgakais! Ar tikumību tam sakars mazs.

Aleksis 18.06.2007 22:51
M.Romero: Nediskriminē, un tu netapsi diskriminēts!

Kurš tad nu tagad ir nostājies cietēja lomā? Par tām smadzenēm es runāju vienkārši tādēļ, ka tā ir ne tikdaudz netiklības sludināšana (ko neviens tāpat neņems par pilnu), bet drīzāk ciniska ļaunuma visspēcība, kas var demoralizēt jauniešus. Ja viņi redz, ka matemātikas skolotāja strādā divas slodzes, lai varētu iztikt, un vakaros un brīvdienās labo skolēnu darbus.

Bet praidistu "ticības" sludinātāji saņem tūkstošus ar ES naudu un braukā apkārt citus gudri pamācīdami par "iecietību". Jaunieši ātri pārliecinās, ka godīgs un sabiedrībai vajadzīgs darbs dod tikai knapu izdzīvošanas iespēju; tikmēr "Mozaīkas" dižvadoņi var īrēt saviem saietiem greznas telpas un pat veselu parku slēgt publikai. Jo viņi māca nevis matemātiku, bet gan kaut ko nesalīdzināmi vērtīgāku - "homoseksuālisma pieņemšanu".

M.Romero: Es šis valsts likumus nepārkāpju. Bet līdz ko valsts man sāks mācīt par to, kas ir vai nav tikumīgs, kurš ir vai kurš nav jāpieskaita pie "cilvēku" kopienas, kurš ir un kurš nav normāls, kurš ir un kurš nav pelnījis sociālo un konstitucionālo aizsardzību, tad manis šai valstī vairs nebūs.

Manuprāt, Jūs precīzi uztverat lietas būtību. Imigrācijas koeficients (imigrantu pārsvars pār emigrantiem uz 1000 iedzīvotājiem dažādās pasaules valstīs) ir redzams, piemēram, šajā kopsavilkumā - http://www.nationmaster.com/graph/imm_net_mig_rat-immigratio... . Zilie stabiņi ir t.s. imigrācijas valstis, kur ir daudz iebraucēju. Savukārt sarkanie stabiņi rāda tās valstis, kur imigrācijas rādītājs ir negatīvs. Pārskatot šo negatīvas imigrācijas valstu sarakstu, nekādas geju paradīzes mēs droši vien neatradīsim.

Šo korelāciju var skaidrot divējādi. Jums ir tiesības teikt - dariet tā, kā es gribu, citādi es nepiedalos un braucu prom. Bet ir arī cits izskaidrojums. Praidisms - tas, protams, ir ļoti jautrs dzīvesveids. Bet no tā ir jēga tikai tad, ja ir nepārtraukts ārpuses imigrantu pieplūdums. Vienalga - Nīderlandē, Kanādā, ASV Rietumkrastā vai citur. Ja uz Latviju nebrauc turīgu homoseksuāļu elite, tad no īpašām privilēgjijām priekš praidistiem nekādas jēgas nav.

Latvijā mūsu īpatnējās etniskās situācijas dēļ imigrantu pieplūdumu mēs nevaram atļauties - tie pārdesmit ārzemju latvieši, kas simpatizē "Mozaīkai" ir viss, kas te ir gaidāms. Tātad varam izvēlēties arī ideologjiju - varam to nosaukt par "konservatīvām vērtībām" vai "patriarhālismu" vai vēl kaut kā. Bērnudārzu vietu jautājumu Latvijas valsts un pašvaldības drīz atrisinās. Bet es ļoti brīnītos, ja praidisti Latvijā gūtu virsroku... Un Šlesers un viņa draugi - tās ir pārejošas putas virs objektīvās vēsturisko notikumu straumes. Mani toties uztrauc iespējamie apziņas brīvības ierobežojumi. Ja es nebraucu un nediktēju zviedru transvestītam, ko viņš drīkst runāt un ko nē, tad nevēlos, lai viņš šeit atbraucis mani pamācītu ko es drīkstu runāt.

Daudzi nepadomā par to, ka arī tradicionālam dzīvesveidam ir tiesības pastāvēt - un to nebūt nav jātiecas kaut kā pazemot vai diskreditēt.

IM 18.06.2007 23:41
Starp citu, vārdam tikumība radniecīgs ir arī vārds saticība (satikt).

-------------------------------------------

Saticība ir tikums un saka ka tikums esot Dieva dāvana, Netikums ir izlaidības (domās un darbos) sekas - izlaižas (neievēro pieņemtās normas) vienreiz , otrreiz un klāt ir jau netikums. Arī kleptomānija ir netikums. Vienreiz pārkāpj pieņemtās normas nezagt , otrreiz un skaties jau kleptomāns. Jā norma nezagt ir arī likumu norma. Bet arī hooseksuālisms ir bijis likuma pārkāpums un daudzās valstīs tāds tas ir joprojām. Tas ka homoseksuālisms demokrātiskās valstīs vairs nav likumpārkāpums jau nenozīmē ka homoseksuālisms vairs nav arī morālo normu pārkāpums. Tas vienkārši ir humāns žests pret konkrēta netikuma skartajiem. Varbūt ka kādreiz demokrātija attīstīsies tik tālu ka arī zagšana vairs nebūs ar likumu sodāma , bet būs tikai morāls pārkāpums , tā paša humānisma vārdā. Bet tas jau nenozīmē ka zagļi kādreiz varēs iet praidos un popularizēt savu izlaidīgo dzīvesveidu. Katrā ziņā izskatās ka demokrātijas humāno žestu homoseksuāļu virzienā homoseksuāļi tā arī nav sapratuši.

es 19.06.2007 18:03
Es redzu, ka šīs diskusijas tomēr ir audzinošas. Jo arvien labāk parādās homofobu argumentu absurdums. Tā tik turpināt.

Aleksis - es 19.06.2007 18:31
Es redzu, ka šīs diskusijas tomēr ir audzinošas. Jo arvien labāk parādās homofobu argumentu absurdums. Tā tik turpināt.

Ņemiet nu par labu :)) Manuprāt, absurdībām ir grūti izdomāt argumentus par vai pret. Iesaku praidistiem un viņu atbalstītājiem palasīt O.Vācieša bērnu dzejoli "Sasiesim astes?". (Vai tad mamma teica, ka tā vajag? Sasiesim tāpēc, ka nevajag.). Man nav pienākums skaidrot "kādēļ NĒ", ja neviens nav paskaidrojis "kādēļ JĀ". T.i. kādēļ pārējai sabiedrībai būtu kādam jādod īpašas privilēgjijas (viendzimuma partnerattiecības utml.) tikai par to, ka daži cilvēki kopojas dīvainā veidā?

Es iesaku es-am padomāt, vai viņš/viņa ir kaut kur redzējis kaut vienu dzīvu "homofobu" (vai ar to būtu domāts cilvēks, kuram ir iracionālas bailes no homo sapiens, t.i. no saprātīgā cilvēka/vīrieša?). Uzdošu pretjautājumu: Vai Jūs atbalstāt oficiāla statusa piešķiršanu krievu valodai Latvijā? Krievu taču ir pat ne pāris procentu kā homoseksuālistu, bet vismaz 28%. Daudzi no viņiem droši vien jutīsies par to gandarīti. Negribat? Nu tādā gadījumā es Jūs saukšu par rusofobu. Pamēgjiniet man pierādīt, ka neesat rusofobs!

Hvz - M.Romero 25.06.2007 21:06
_Tradicionālā ģimene Latvijā ir nevis norma, bet izņēmums. Un tas ir tādēļ, ka vīrieši nespēj uzņemties savu pienākumu, bet atstāj sievas, bērnus, nereti savu untumu dēļ._

Paklau, vai ir kaut kur pieejama statistika vai pētījums par to kādu iemeslu dēļ šķiras ģimenes Latvijā, te es nerunāju par, kā to pareizi sauc, "civillaulībām". Tur iet pilnā sparā mīlestība, tā sakot viļņiem, un nav tā saucamā laulība, kas kaut kā noenkuro to mīlas kuģi un līdz ar to tas nedreifē pie mērenas viļņošanās.

Spektrs.com - www.spektrs.com 30.06.2007 22:33
Mani interese JL darbība sakarā par notikumu ar Jura Vikaiņa dēlu, kurš izvaroja savu draugu Raimondu iespraužot drauga dibenā mietu, vai Jūs liksiet J. Vikainim actāt deputāta mandātu vai kā? Jo ja nē, tad kā tāds cilvēks, kurš nespēj nodibinat kārtību savā gimenē varēs to ieviest valsti?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 14.06.2007 17:02
Un vai tiešām uzskatāt, ka Latvijā ir kāda sekta, kas apvieno cilvēkus, kuri iestājas par demokrātiju un tiesiskumu?
----------------------------------------------

Domāju ka Latvijā lielais vairums iestājas par demokrātiju un tiesiskumu. Bet runa jau ir par to ka dažas sabiedriskas organizācijas visai destruktīvi iestājas par to pašu demokrātiju un tiesiskumu un arī citām lietām. Piemēram tā pati praida rīkošana draudzības vārdā. Nu nav tak tā konstruktīva rīcība , tā ir spilgti izteikta destruktīva iestāšanās par tādu labu lietu kā draudzība.

es - IM 14.06.2007 17:45
Un par ko tieši "konstruktīvi" iestājas NSS un NoPride? Un ko viņi labu ir izdarijuši?

Etiķete - IM 14.06.2007 18:04
Ja paredz, ka uz vienu grupu demokrātiskās vērtības (vārda un pulcēšanās brīvība u.c.) attiecas, bet uz citām nē, tad to nevar nosaukt par demokrātiju un tiesiskumu.

Jeb tikpat labi arī PSRS varētu atzīt par tiesisku un demokrātisku valsti, jo cilvēkiem, kas pulcējās valstij tīkamos pasākumos (1.maijs, 9.maijs u.t.t.) un sauca valstij tīkamus saukļus - (Slava PSKP! u..t.t), jau varēja pulcēties bez ierobežojumiem.

To, ka homoseksuāliem cilvēkiem ir problēmas, es pamanīju pēc pirmā praida, jo izrādījās, ka sabiedrībai galvenais ir, ar ko kāds guļ, nevis cik krietns, gudrs, centīgs un likumpaklausīgs pilsonis viņš ir. Un visādi salašņas var paši sev un citiem sākt klāstīt, ka viņi ir tautas sirdsapziņa.

IM - Etiķete 14.06.2007 18:40
Ja paredz, ka uz vienu grupu demokrātiskās vērtības (vārda un pulcēšanās brīvība u.c.) attiecas, bet uz citām nē, tad to nevar nosaukt par demokrātiju un tiesiskumu.
-----------------------------------

Kurš tad un uz kādu gruppu to tā paredz vai taisās paredzēt? Nevajag runāt muļķības.

es - IM, Etiķete 14.06.2007 18:48
Jebkurai grupai vai indivīdam ir tiesības pulcēties un izteikt viedokli. Tikai ne jau ar kaku maisiņiem, kā JŪS to darījāt 2006.gadā.

Kamēr grupa vai indivīds turas likuma robežās un neuzbrūk citai grupai vai indivīdam (piemēram, nespļauj virsū tradicionālai ģimenei ar bērniem, kas nāk ārā no draudzības dienu pasākuma, kā JŪS to darījāt šogad), tikmēr valsts pulcēšanos neaizliedz.

Bet dažādas JŪSU izdarības balansē uz robežas ar kriminālsodu.

Aleksis - Etiķete 14.06.2007 18:57
Etiķete: To, ka homoseksuāliem cilvēkiem ir problēmas, es pamanīju pēc pirmā praida, jo izrādījās, ka sabiedrībai galvenais ir, ar ko kāds guļ, nevis cik krietns, gudrs, centīgs un likumpaklausīgs pilsonis viņš ir.

Gay Pride pasākumi jau taisni izceļ jautājumus "ar ko kāds guļ" - un tad arī citi sāk par to interesēties. Piemēram, ja es pielipināšu sev aizmugurē uzrakstu "Esmu lepns par savu dibenu - nekādā gadījumā nespert pa to!", tad arī var izrādīties, ka cilvēki pievērsīs uzmanību manam dibenam vai pat jutīs kārdinājumu iespert. Nevis pamanīs, cik krietns, gudrs, centīgs un likumpaklausīgs pilsonis es esmu vai ievēros, ka uzraksts jau patiesībā saka "NEspert pa dibenu!" - tātad aicina uz toleranci un iecietību.

IM - Etiķete 14.06.2007 19:00
Nu palasi Satversmes 116. pantu un padomā , jo pulcēšanās brīvība ir ierobežojama , un tā ir jāierobežo atsevišķos gadījumos. Proti , pulcēšanās publiskā telpā nedrīkst apdraudēt tikumību. Bet jebkura netikleņu atklāta pulcēšanās lielās grupās apdraud tikumību. Skarbi , bet taisnīgi.

es - IM 14.06.2007 19:18
Tu labak palasi Latvijas un ECT spriedumus. Un tad stāsti pasaciņas par tikumību. Neviens kails tur negāja. Ar seksu nenodarbojās. Rupjības nerādīja.

Tikumību apdraudēja tie aiz žoga, kas 9stāvīgiem vārdiem lamājās visu laiku un rādīja nepiedienīgus žestus, turklāt bija apdzērušies.

IM - Etiķete 14.06.2007 19:37
Nevienam nekur kailam nav jāstaigā. Tikumību apdraud jau tas vien ka dažādu netikumu piekopēji atklāti salasās bariņos atklātā publiskā telpā. Ja tādi netikumu piekopēju bariņi atklāti salasās atklātā publiskā telpā , tad lai neapdraudētu sabiedrības tikumību , tie nekavējoties ir jāizdzenā no atklātas publiskas telpas.

IM - es 14.06.2007 19:44
Un cik es saprotu no iepriekšējiem komentāriem , tad tikumības aizsardzība ir pilnīgā sakaņā ar EDSO vadlīnijām.

es - IM 14.06.2007 20:04
Pride nekādā veidā neapdraud tikumību.

Ja Jūs to nespējat pieņemt, tad izsaku līdzjūtību, jo Jūs dzīvojat 2007. gadā, nevis viduslaikos.

Aleksis - es 14.06.2007 20:12
es: Tu labak palasi Latvijas un ECT spriedumus. Un tad stāsti pasaciņas par tikumību. Neviens kails tur negāja. Ar seksu nenodarbojās. Rupjības nerādīja. Tikumību apdraudēja tie aiz žoga, kas 9stāvīgiem vārdiem lamājās visu laiku un rādīja nepiedienīgus žestus, turklāt bija apdzērušies.

Ja Latvijā nav īpašas likumdošanas, kas savaldītu praidistu aktivitātes, tautai ir jāpauž pret šīm nejēdzībām sava attieksme. Sašutumam no malas nav jāizskatās kaut kā īpaši pievilcīgi. Protestētāji pie Vērmaņdārza sapulcējās tādēļ, lai panāktu konkrētu rezultātu - lai aizkavētu seksuālo noviržu izrādīšanas sērgas pārāk brīvu vaļošanos ārpus žogiem vai policistu ķēdēm. Šogad pirmo reizi arī es kādu laiku sabiju protestētāju pulciņā - un turpmākajos gados, ja vajadzēs, darīšu tāpat.

Ja kādam šķiet, ka tur protestēja apdzērušies un rupji tipi - negribu nevienam laupīt prieku šādi uzskatīt :)) Manuprāt, praidistu problēma ir tā, ka viņi ir noskaņojuši pret sevi pietiekami daudzus patstāvīgi domājošus ļaudis. Kuru gaumei neatbilst "citādā pieņemšana" jeb inde glītā iesaiņojumā.

IM - es 14.06.2007 20:34
Praids apdraud tikumību , jo praids ir emocionāla vardarbība pret visiem tiem kas apzināti orientējas uz tikumīgu dzīvesveidu un cenšas tāpat orientēt savus bērnus. Orientācija uz tikumīgu dzīvesveidu nav tukša skaņa , bet gan patstāvīgs cilvēka darbs ar sevi , patstāvīga cīņa ar saviem kārdinājumiem. Pats mazākais ko cilvēks var darīt cīņā ar saviem netikumiem ir vismaz nepubliskot savus netikumus citu cīnītāju un jaunās paaudzes priekšā. Jekurš tāds publiski atklāts netikumu piekopēju bariņš izraisa emocionālu stresu visos kas saprot netikuma kaitīgumu , un kaut vai pašā mazākā mērā , bet tomēr cīnās ar saviem netikumiem. Jebkurš tāds publiski atklāts netikuma piekopēju bariņš ir klaja ņirgāšanās par visiem tiem kas cīnās ar saviem netikumiem un cenšās pēc iespējas pasargāt bērnus un arī pārējo sabiedrību no aplipšanas ar netikumiem. Praids ir emocionāla vardarbība pret visiem uz tikumīgu dzīvesveidu orientētiem cilvēkiem , un emocionāla vardarbība pret uz tikumīgu dzivesveidu orientēto sabiedrības daļu ir visas sabiedrības tikumības apdraudējums.

Aleksis - es 14.06.2007 20:41
es: Ja Jūs to nespējat pieņemt, tad izsaku līdzjūtību, jo Jūs dzīvojat 2007. gadā, nevis viduslaikos.

Viduslaikos arī bija visādas perversas masu kustības; un tolaik sabiedrība ar to kaut kā tika galā - sk. flagelanti, bērnu krustagājieni, utml. Ar viduslaikiem man praidistu nejēdzības ir grūti salīdzināt, bet, manuprāt, mūsdienu eiropiešu paaudzei ir tikpat lielas izredzes piedzīvot nopietnu ticības konfliktu kā 17.gadsimta cilvēkiem. Nīderlandietis Teo van Gogs un marokānis Muhammads Bujarī ir šāda ticības konflikta arhetipi jeb pirmās bezdelīgas. Apziņas brīvība ir ļoti svarīga lieta arī mūsdienās - nevajag lolot ilūzijas, ka cilvēku ticību un pārliecību var nobāzt atvilknē un uzmest tai virsū varavīkšņainu lupatu. Lai saprastu, kā stresa apstākļos mēdz rīkoties cilvēki 21.gadsimtā, var palasīt arī par Babri mošeju vai Al-Askari mošeju.

Nu esiet taču drosmīgs, cienītais/cienītā "es" - pravietojiet mums, ka tas uz mums nekādi neattieksies! Ka mūsu mīļajā Dievzemītē, kur cilvēki dzīvo godīgi un klausa saviem Eiropas kultūru sasmēlušamies kungiem, nav iespējami šādi konflikti!

Marija - IM 15.06.2007 13:43
Jūs pilnīgi aplāmi interpretējāt manus vardus par EDSO.

EDSO vadlīnijas tieši NEPIEĻAUJ pulcēšanās brīvīas ierobežošanu, ja tie, kas pulcejas, ievēro likumus. latvijā viendzīmuma attiecības nav aizliegtas ar likumu. Par laimi, arī cilvēktiesību aistāvība nav aizliegta ar likumu. Līdz ar to, nevajag izlikties, ka ir tiesisks pamats aizliegt praidus.

Fīrers - Marija 15.06.2007 15:11
Tātad drīkst brīvi pulcēties arī tie, kas uzskata, ka dzert kā lopam ir kruti un iestāties par absolūtu alkohola pieejamību? Lietot alkoholu taču arī nav aizliegts ar likumu.

Tikumīgs un legāls nav sinonīmi. Ne viss, kas ir legāls, ir tikumīgs.

IM - Marija 15.06.2007 16:05
Tur ir skaidri rakstīts, ka ''tikumības apdraudēšana" kā tiesisks arguments, lai kaut ko ierobežotu, darbojas tikai vienā gadījumā: ja tas, kas tiek uzskatīts par tikumību apdraudošu, ir arī pretrunā ar esošajiem valsts likumiem.

------------------------------------------------------

Tikumību apdraudoša ir emocionālā vardarbība , ko izraisa atklāta netikumu piekopēju pulcēšanās atklātā publiskā telpā , un emocionālā vardarbība ir pretrunā ar esošajiem valsts likumiem.

Es protams saprotu ka Jūs esat cilvēks kas ar visu sirdi un dvēseli orientējas tikai uz labo un pozitīvo sevī. Pārmest Jums ka Jūs atbalstāt emocionālo vardarbību pret sabiedrības lielāko daļu laikam būtu galīgi garām. Jo no Jūsu viedokļa tas droši vien ir pilnīgi neiespējami. Tai pat laikā , cik es noprotu , Jums gan loģiski gan emocionāli ir pilnīgi pieņemams ka 60% - 80% sabiedrības ir neiecietīga , ļauna , vardarbīga , un par katru cenu cenšas visādi iegriezt homoseksuāliem cilvēkiem. Nu ko lai tur saka.

Aleksis - Marija 15.06.2007 16:42
Marija: EDSO vadlīnijas tieši NEPIEĻAUJ pulcēšanās brīvīas ierobežošanu, ja tie, kas pulcejas, ievēro likumus. Par laimi, arī cilvēktiesību aistāvība nav aizliegta ar likumu.

Piekrītu, ka ikvienam bīstamam stulbumam, kuru kāds ir spējīgs izdomāt, mēs aizliegumu neuzrakstīsim. (Piemēram: "Valsts svētku laikā nedrīkst mētāties ar lillā tulpēm pie Brīvības pieminekļa", "Nedrīkst karikatūrās attēlot pravieti Muhamedu ar cūkas šņukuru" utml.)

Bet, ņemot vērā praida un anti-praida notikumu sabiedrisko rezonansi - tomēr būtu jānoskaidro, vai praidismu Latvijā nevarētu ierobežot ar īpašu likumu? Līdzīgi kā dažās Eiropas valstīs pastāv ierobežojumi, piemēram, uz Holokausta publisku noliegšanu.

IM 15.06.2007 17:29
Es tiešām nevaru pateikt kas un kā tur konkrēti rakstīts tais Eiropas vadlīnijās , bet skaidrs ir viens ka atruna Satversmē par tikumības apdraudēšanu ir ļoti būtiska. Ja Eiropas vadlīnijas prasa konkretizēt tikumības apdraudējumu un konkrētā apdraudējuma prettiesiskumu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu , tad tā ir viena lieta. Ja tās Eiropas vadlīnijas prasa tikai pulcēšanās laikā ievērot likumus , neskatoties uz to vai pulcēšanās pati par sevi ir vai nav prettiesisks tikumības apdraudējums , tad domāju ka ir nopietnas problēmas , jo Satversme tad ir pretrunā ar Eiropas vadlīnijām.

Piemēram , laulības pārkāpēji un viņu piekritēji tad var neierobežoti taisīt karnevālus Rīgas centrā un maskās tērpti klaji ņirgāties par visādām ģimenes dienām , ģimeņu aizsardzībaī veltītiem pasākumiem utt. Respektīvi klaji ņirgāties par visu to darbu kas tiek veltīts ģimeņu aizsardzībai un par visiem kas to darbu veic. Faktiski tas ir ja kāds sadomā graut ģimenes , tad visi ceļi tam ir vaļā un visādi ģimeņu aizstāvji var apsēsties. Laulības pārkāpēju lepnuma gājieni kaut arī maskās tērptu , lai neradītu sev varbūt kādus sarežģījumus pie atpazīšanas , visnotaļ būtu likumu robežās. Kaut gan faktiski tā būtu emocionāla vardarbība pret visiem tiem kam rūp ģimenes Latvijā , un klajš prettiesisks tikumības apdraudējums.

Fīrers 15.06.2007 17:42
Krimināllikumā ir definēts, ka jebkura dzimumtiesmes apmierināšana, kas nav starp vīrieti un sievieti, ir pretdabiska. 160. pantā pat pederastija un lezbiānisms ir minēti kā pretdabisku dzimumtieksmju apmierināšanas veidu piemēri. Ar to vajadzētu pietikt, lai saprastu, ka Latvijas likumos homoseksuālisms raksturots kā pretdabisks, un pretdabisks nevar būt tikumīgs. Tātad praidi ir nelikumīgi, jo apdraud tikumību.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Smilgu Juris - DaceA 14.06.2007 00:11
>>> Nesaprotu, kādi sorosīti?

Es paskaidrošu.

Sorosīti jeb sorosieši ir totalitāra destruktīva sekta (par totalitāras sektas definīciju skat.: Th. Lardeur, Les sectes, Paris, Presses de la Renaissance, 2004, pp. 117-124, un A. Dvorkin, Sektovedenie. Totalitarnye sekty: opyt sistematicheskogo issledovanija, Nizhnij Novgorod, 2005, str. 40-45; 62-87). Tā atbilst vācu literatūrā sastopamajiem jēdzieniem “psīchosekta” (Psychosekte) un daļēji “jauniešu sekta” (Jugendsekte).

Lai gan jau pēc nosaukuma var saprast, ka sorosiešu ideoloģijas pamatā ir amerikāņa Džordža Sorosa idejas, šī sekta aktīvi darbojas tikai jaunajās “misijas teritorijās”, t.i., Austrumeiropā, it sevišķi Latvijā. Šī organizācija ir viena no bīstamākajām, jo, līdzīgi saientologiem un mūnistiem, aktīvi cenšas iegūt politisko varu, iefiltrējoties varas iestādēs un/vai veidojot spēcīgas lobiju grupas. Līdzība ar saientoloģiju (habbardismu) un mūnismu ir redzama arī tajā faktā, ka arī sorosiešiem ir vesela rinda it kā neatkarīgu “piesedzējorganizāciju”. (Tāpat kā saientologiem, piemēram, ir “Narkonons” un “Dianētikas centrs”, bet mūnistiem – “Starptautiskā Principa izpētes asociācija” un “Studentu asociācija par mieru visā pasaulē”).

Sorosiešu organizācija atbilst klasiskajam totalitāras sektas modelim, kas ir piramidāls (to jūs atradīsiet jebkuŗā nopietnā monogrāfijā par sektām). Pašā augšā atrodas viens vai vairāki guru, zemāk – aktīvisti, vēl zemāk – ierindas biedri. Pašā apakšā atrodas svārstīgie līdzjutēji, kas ietilpst riska grupā, bet paši pie sektas faktiski (vēl) nepieder.

Sorosiešu ideoloģiju no pirmā acu uzmetiena it kā grūti klasificēt, bet, manuprāt, viņu mācība ir ierindojama “New Age” sektu un kustību grupā. Jāpaskaidro, ka “New Age” ir ļoti plaša, bet diezgan vaļīga kategorija, pie kuŗas pieder ļoti dažādu formālu organizāciju un neformālu kustību miriāde. Tās vieno noteikts pamatdogmu kodols, un sorosiešu mācība šim dogmatiskajam kodolam atbilst perfekti.

(1) Personiska Dieva noliegšana, cilvēka vai cilvēces eksaltācija Dieva vietā.

(2) Hedonisma eksaltācija (skat. vienas dalībnieces rakstīto par “laimes” sasniegšanu).

(3) Ideja par to, ka pilnas laimes sasniegšanai (“Ūdesnvīra laikmetam tuvojoties”, kā saka “new-ageri”) jāznīcina visas cilvēces pamatorganizācijas formas, kas pašlaik eksistē: ģimene, nācija, valsts, lielās organizētās baznīcas.

(4) Saistībā ar nr. 2 un 3 – “nonkonformisms”, visādu deviantu sociālu fenomenu propaganda: vieglās narkotikas, eitanāzija, feminisms, aborti, homoseksuālisms. Ļoti interesanti novērot pārsteidzošu līdzību ar bēdīgi slavenā guru Bhāgvāna Šrī Rādžniša, saukta “Ošo”, “cilvēktiesību deklarāciju” (http://sannyas.org/quotes/19861225.htm). Šobrīd, kā redzam, sorosīti īpaši liek uzsvaru uz homoseksuālisma propagandu.

(5) Neapvaldīts naids pret kristīgo reliģiju un lielajām, “tradicionālajām”, konfesijām.

Kā cīnīties pret šo sektu un tās agresīvo prozelītismu? Es domāju, ka te var būt daudz un dažādi pasākumi, bet vislabāk ņemt par piemēru Vāciju un tās attieksmi pret saientoloģiju. Būtu labi, ja arī Latvijā – tāpat kā Vācijā ar habbardismu – lielāko politisko partiju vadītāji parakstītu manifestu, saskaņā ar kuŗu biedra statuss šajās partijās nav savienojams ar piederību pie sorosiešiem. Taču cits jautājums, kāda politiskā kultūra ir Vācijā un kāda – pie mums…

es - Smilgu Juris 14.06.2007 04:31
Wow, vai Jūs esat Emsis vai vismaz Emša padomnieks. Vai vismaz NRA cilvēks?

Esmu vienkārši šokā par šādu sazvērestības teorijas tālāku attīstību. Juns ar steigu jaiet ārstēties, citādi drīz sāksies paranoja, ka kaimiņš no blakus dzīvokļa ir citplanētietis un mēģina Jūs noindēt, iesūtot neredzamus kukaiņus Jūsu kanalizācijā. Baisi un visnotaļ iespējami, ne?

Matiss - S Juris 14.06.2007 06:44
Gribas teikt, ka tiesi ta tas ari varetu but (par tiem sorosistiem), ja sos esamibas parmainu ieskicejums reduce lidz laicigu norisu limenim. Butu jasaprot, ka jebkura cina vai pretspars sim ''nju eidzam'' ir dabisks, bet pakapeniski un lidz neesibai izzudoss. Principa bezjedzigs...
Par tam gimenem. Manuprat, klasiskas izpratnes gimene nespej eksistet viena pati, tai ir vajadziga citu gimenu ka valsts ''pamatsunu'' klatbutnes sajuta. Ta ka bites pa stropu. Tad, ja..
Pasreizeja postmodernisma, emocionala nihilisma un simulakra pasaule nak pavisam citi berni neka mes. Uzskatu, ka jaunajiem modeliem visvairak svariga un eksistencei nepieciesama bus brivibas sajuta, iespejas salidzinat un izveletries, turklat si salidzinasa nebus balstita uz pasreizejai diskusijai lidzigiem kriterijiem. Tas, kas tagad konfrontejosam pusem liek ''lekt no biksem ara'', viniem bus vairak ka neeksistejosas rupes. Vini vienkarsi jutis un domas pavisam ko citu, neka mes veletos vai pat spetu izteloties. Paverosim ka tas notiek daba! Vai ari Aldous Huxlay ''The brave new world''.

Fīrers 14.06.2007 08:13
Pielīdzināt homoseksuālus cilvēkus narkomāniem gan liecina vai nu par pilnīgu nezināšanu vai intelektuālu mazspēju.

Lai gan Pasaules Veselības Organizācija spiediena un korupcijas rezultātā ir pieņēmusi pretēju lēmumu, jebkurš normāls ārsts jums pateiks, ka homoseksuālisms ir slimība - atkarība. Tas ir tāpat kā padomju laikā jebkurš normāls cilvēks teica, ka Latvija ir okupēta. Nu, protams, izņemot sorosītu valsts prezidenta kandidātu :)

IM 14.06.2007 09:13
Destruktīvisma smaka ir stipri jūtama - tie paši praidi un draudzība , pārspīlētas cilvēktiesības bez pienākumiem , rasu naida meklēšana tur kur tā nav , tagad arī šis raksts. Ja tas viss nāk no vieniem un tiem pašiem avotiem , tad tas tiešām paliek aizdomīgi.

Aleksis 14.06.2007 10:48
Manuprāt, aizdomas un sazvērestību teorijas mums neko daudz nepalīdzēs. Ja praidisti cīnās pret "homofobijas" rēgu, tad tas nenozīmē, ka visiem citiem būtu jācīnās pret "sorosisma" rēgu. Arī labas gribas cilvēki var maldīties, un viņu starpā ir iespējamas domstarpības. Praidistiem aktīvi piebalso zināma daļa humanitārās inteligjences (viņu vidū arī heteroseksuāļi un tie, kuru viedokli nav nopirkušas Sorosa organizācijas). Viņi, iespējams, tiešām tic tam ko runā - ka Latvijā esot jāatkārto Eiropas "vecāko brāļu" veiktie liberalizācijas soļi, lai cik kroplīgi tie arī neizliktos. Tāpat kā Ņ.Hruščova laikos kukurūzas audzēšanas entuziasti viņi reizēm ignorē vietējo situāciju.

Praidismam ir zināma jēga tajās valstīs, kuras grib piesaistīt imigrantus - Kanāda un Nīderlande ir tipiski piemēri. Latvijā, ņemot vērā mūsu etnisko sastāvu, pēc lielas imigrācijas nav nekādas vajadzības, tādēļ arī nav īpašas ekonomiskas motivācijas atbalstīt praidismu - vienīgais "labums" no praidisma ir izvirtusi jaunatne. Tas ir viens no cēloņiem, kādēļ mācītāja-šķeltnieka Jura Cālīša it kā labi domātās aktivitātes (taisīt geju "dievkalpojumu" anglikāņu baznīcā, aizstāvēt somāliešu nelegāļus, u.c.) izraisa negaidīti lielu pretestību. Protams, ir šie hard-core praidisti (Māris Sants, Linda Freimane, Jolanta Cihanoviča, Juris Cālītis u.c.). Viņiem neinteresē mūsu viedoklis, viņu nolūks ir destruktīvs - provocēt Latvijā jaunu "ticības karu", uzspiest savu "vienīgo pareizo" viedokli par katru cenu. Tie ir sava veida homo-fundamentālisti, kuru viedokļus pieklājīgā sabiedrībā labāk neņemt par pilnu. Dažreiz viņi ar savām odiozajām civilizāciju pašnāvības domām paši sevi atmasko (sk. J.Cālīša interviju "Varbūt Eiropai ir jāsabrūk").

Savukārt tie inteligjences pārstāvji, kuri tikai uz brīdi ir noticējuši, ka praidisms ir visas cilvēces "gaišā nākotne" vai fatāla neizbēgamība, ir normāla dialoga ceļā jāpārliecina. Viņiem nav mērķa iet pret savu tautu, provocēt konfliktus un sarīdīt iedzīvotājus - varbūt viņi pat grib labu, bet ir iedzīvojušies maldīgos uzskatos. Viņiem šķiet, ka pārņemot Nīderlandes netikumus, Latvijā iestāsies līdzīgs uzplaukums un labklājība. Viņiem ir jāsaprot, ka Eiropas valstīm ir pieejami dažādi ceļi, un tikai no mums galu galā ir atkarīgs, vai Latvijā uzvarēs praidisms vai veselais saprāts.

DaceA - Matiss 14.06.2007 11:52
Matiss: Pasreizeja postmodernisma, emocionala nihilisma un simulakra pasaule nak pavisam citi berni neka mes. Uzskatu, ka jaunajiem modeliem visvairak svariga un eksistencei nepieciesama bus brivibas sajuta, iespejas salidzinat un izveletries, turklat si salidzinasa nebus balstita uz pasreizejai diskusijai lidzigiem kriterijiem. Tas, kas tagad konfrontejosam pusem liek ''lekt no biksem ara'', viniem bus vairak ka neeksistejosas rupes.

Pilnīgi piekrītu. Brīvības sajūta un iespējas izvēlēties!

es 14.06.2007 12:03
Wow, izrādās, ka new age ir nevis trakā sekta Jaunā paaudze, kas ir galvenie NoPraidisti un galvenie Zatlera atbalstītāji, bet gan Latvijas inteliģence un politologi. Un laikam jau arī visi tie mākslinieki, tulkotāji, solotāji un zinātnieki, kas ir saņēmuši Sorosa fonda finansiālu atbalstu, jo valsts nav spējusi viņiem nodrošināt iespēju izglītoties vai strādāt.

Tā tik uz priekšu! Konspirāciju teorijas Latvijā ir tik iecienītas, ka sāk likties, ka daži labi ir nodzēruši vai līmē noostījuši pēdejās smadzeņu paliekas.

es 14.06.2007 12:08
Starp citu, kas ir konfrontējošās puses?

No vienas puses Jaunā paaudze, izvarotājs un krāpnieks Dimiters ar jukušo sievu, Veidemane, kura guļ ar visiem, dzērājs Brīze, NSS puiši un meitenes, Garda ar savām kazām. Wow. Tie tik ir "gaišie" spēki! Tie ir tie, kas var mācīt ģimenes veidošanu un patiesu cieņu vienam pret otru. Redzams, ka Dimitera piemērs vīriešiem Latvijā patīk, re, kur šodien atkal ziņa, ka viens pedofils mazām meitenītēm uzmācas. Vai varbūt sievietēm jāņem piemērs no Veidemanes "tikumīgā" dzīvesstāsta?

Un tagad paskatieties, kas runā par vienlīdzību, nediskrimināciju un nepieciešamību veidot labāku sabiedrību visiem, neatkarīgi no seksuālās orientācijas vai citām pazīmēm. Šķiet NORMĀLI cilvēki. Kuri arī savā ikdienā šīs vērtības tiešām realizē.

Etiķete - Fīrers 14.06.2007 12:14
Tas ir tāpat kā padomju laikā jebkurš normāls cilvēks teica, ka Latvija ir okupēta.

***************

eeeeeeeee, atvainojiet, cik vecs Jūs esat? "Normālie"= vispārpieņemtajām normām atbilstošie= vairākums nudien publiski neizplatīja atziņu, ka Latvija ir okupēta. Ar disidentu dzīvesstāstiem var iepazīties arhīvos.

Pirms VVF šo faktu pārmeta Endziņam, viņai vajadzēja rūpīgāk iepazīties ar savas prominentās vēsturnieku komisijas pārstāvju teikto līdz kādam 1985.-87. gadam. Uzzinātu daudz jauna par cilvēku spējām mainīt viedokli..

Fīrers 14.06.2007 12:22
Lai nu kā, bet neviens uz meliem balstīts totalitārisms nav ilgdzīvojošs. Tāpat kā sabruka PSRS, sabruks arī homoseksuālisma impērija, PVO būs atkal jāiekļauj šī sērga slimību sarakstā. Nav vērts lolot ilūzijas, ka tas tā nebūs.

Mums latviešiem, kas vēl nav pieņēmuši homototalitārismu par savu valsts iekārtu, vajadzētu nevis mēģināt to ieviest, bet tieši otrādi, ar imunitāti, savu pozitīvo piemēru un aktīvu kotrapropagandu censties šo noziedzīgo režīmu visā pasaulē sagraut. Līdzīgi kā amerikāņiem izdevās sagraut PSRS. Latvieši, lietuvieši, poļi, igauņi, krievi, žīdi - uz priekšu! Mēs vēl neesam pederastu okupētas tautas un valstis. Veselā sabiedrība visā pasaulē uz mums cer un gaida, kad mēs sakausim homofašismu!

Aleksis - es 14.06.2007 12:38
es: No vienas puses Jaunā paaudze, izvarotājs un krāpnieks ... ar jukušo sievu ... kura guļ ar visiem, dzērājs ..., ... ar savām kazām. ...
Un tagad paskatieties, kas runā par vienlīdzību, nediskrimināciju un nepieciešamību veidot labāku sabiedrību visiem, neatkarīgi no seksuālās orientācijas vai citām pazīmēm. Šķiet NORMĀLI cilvēki. Kuri arī savā ikdienā šīs vērtības tiešām realizē.

Cienījamais "es" - vai mēs šeit apspriežam un kritizējam citu cilvēku uzskatus un viedokļus? Vai arī sākam personiskus uzbrukumus citiem, tenkas un apvainojumus? Tiem "normālajiem" cilvēkiem, kuri sludina "iecietību" un "labāku sabiedrību" tā kā vajadzētu vismaz pašiem pieturēties pie kaut kādām uzvedības normām.

Vai arī mūsu zemē jau ir iesācies "ticības karš" starp praidistiem un pārējo sabiedrību? Karš, kur visi paņēmieni ir labi, kur nepieredzēta gānīšanās un oponentu demonizēšana iznīcinās plāno civilizētības čaumalu, kas līdz šim vēl pastāvēja Latvijas politiskajās diskusijās.

Rita Ruduša - fīrers 14.06.2007 13:01
Lūdzu diskusijā ievērot pieklājības normas un neizmantot vārdus, kas aizskar konkrētas sabiedrības grupas vai tautības.

DaceA - Etiķetei 14.06.2007 13:09
Tā gan ir cita diskusija, bet mani arī satrauc tas, kā izvērtās diskusija ap Endziņu kā nevēlamu kandidātu, jo viņš Padomju laikos ir mācījis, ka Latvija nav okupēta. Nesaprotu, kā šāds uzstādījums ir iespējams valstī, kur nospiedošais vairākums, kas dzimuši pirms 1990.gada kaut kā bija iesaistīti komunistiskajās aktivitātēs (es, piemēram, paspēju būt tikai pionieris, bet, ja sistēma nebūtu sabrukusi, tad gan jau būtu arī viss pārējais...) un nevarēja runāt par okupāciju... Tad jau arī man var pārmest, ka es tiešām ticēju, ka Ļenins (Brežņevs, Gorbačovs) ir mans otrais tēvs, un nezin vēl ko - jo mums skolā tā mācīja...

Rita Ruduša - es 14.06.2007 13:09
Lūdzu, centieties izvairīties no tādu vārdu lietošanas, kurus nosauktās personas var uzskatīt par aizskarošiem.

es 14.06.2007 13:53
Tiesa atzina, ka Gardas meitenes var saukt par kazām :) Bet, protams, atvainojos, jo neesmu Kārlis Streips, kas to drīkst darīt.

Turklāt tas, ka Dimiters ir izvarotājs, ir pierādīts fakts. Turklāt izvarotājs grupā. Un par krāpniecību varat apjautāties viņa izputinātajai draudzei, kas joprojām maksā viņa parādus, kā arī papētīt vairāk akciju "glābsim manu māti aktrisi", kamēr es iegādājos lielu nekustamo īpašumu.

Atvainojos par izteikumu "jukusī sieva". Taču lūdzu visus tomēr pavērtēt kritiski viņas līdzšinējās izdarības un huligāniskos uzbrukumus uz ielas cilvēkiem.

Ja kāds šaubās par Veidemanes paradumiem, tad iesaku palasīt viņas pašas grāmatu. Līdz šim viņa to prezentējusi kā patiesu stāstu, nevis fikciju.

Un Brīzes alkoholima problēmu nevar palaist garām nepamanītu.

Vēl aizmirsu pieminēt A.Stendzinieka cietumnieka karjeru par krāpniecību lielos apmēros.


Ar šo es tikai vēlējos parādīt, kāda ir to cilvēku moralā stāja, kas uzstājas par ģimeniskām vērtibām un māca citiem, kā dzīvot. Manuprāt, te nav nekā aizskaroša, jo tiklīdz cilvēks pozicionē sevi kā publisku personu, pret viņu drīkst un pat vajaga vērst lielāku kritiku.

Ja Veidemane man stāsta, ka homoseksuālisms ir slikti, un vienīgais pareizais risinājums ir smaidīga ģimene ar diviem bērniem, tad es gribu zināt, kā viņa to zina un vai ir pārbaudījusi.

es 14.06.2007 14:26
Rīgas apgabaltiesa piemērojusi piecu gadu nosacītu cietumsodu vīrietim par savas tolaik astoņus gadus vecās meitas seksuālu izmantošanu, vēsta BNS. Tiesa vīrietim piemēroja piecu gadu nosacītu cietumsodu ar pārbaudes laiku uz trim gadiem. Par šādu sodu viņš bija vienojies ar prokuratūru, un tiesa vienošanos apstiprināja. Vīrietis vainu noziegumā atzīst.

Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu no pieciem līdz 15 gadiem.

2005.gadā Rīgā vīrietis savā dzīvoklī, būdams alkohola reibumā, pretdabiskā veidā apmierinājis savas dzimumtieksmes ar 1997.gadā dzimušo meitu. Meitenīti tēvs alkohola reibumā seksuāli izmantojis arī 2007.gada janvārī.
Es ceru, ka par šo gadījumu visi kristīgie vadītāji arī presē izplatīs paziņojumus, nosodot tik vieglu sodu un aicinot valsti vairāk rūpēties par to, lai mazus bērnus neizvaro viņu tēvi.

Un varbūt Jaunā paaudze varētu aizlūgt vismaz par visiem bērniem, kas nokļūst šādā situācijā.

Un te būtu īstais brīdis parādīties arī Dimiteram ar svītu un citiem.

Aleksis - es 14.06.2007 14:36
Ja man ir jāizvēlas starp simpātiskiem cilvēkiem ar perfektu publisko stāju, kuri cenšas man ieskaidrot, ka saskaņā ar modernās zinātnes atziņām 2*2 dažreiz ir četri, dažreiz pieci un dažreiz seši (pēc vajadzības), bet otrā pusē ir E.Veidemane, A.Brīze vai grupa NSS biedru, kas absolūti vienkārši, bet skaidri un droši apliecina, ka 2*2 vienmēr ir bijis 4, tad man ir skaidrs, kurā pusē nostāties.

Protams, strīdi ar praidistiem reti ir tik viennozīmīgi kā matemātika - bet arī šajā gadījumā no

Smilgu Juris - Aleksim 14.06.2007 15:48


>>> Manuprāt, aizdomas un sazvērestību teorijas mums neko daudz nepalīdzēs. Ja praidisti cīnās pret "homofobijas" rēgu, tad tas nenozīmē, ka visiem citiem būtu jācīnās pret "sorosisma" rēgu.

Būdams cilvēks, kas jau gadiem ilgi nodarbojas ar totalitāro sektu un ar tām saistīto fenomenu pētīšanu, es piekrītu, ka šajā procesā ir liels kārdinājums krist galējībā – nepamatotā alarmismā, saredzot problēmas tur, kur to nav. Jāatzīst, ka arī manis citādi ļoti cienītais profesors A. Dvorkins (uz kuŗa darbu esmu sniedzis atsauci) šad tad krīt minētajā galējībā, saucot par sektām organizācijas, kuŗas acīmredzami pie šīs kategorijas nepieder. Piemēram, savas rokasgrāmatas 1997. gada izdevumā viņš pie destruktīvajām sektām bija pieskaitījis katoļu laju organizāciju „Tradition, Family, Property” (TFP) – tiesa, vēlākajos izdevumos attiecīgā vieta vairs neparādījās.

Taču tikpat bīstami ir krist otrā galējībā – naivā irēnismā, pietiekami nenovērtējot totalitāro sektu fenomenu. Šo attieksmi var raksturot ar krievu sakāmvārdu: „Kamēr pērkons nenograndīs, zemnieks krustu nepārmetīs”. Diemžēl vairums cilvēku – par prieku sektām! – neapzinās, cik bīstama ir šī parādība… līdz kamēr dažiem no viņiem paša miesīgais dēls vai meita iekļūst sektas valgos. Tieši tāpēc cīņā ar sektu darbību priekšgalā vienmēr ir nevis valsts iestādes, bet gan vecāku/ģimeņu NVO, un tikai tad, to spiediena rezultātā valsts speŗ kaut kādus noteiktus soļus. T.s. „postpadomju” telpā pirmā šāda veida organizācija tika izveidota Kijevā 1993.g. – apvienība „Porjatunok”; Francijā jau ilgus gadus darbojas līdzīgas ievirzes apvienība UNADFI, utt.

Manuprāt, otrā galējība ir tikpat nevēlama, cik pirmā. Jo ir jāņem vērā – un to mēs bieži neapzināmies – ka vairumam totalitāro sektu ir nevis vienkārši destruktīvs, bet slepkavniecisks potenciāls, kas jebkuŗā brīdī var izlauzties uz āru. Atgādināšu plašāk izskanējušos gadījumus.

1978. gads, Gajāna – Džima Džonsa „Tautas Tempļa” sektas masu pašnāvība.

1993. gads, Teksasa – Deivida Koreša „Branch Davidians” grupveida pašsadedzināšanās FBI organizētā uzbrukuma laikā.

No 1994. līdz 1998. gadam, Šveice, Kanāda, Francija – vairākas „Saules Tempļa Ordeņa” masu pašnāvības.

1995. gads, Japāna – Shoko Asaharas vadītā sekta „Aum Shinri Kyo” organizē zarīna gāzes uzbrukumu Tokijas metro.

1997. gads, Kalifornija – „Debesu vārtu” sektas locekļi kopīgi noindējas, lai tiktu „uz sava kosmosa kuģa”.

2000. gads, Uganda – „Kustības par Desmit Dieva baušļu atjaunošanu” masu pašnāvība (pāri par 1000 upuŗiem).

Svarīgi ir atcerēties, ka dzīves laikā neviens par šo sektu nāvīgo potenciālu nevarēja pat iedomāties. Džima Džonsa organizāciju 70. gadu sākumā Sanfrancisko pašvaldība pat slavēja kā teicamu antirasistisku un sociālistisku eksperimentu. Tiem, kas saskārās ar Asaharu un „Debesu vārtu” pārstāvjiem, viņi likās mīļi un pavisam nekaitīgi dīvaiņi… Līdz kamēr nogranda pērkons.

Tas mums ir jāpatur prātā, kad runājam par jebkuŗu totalitāru sektu, vai tie būtu saientologi, sorosieši vai visarionieši.

>>> Arī labas gribas cilvēki var maldīties, un viņu starpā ir iespējamas domstarpības.

Arī te pilnīgi piekrītu. Man, piemēram, ir diezgan cieši sakari ar Krievijas katoļiem, un viņu starpā arī ir vērojama līdzīga tendence. Katoļu Baznīca Krievijā tiek diskriminēta un pakļauta dažādiem nepamatotiem tiesību ierobežojumiem, un daudzi katoļi tādēļ iedomājas, ka viņiem tāpēc ir jāstājas vienā frontē ar saientologiem, mūnistiem, krišnaītiem, „Balto Brālību” utt. Tomēr, kā zināms, nav un nevar būt nekas kopīgs Kristum ar Beliāru.

es - Smilgu Juris 14.06.2007 16:26
Jūs tagad mēģināt salīdzināt Sorosa fonda stipendijas saņēmušos cilvēkus ar „Saules Tempļa Ordeni”?

Vai Jūs pats vispār pazīstat kādu no Jūsu iedomātajiem sorosistiem? Un vai tiešām uzskatāt, ka Latvijā ir kāda sekta, kas apvieno cilvēkus, kuri iestājas par demokrātiju un tiesiskumu?

Es tomēr ieteiktu pievērsties sektas Jaunā paaudze pētīšanai, jo, ņemot vērā līdzšinējās darbības, man ir bail, ka šī sekta varētu ne tikai izdarīt masu pašnāvības, bet arī iziet ielās un apšaut citādi domājošos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sara - IM 13.06.2007 17:25
"Ģimene ir savā būtībā racionāls nevis emocionāls veidojums."
Nezinu kurā gadsimtā jūs dzīvojat? Manā pasaulē laulāti vai nelaulāti partneri pārsvarā pārtrauc savas attiecības ja izbeidzas viņu mīlestība - ko arī apliecina statistikas dati par laulību šķiršanu Latvijā. Toties mīlestība uz saviem BĒRNIEM gan nav kaut kas, kas nāk un iet tā pat kā mīlestība uz partneri (pretējā vai paša dzimuma). Mīlestība uz savu bioloģisko, adoptēto, pieņemto vai audžubērnu vairumam cilvēku ir akmenī kalta un stāv augstāk par visu. Un tam nav nekāda sakara ar to, vai šis cilvēks veido "pareizu" vai "nepareizu" ģimeni, vai viņa dzīvē ir vai nav partnera. Bet vecākiem, kuri savus bērnus nemīl bez šaubām būtu jāatņem vecāku tiesības, jo nav nekas šausmīgāks kā izaugt nemīlētam un neviena negribētam. Tādos apstākļos veidojas sarūgtināti, īgni, emocionāli ierobežoti un neattīstīti, mīlēt nespējīgi indivīdi - tādi, kas savu žulti gāž pār citiem (arī interneta portālos).

Sara - Aleksim 13.06.2007 17:30
"Šis ir jautājums, ko "viendzimuma partnerattiecību" aizstāvji tīšām ignorē."
Nebūt, ne. Tieši otrādi - arī viendzimuma pāri ir DIVI VECĀKI, kas vēlas audzināt bērnus - ilgas pēc bērna ir bioloģisks faktors kam nav sakara ar seksuālo orientāciju - tā pat, kā faktam, ka cilvēks ir kāda bērna bioloģiskais vecāks viņu automātiski nepadara par labu reālu vecāki. Pietiek padomāt par to, cik meitenes "nejauši" kļūst grūtas, un cik puišu šļaksta savu sēklu pa labi un pa kreisi lai saprastu, ka šim aktam nav sakara ar tām attiecībām kas veidojas starp bērnu un viņa REĀLAJIEM vecākiem - bioloģiskajiem vai citiem.
UN - fakts paliek fakts - LATVIJĀ DZĪVO BĒRNI KURI AUG PIE VIENDZIMUMA VECĀKIEM UN ŠIE BĒRNI TIEK DISKRIMINĒTI. Vai tas tiešām ir pieņemami un vai tas ir saskaņā av mūsu Satversmi?

Marija - Fireram, Aleksim, IM un citiem 13.06.2007 17:59
Arguments par 'tikumības apdraudēšanu' un Satversmes pantu ir zem jebkuras kritikas. Palasiet EDSO (OSCE) vadlīnijas attiecībā uz pulcēšanas brīvību. Tur ir skaidri rakstīts, ka ''tikumības apdraudēšana" kā tiesisks arguments, lai kaut ko ierobežotu, darbojas tikai vienā gadījumā: ja tas, kas tiek uzskatīts par tikumību apdraudošu, ir arī pretrunā ar esošajiem valsts likumiem. Tas ir - konkrētā darbība ir definēta valsts likumos ka nelikumīga. Pa cik neviens šeit neko tādu neaizstāv (noteikti ne pedofiliju un ne jauniešu pavedināšanu), nevar runāt par tikumības apdraudēšanu. Visi pārējie likumi (piemēram, katoļu baznīcas dogmas) visai sabiedrībai nav saistoši. Kas attiecas uz dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem, kam sirdsapziņa neļaus reģistrēt viendzimuma partnerattiecības, viņiem ir tā pati izvēle, kā pārliecinātiem krišnaītiem - nestrādāt gaļas veikalā, vai pārliecinātiem pacifistiem - nedienēt karaspēkā. Mūsu valstī tas taču ir brīvas izvēles jautājums.

Un ne, Firer, Jūs velti cerat, ka Latvija nekad neb;us partnerratiecību likuma. Kadreiz būs, jo runa ir par elementāru iespēju vienlīzību. Tas ir tas pašas tiesības, ka visiem - veidot noturīgas partnerattiecības ar citu pieaugušo cilvēku, pec brīvas gribas, un veidot kopīgu saimniecību, ar visam no tā izrietošām tiesībām saskarsmē ar valsts iestādēm - slimnīcām, tiesām, un tamlīdzīgi. Ari ar mantojuma tiesībām. Nav vietā arī arguments par to, ka viendzimuma pāros dzīvojošie cilvēki neko nedara valsts labā. Viņi maksā nodokļus un strādā. Ja Latvija turpināsies tāda homofobijas gaisotne, ka pašlaik, Latvija sagaidīs turpmāku darbaspēka un pieejamas nodokļu naudas samazināšanos, kad šie cilvēki aizbrauks prom.

Arguments, ka valstij ir vajadzīgas tikai 'pareizas' ģimenes, ir murgains. Tas nozīmētu, ka vairākums Latvijas bernu dzīvo 'nepareizās', tātad nevajdzīgās ģimenes (jo kādi 50% piedzimst ārpus laulības, plus vēl tie, kam vecāki šķirās...).

Un visbeidzot par tradicionālo ģimenes modeli. Tas ir mīts, jo arī pagātnē tā nebija. Bija, piemēram, ģimenes, kur vīrs dzīvoja ar otro sievu un divām neprecetām māsām, un viņi audzināja deviņus bērnus, no tiem trīs bija vīra ārlaulības bērni. Plus vēl kalpi un nabadzīgi radi, kas dzīvoja tepat. Normāla Eiropas viduslaiku ģimene.

DaceA - Aleksis 13.06.2007 18:33
Kāpēc domājat, ka viendzimuma ģimenēs bērnam pēc definīcijas ir atņemti bioloģiskie vecāki? daļai bērnu šie bioloģiskie vecāki negrib viņus audzināt, daļa ģimeņu dzīvo viens bioloģiskais vecāks... vai tad labāk, ka rodas bāreņi, par kuriem nerūpējas nekādi vecāki, ne bioloģiski, ne ne-bioloģiski?

Par to tradicionālās ģimenes modeļa stafetes tālāk-nodošanu... Pietiek jau sabiedrības spiediena, ka jādibina ģimenes ar diviem vecākiem, precētiem vecākiem, un vairākiem bērniem. Realitāte, un ne jau sliktāka realitāte, ir ģimenes ar vecākiem, kas šķīrušies, ģimenes ar vecākiem, kas netaisās sarakstīties, pusmāsām un pusbrāļiem, cilvēkiem viendzimumu attiecībās utt. Manuprāt, nākamajām paaudzēm mums arī būtu jānodod brīvības sajūta, izvēles iespējas, cieņa, sapratne, mīlestība, rūpes - jebkādā ģimenes formā.

Aleksis - Marija 13.06.2007 18:35
Marija: Un ne, Firer, Jūs velti cerat, ka Latvija nekad nebūs partnerratiecību likuma. Kadreiz būs, jo runa ir par elementāru iespēju vienlīzību.

Manuprāt, Jūs ierosināt nevis iespēju vienlīdzību, bet gan privilēgjijas daļai sodomītu. Neviens neliedz pieaugušiem cilvēkiem piekopt dažāda veida netiklību - tur nav nepieciešamas nekādas "partnerattiecības". Latvijā nav "partnerattiecību likuma" - cilvēki ir vienlīdzīgi. Tieši ar to, ka šāds likums (īpaši domāts seksuālajām minoritātēm) radīsies - vienlīdzības princips tiks pārkāpts. Mūsu valstī ir Civillikums, kuru ikviens no mums var izlasīt un ievērot - http://www.likumi.lv/civillikums.php .

Manuprāt, homoseksuālu pāru pieteikšanās uz bērnu adopciju ir tikai aizsegs, lai vesels bars bezbērnu praidistu-homoaktīvistu varētu ciniski ņirgāties par gjimenēm vai pat izsist sev no valsts kādu labumu. Reālais mērķis varētu būt perversa imigrācijas straume no ne-ES valstīm. Piemēram, Rīgā dzīvojošs homoseksuālists iegūst uzturēšanās atļauju savam seksa partnerim no Baltkrievijas. Mūsu drosmīgais diplomāts Reimo Šmits jau iesāka šīs pornogrāfiskās aktivitātes - īpatnējā veidā iepazīstinot Baltkrievijas pilsoņus ar "īsteno eiropiešu" vērtībām; droši vien viņam atradīsies sekotāji.

Ja "Mozaīkas" saietā aiz Vērmanes dārza žoga pulcējās tik daudz ārzemnieku, kur ir garantija, ka Latvija drīz nekļūs par patvērumu visādiem "apspiestiem" homoseksuālistiem no Baltkrievijas un Krievijas? T.i. tiem, kuriem valodu zināšanas vai kvalifikācija neatļauj braukt uz Rietumeiropu. "Praidistu Internacionālei" būtu jāpieliek punkts pirms tā izveidojusi mūsu zemē savas metastāzes.

Aina - Pankūkai 13.06.2007 19:00
Mācītājs Vanags pašlaik ir viens no aktīvākajiem "pareizās" ģimenes sludinātājiem.

Vēl lielāka nozīme, kā LPP iegrozītajam 110.pantam, ir konvencijām un arī Latvijas normatīvajiem aktiem, kas nosaka vecāku pienākumu rūpēties par saviem bērniem. Vanags to nedara. Un jūs visi viņa homofobajās runās klausaties un murgojat kaut ko par "pareizām" ģimenēm. Tās tad ir tādas, kurās vecāki atsakās no bērna, ja viņš ir gejs, ja viņa apprec melnādainu puisi, ja viņš nespēj pabeigt 12.klasi. To jūs sludinat? Padomājat, katram no jums ģimenē ir kāds gejs un / vai lezbiete. Ikkatram.

Aina 13.06.2007 19:03
Un vēl - mīts par to, ka bērnam ir labāk ar abiem vecākiem no matter what ir aplams.

Bērni daudz labprātāk dzīvo kopā ar vienu no vecākiem, kurš viņus mīl un aprūpē, nekā katru dienu klausās tādu divu pieaugušu cilvēku strīdus, kuri ir kopā tikai šī pienākuma, nevis mīlestības pēc.

Cilvēkiem nav jādzīvo kopā un jāimitē pāris, ja viņi viens otru nemīl. Tas tikai sagrauj šos pašus cilvēkus un viņu tuviniekus.

IM - Marija 13.06.2007 19:06
Nu es nezinu cik tās visādās vadlīnijas ir tiesiskas vai nav tiesiskas - neesmu jurists. Bet man kā saprātīgam pilsonim , ja Satversmē ir ierakstīts ka pulcēšanos var aizliegt gadījumos kad tiek apdraudēta tikumība , tad man un domāju arī ka vispār ir svarīgi vai apdraudējums kā tāds ir vai nav. Praids ir emocionālā vardarbība kā minimums vismaz pret uz tikumību orientētās sabiedrības daļu. Emocionāla vardarbība pret uz tikumību orietēto sabiedrības daļu ir visas sabiedrības tikumības apdraudējums. Bet par emocionālo vardarbību ja nemaldos ir atrunāts arī likumdošanā. Tā ka ir apdraudējuma fakts un apdraudējuma fakts ir pretrunā arī ar esošo likumdošanu. Emocionālā vardarbība ir nelikumīga.

Par to homoseksuālo reģistrēšanu , nu es tur saskatu nozieguma sastāvu. Nevaru pamatot ar likumdošanas pantiem , bet likumu nezināšana jau neatbrīvo no atbildības. Un homoattiecību reģistrēšana ir zināma apzināta cilvēka piesaistīšana netiklam dzīves veidam - vai tiešām tas ir ar likumu atļauts?

Aleksis 13.06.2007 19:09
DaceA: Kāpēc domājat, ka viendzimuma ģimenēs bērnam pēc definīcijas ir atņemti bioloģiskie vecāki? daļai bērnu šie bioloģiskie vecāki negrib viņus audzināt, daļa ģimeņu dzīvo viens bioloģiskais vecāks...

Nu bet kur tad ir otrs vecāks? Kritis karā? Noslēpies anonīmajā spermas bankā? (sk. http://www.city-journal.org/html/17_2_artificial_inseminatio... ).

DaceA: Realitāte, un ne jau sliktāka realitāte, ir ģimenes ar vecākiem, kas šķīrušies, ģimenes ar vecākiem, kas netaisās sarakstīties, pusmāsām un pusbrāļiem, cilvēkiem viendzimumu attiecībās utt. Manuprāt, nākamajām paaudzēm mums arī būtu jānodod brīvības sajūta, izvēles iespējas, cieņa, sapratne, mīlestība, rūpes - jebkādā ģimenes formā.

Lai taču šie cilvēki dzīvo. Neviens no mums nav perfekts un bez grēka. Neviens Latvijā negrasās sarīkot Bērtuļa nakti gjimenēm ar audžuvecākiem vai pusbrāļiem un pusmāsām. Bet te ir pavisam cita lieta - viendzimuma seksu, kurš pēc būtības ir legalizēts netikums, kļūs par valsts institucionalizētām attiecībām. Nesaredzu nekādu ieguvumu no tā nedz tradicionālām, nedz arī netradicionālām gjimenēm.

Kā Jūs šo saistību iztēlojaties? Teiksim, bērns dzīvo tradicionālā vai arī ne tik tradicionālā gjimenē. Kāda viņam papildus "brīvības sajūta", "izvēles iespējas", "cieņa", "sapratne", "mīlestība" vai "rūpes" rodas no tā, ja 100 Saeimas deputāti pēkšņi nobalsos par viendzimuma partnerattiecību oficiālu regjistrēšanu. Bērnam taču nav vajadzīgi nekādi valsts sankcionēti netikumi. Viņam/viņai varētu noderēt vieta bērnudārzā, jauka pamatskolas skolotāja, vieta kur braukt ar skrituļslidām, iespēja bez lielas rindas tikt pie ārsta, utml.

Un šīs visas ir lietas, ko valsts var palīdzēt sagādāt. Bet valsts bērnam tai vietā sarūpē īpatnēju "brīvības sajūtu" - mācīties skolā homoseksuāla dzīvesveida pieņemšanu, vērot praidistu gājienus, sastapt savā dzimtenē ārzemju homoseksuālistus, kas "apvienojuši gjimenes" ar vietējiem homoseksuālistiem. Manuprāt, bērnam no šādiem likumiem nekļūst labāk. Protams, mēs visi esam par bērniem - bet tad sāksim ar konkrētām lietām. Ja bērnudārzā vai sporta pulciņā kādu neuzņem tikai tādēļ, ka viņa gjimene nav "tradicionāla", tad ir jāceļ trauksme (diskriminācija Latvijā nav pieļaujama). Bet vēl jauni likumi, kas aizsargā nevis bērnus, bet pieaugušu vīriešu un sieviešu iegribas? Tam vienkārši nav sakara ar bērniem.

Pankūkas - Pētersonei! 13.06.2007 19:15
Kārtējā divu apgalvojumu sapludināšana: acīmredzami patiesā un apstrīdamā:

Sara: "UN - fakts paliek fakts - LATVIJĀ DZĪVO BĒRNI KURI AUG PIE VIENDZIMUMA VECĀKIEM"

Bērnu skaits, kas, vecāku izvēļu vai apstākļu sakritības rezultātā ir nonākuši šajā neapskaužamajā situācijā - viņiem ģimenē ne tikai trūkst dabiskā vīrieša un sievietes (tēva un mates) attiecību piemēra, bet arī nākas būt pakļutiem radikāli citādam attiecību modelim, - šo bērnu skaits nav zināms. Citās valstīs veiktās aplēses liecina, ka šāda situācija drīzāk ir izņēmums, nevis kaut kas, kas raksturotu viendzimama partneru kopdzīvi.

Sara:"UN ŠIE BĒRNI TIEK DISKRIMINĒTI."

Kurā likumā un pantā, kā? Viendzimuma sodomijas apoloģēti izvairās minēt, kā tieši šādi kopdzīvotāji Latvijā ir diskriminēti salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem, kas dzīvo kopā nelaulāti. Pieņemu, ka viņi to vienkārši nespēj, jo Latvijas likumos, cik man zināms, nekāda tā saucamās "civillaulības" jeb likumiska nelaulātu indivīdu pielīdzināšana laulātajiem nav paredzēta. Pieņemu, ka līdzīgi ir arī ar bērna tiesībām, vai valsts attiekmi pret bērnu, jo nav dzirdēts, ka tā būtu atkarīga no tā, vai vecākam ir vai nav devianta dzimumdzīve. Ja tā tomēr būtu, būtu loģiski, ka šāds likums būtu sen sekmīgi apstrīdēts Satversmes tiesā, un Sorosa fonds būt finasējis šādas prasības iesniegšanu, nevis neko nepasakošu pētījumu.

Marija: "Tas ir tas pašas tiesības, ka visiem - veidot noturīgas partnerattiecības ar citu pieaugušo cilvēku, pec brīvas gribas, un veidot kopīgu saimniecību, ar visam no tā izrietošām tiesībām saskarsmē ar valsts iestādēm - slimnīcām, tiesām, un tamlīdzīgi."

Jā, jā - bet izklāstiet kaut vienu vienīgu gadījumu (citādi sanāk tā vispārīgi, kā Emša kungam... :)), kur patlaban kādam homoseksuālam kopdzīvotājam ir mazāk likumiski noteiktu tiesību kā citiem cilvēkiem, kas dzīvo kopā nelaulāti?

Pankūkas - Pētersonei! - Aina 13.06.2007 19:35
Esmu gatavs atzīt jūsu apskaužamo spēju rūdīta propagandista manierē bārstīt ne ar ko nepamatotus, kategoriskus apgalvojumus. Viss... Tikpat garlaicīgi, kā kādreiz Ainas vārdā sauktas TV šovs.

Konvencijas un normatīvie akti, pieņemu, nosaka vecāku pienākumus pret nepilgadīgajiem bērniem. Ja kāds pilsonis, itkā, ir rīkojies pretēji likumā noteiktajam, taisnību vajadzētu meklēt tiesā. Ko es "sludinu" var, ja ir tāda vēlēšanās, izlasīt manis rakstītajā.

Parādiet kaut vienu ticamu un pārbaudāmu datu kripatu, kas liecinātu, ka, caurmērā ņemot (nevis kādā konkrētā gadījumā), noturīga mātes un tēva laulība nav labākā vide, kur augt bērnam.

Aina - Pankūkai 13.06.2007 20:27
Pārādiet man vienu ticamu un pārbaudāmu datu kripatu, ka bērnam ir slikti augt divu sieviešu vidē. Ar tēvu, kurš bērnu audzina un izklaidē nedēļas nogalēs un atvaļinājumos. Varbūt pat kopā ar māti un otru māti.

Jo es nevienā brīdī neesmu teikusi, ka bērnam ir slikti augt kopā ar māti un tēvu. Tas ir brīnišķīgi. Taču tikpat brīnišķīgi ir augt ar citiem mīlošiem pieaugušajiem. Līdz brīdim, protams, kad Jums līdzīgo bērni, šo bērnu nesāk apvainot, jo viņš, lūk, nav no "pareidzas" ģimenes.

Jūs esat jēdzienu jurisprudences piekritējs. Tāpēc Jums grūti saprast principus, kad neiedot kādu kripatu faktu vai likuma, uz ko atsaukties.

Vai apgalvo, ka Vanags atteicās no sava dēla tikai tad, kad viņam palika 18? Vai varbūt zini arī, kā dēlam klājās, kamēr viņu neizmeta no mājas? Atradies tikumības un labās ģimenes aizstāvis.

Un man tiešām žēl par Jūsu ģimenes sitāciju.

Aleksis 13.06.2007 21:28
Aina: Vai apgalvo, ka Vanags atteicās no sava dēla tikai tad, kad viņam palika 18? Vai varbūt zini arī, kā dēlam klājās, kamēr viņu neizmeta no mājas?

Es aicinu komentētāju Aina izbeigt tenkošanu par konkrētiem cilvēkiem, kas galīgi neattiecas uz diskusiju. Ja Jums nav pazīstams 8.bauslis, tad ar to var viegli iepazīties. Protams, ja uzskatāt, ka baušļi un citas cilvēku kopdzīves normas attiecas arī uz Jums.

IM 13.06.2007 21:36
Jā , nu man jāsaka ka es no šīm diskusijām komentāros un arī rakstā vairs nekā nevaru sapast , un pats būtiskākais - kamdēļ šīs dikusijas vispār? Vai tiešām tikai to pašu homoseksuālistu dēļ. Ja tiešām homoseksuālistu dēļ , tad tiešām jāsaka liels "paldies" homoseksualitātei kā tādai. Sajukmu izraisa pamatīgu.

Pankūkas -- Pētersonei! - Aina 13.06.2007 22:02
"(How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?", Judith Stacey, Timothy J. Biblarz

"Compared with peers with heterosexual parents, a significantly greater proportion of young adults raised by lesbian mothers reported having had a homo-erotic relationship and report having thought they might experience homo-erotic attraction or same-sex relationships (64% vs 17%). In addition, compared with peers with heterosexual parents, girls raised by lesbian mothers appear to be more sexually adventurous and less chaste."

Mans tulkojums:

"Salīdzinot ar vienaudžiem ar heteroseksuāliem vecākiem, būtiski lielāka daļa no jauniem pieaugušajiem, ko audzināja mātes-lesbietes, ziņoja, ka viņiem ir bijusi homo-erotiskas attiecības kā arī, ka viņi ir domājuši, ka varētu pieredzēt homo-erotisku tieksmi vai viendzimuma attiecības (64% pret 17%). Papildus, salīdzinot ar ar vienaudžiem ar heteroseksuāliem vecākiem, lesbiešu māšu audzinātās meitenes parādās kā seksuāli dēkainākas(?) un mazāk nevainīgas."
http://www.familyfacts.org/findingdetail.cfm?finding=6489

Ja vien jūs nesakatiet labumu iespējami daudzu jauniesu homoseksualizēšanā, un neesiet no tiem, kas paģēr vienlīdzību, bet visu atbildību par gadījuma dzimumsakariem (izlaidību) un to sekām uzlieciet vīriešiem-slikteņiem, tad šie dati ne par ko labu neliecina. Un no otras puses, - es divas reizes pievienoju saiti un dokumentu, kuri ir apkopota informācija, kas liecina - caurmērā, noturīga mātes un tēva laulība ir labākā vide, kurā audzināt bērnu. Tātad citi "aranžējumi" ir sliktāki.

Jūsu kārta.

Ak jā, uz šo te: "Un man tiešām žēl par Jūsu ģimenes sitāciju" -- man tiešām žēl visu to bērnu, kuriem jūs tieciet klāt izstieptas rokas attālumā. :p

Fīrers - Aina 13.06.2007 22:16
Pārādiet man vienu ticamu un pārbaudāmu datu kripatu, ka bērnam ir slikti augt divu sieviešu vidē.

Nu gadās, protams, ka bērns aug kopā ar māti un vecomammu. Protams, tas nav tik labi, kā augt ar māti un tēvu. Novēlu šādām vientuļajām mātēm atrast vīrieti, kas mīlētu gan pašu, gan bērnu kā savējo.

Nav jau nekas briesmīgs, ja bērns aug pie divām sievietēm. Traģiski neveselīgi ir tie, paldies Dievam, retie gadījumi, kad bērns aug starp sievietēm, kuras piekopj lezbiānismu. Lezbiānisms ir smaga atkarība, kas izraisa garīgu un fizisku degradāciju. Augt šādā "ģimenē" ir tas pats kas augt pie narkomāniem.

Etiķete - Fīrers 13.06.2007 22:41
Protams, tas nav tik labi, kā augt ar māti un tēvu.

Diemžēl bērnam Latvijā tas negarantē ne fizisku, ne emocionālu un pat ne seksuālu drošību.

Protams, ir muļķīgi idealizēt homoseksuālas ģimenes, bet, apzinoties, ka tādas pastāv, ir jānodrošina cilvēka cienīga dzīve arī šādās attiecībās esošiem.

Pielīdzināt homoseksuālus cilvēkus narkomāniem gan liecina vai nu par pilnīgu nezināšanu vai intelektuālu mazspēju. Kā skaidrojums nav izslēdzama arī garīga un fiziska degradācija. :(


IM - Etiķete 13.06.2007 22:56
Nav Latvijā homoseksuālu ģimeņu un cerams ka arī nebūs.

IM 13.06.2007 23:15
Manuprāt lai runātu par ģimenes struktūrām un modeļiem vispirms ir jāvienojas par kādām struktūrām un modeļiem būs runa - racionālām vai emocionālām. Tāpat ir jābūt skaidrībai vai šīs struktūras un modeļi pamatojas uz tikumu vai netikumu. Savādāk sanāk ķīselis , jo racionālais var nesakrist ar emocionālo un netikums ir pretrunā ar tikumu.

Gunta Leona 13.06.2007 23:23
Virsr. ir - valsts sargā ģimenes. Ko tas vispār nozīmē? Manu arī sargāja? Cien TP pārstāvis Leons varētu to zināt. Bet par netradicionālu ģimeņu vērtību likumīgu nostiprināšanu vajag runāt. Daudz runāt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IM - Rita Ruduša 13.06.2007 13:17
Jā , nu es domāju ka veidojot stabilas ģimenes modeli , mīlestībai tik tiešām ir sekundāra loma , primāra loma ir mīlestības pienākumam. Uz mīlestības prioritāti veidotas ģimenes nav stabilas , manuprāt pierādījumu tam netrūkst. Jo mīlestība nāk un iet , mīlestības pienākums paliek.

Aina 13.06.2007 13:40
Tiešām baisi, ka šie tradicionālo vērtību dižie aizstāvji izrādās par svarīgāko uzskata čaulu, nevis būtību. Tad jau tiešām jūs nekad nevarēs pārliecināt, ka mīlestība, uzticība, godīgums, rūpes bērnam ir svarīgākas par tēvu un māti, kas mūždien īgni, neapmierināti, varbūt piedzērušies.

Jūs esat tie, kas bērniem, kuriem ir mīlošas vecmāmiņas, vai audžutēvs, vai kurstmāte, vai audžuģimene, tagad liekat justies slikti. Jo viņi, lūk, nenāk no pareizas ģimenes. Un viņus tāpēc citi bērni var apsaukāt, daudzīt (kā to puisi no 28.vsk, kuram ir tikai mamma daudzīja pārtikušo vecāku bērneļi) un citādi pazemot.

Cik jūs esat liekulīgi un pretīgi. Kad jūs vienreiz sapratīsiet, ka pie visām sabiedrības negatīvajām izdarībām esat vainojami tieši jūs. Ar savām pseido ģimenes dienām, kas slavina tikai šīs pareizās ģimenes, kurās ir daudz bērnu un divi vecāki. Bet jūs aizmirstat paslavēt brīnišķas audžu ģimenes, brīnišķu vientuļo tēvu, vecmāmiņu, kura ir tikusi galā ar divu mazbērnu audzināšanu. Visas tās ģimenes, kuras ir pelnījušas cieņu par to, ko ikdienā piedzīvo tieši no jums.

Pankūkas-Pētersonei! 13.06.2007 14:08
@Aina: "Tad jau tiešām jūs nekad nevarēs pārliecināt, ka mīlestība, uzticība, godīgums, rūpes bērnam ir svarīgākas par tēvu un māti, kas mūždien īgni, neapmierināti, varbūt piedzērušies."

Tad, kad god. Aina piestādis kaut ko, kas liecina, ka "īgni, neapmierināti, varbūt piedzērušies" ir vispārinājums, kas raksturo tēvus un mātes, tad cilvēkiem nebūs problēmas ar šādu vispārinājumu. Laikā, līdz realizējas šis mazticamais scenārijs, prātīgiem cilvēkiem labāk būt ieklausīties datos no citurienes, kas liecina, ka caurmērā ģimenes struktūra ir ārkārtīgi cieši saistīta ar vairākiem bērna labklājībai svarīgiem faktoriem. Tikai viens, "radikālāakais" piemērs, kas ir saistīts ar varmācību pret bērniem (lūdzu neinterpretēt šo kā liecību, ka vardarbība pret bērniem būtu kaut kas kādu konkrētu ģimenes struktūru, vai konkrētu ģimeni raksturojošs):

"Rates of serious abuse of children were lowest in the intact, married family but six times higher in the step family, 14 times higher in the always-single family, 20 times higher in cohabiting-biological parent families, and 33 times higher when the mother was cohabiting with a boyfriend who was not the father of her children. In cases where abuse resulted in a child's death, the relationship between family structure and abuse was even stronger. It was lowest in intact, always-married families, three times higher in the step family, nine times higher in the family headed by a single mother who had never married, 18 times higher in the cohabiting-biological parents household, and 73 times higher in families where the mother cohabited with a boyfriend. "

Viens relevants datu un pētījumu apkopojums: Do Mothers and Fathers Mater?

Aina: "Cik jūs esat liekulīgi un pretīgi. Kad jūs vienreiz sapratīsiet, ka pie visām sabiedrības negatīvajām izdarībām esat vainojami tieši jūs."

Sabiedrības negatīvajām izdarībām? Hmmm.. :)

Pagaidām es saprotu vien, ka sorosītiem ir talants uzkurināat (to excite) noteiktu kategoriju cilvēku iztēli :) Un ka šīs uzkurināšanas rezultāti var mainfestēties visabsurdākajos veidos.

DaceA - Alda 13.06.2007 14:09
Es runāju par tiem komentētājiem, kas te tā pastāv uz viena vienīga ģimenes modeļa esamību kā pareizo, dabisko, likumīgo un vēl nezin ko... un viņu tiesībām neatzīt citu ģimeņu modeļu esamību un necienīt tās. Es runāju par šo cilvēku iespējamo motivāciju un emocijām, kas ļauj tā domāt, respektīvi, ka pašiem nav bijusi iespēja izvēlēties un dzīvot apmierinātam ar savas dzīves izvēli.

Aina 13.06.2007 14:28
Brinišķīgs ārzemju pētījums, Pankūka. Jo īpaši tā sadāļa par bērnu nāvi!

Atšķirībā no tevis, es negribēju runāt par narkomānu, alkoholiķu un kriminālnoziedzinieku ģimenēm, kurās aug bērni.

Es runāju par ģimenēm, kas ir relatīvi NORMĀLAS. Taču, kad skatās uz šīm NORMĀLAJĀM ģimenēm, tāpat katram otrajam paziņam vecāki ir šķīrušies, jo tēvs a) dzer (bet nav vēl alkoholiķis, ja ar to saprot patstāvīgā dzēruma delīrijā esošu) vai b) vazājās ar citām sievietēm. Un mātes ir bijušas tās, kas bērnu uzaudzina. Ar vecvecākiem.

Tās nav tās sociāli neaizsargātās ģimenes, kas ir par pamatu tevis minētā pētījuma statisktikai.


Esmu pilnīgi par to, lai katram bērnam ir bioloģiskais tēvs un māte, kas par bērnu rūpējas. Bet, ja tā nav, tad nav no tā jātaisa histērija. Vairāk kā 50% ģimeņu Latvijā nav pareizas, bet nedrīkst nosodīt viņu dzīves situāciju vai izvēli. Iespējams, ka kāda vientuļā māte atradīs sev jaunu vīru, bet varbūt kāda nemaz negribēs vairāk dalīt dzīvi ar vīrieti. Nu, un? Viss taču ir normāli, ja vien par bērnu rūpējas un viņš sajūt mīlestību.

Un Pankūka, varbūt būtu labāk adoptējis kādu meitenīti un veltijis viņai visu to mīlestību, ko tev nebija kam dot.

Pankūkas-Pētersonei! 13.06.2007 14:31
DaceA: "Es runāju par šo cilvēku iespējamo motivāciju un emocijām (..)"

Nu ja... jo citu, racionālu un paarliecinošu argumentu, lai pamatotu nepieciešamību civiltiesiski atzīt un pielīdzināt laulībai ap deviantu dzimumtieksmi veidotu kopdzīvi, jums nav. OSI nav sagādājis :p

Rita Ruduša - Pankūkas Pētersonei 13.06.2007 14:44
"Nu kāpēc sekundāra - bija rakstīts mainīga."

Citēju IM: "bet tās ir sekundāras vērtības".

"Inuitīvi ir saprotams, kāpēc jums līdzīgi domājošajiem tīk operēt ar vienu, visaptverošu mīlestības jēdzienu."

Varbūt tomēr diskutēsim, izmantojot racionālus argumentus, nevis intiutīvas nojausmas?

DaceA - Pankūka 13.06.2007 14:45
Manuprāt, tas ir racionāls un pārliecinošs arguments, kāpēc Jūs vai daļa citu komentētāju, iespējams, domājat tā, kā Jūs domājat - izliekat apspiestas emocijas, atļaujaties domāt, ka drīkstat mācīt kādam dzīvot... varbūt nevajadzētu mācīt kādas ģimenes veidot - lai katrs veido tādu, kādā laimīgi grib dzīvot pats un pārējie ģimenes locekļi? Nav viena ģimenes modeļa, nav nevienam tiesības pateikt, ka viens modelis ir pareizais un pārējie - nepareizie. Kā jau citos komentāros ir teikts, galvenais, lai ģimenē ir mīlestība, sapratne, atbalsts, rūpēšanās vienam par otru.

Pankūkas - Pētersonei! 13.06.2007 15:13
@Rita Ruduša

Tad kāpēc no diviem apzīmējumiem izvēlēties pēdējo un tad baisuļoties? :)

@DaceA

"Manuprāt, tas ir racionāls un pārliecinošs arguments, kāpēc Jūs vai daļa citu komentētāju, iespējams, domājat tā, kā Jūs domājat - izliekat apspiestas emocijas, atļaujaties domāt, ka drīkstat mācīt kādam dzīvot..."

Manuprāt tā ir spekulācija. Manuprāt, uztvert vispārīgus spriedumus (ģimenes modelis ir xyz, tam ir tādas priekšrocības vai tādi trūkumi) kā uz konkrētu indivīdu tēmētu, agresīvu (invasive) mācīšanu dzīvot ir... nezinu, varbut kaut kādu tur "apspiestu emociju" izraisīta reakcija, vai? :) Jebkuri vērtībspriedumi ir mācīšana dzīvot. Skolotāju rokasgrāmata "Pausaudžiem par intīmo" māca dzīvot - māca nejēdzību - uztvert homoseksualitāti kā matu krāsu.

"Nav viena ģimenes modeļa, nav nevienam tiesības pateikt, ka viens modelis ir pareizais un pārējie - nepareizie."

Acīmredzamais un strīdīgais sapludināts vienā teikumā. Tiesības pateikt, ka, caurmērā ņemot, tikai viens ģimenes modelis ir pareizākais un būtiskos aspektos pār citiem pārākais ir - es pat teiktu - fundamentālas, un šāds apgalvojums ir pamatojams ar datiem.

Rita Ruduša - Pankūkas Pētersonei 13.06.2007 15:33
Do not patronize me. Katram ir tiesības paust emocijas par vai vērsties ar argumentiem pret to, kas viņā izraisa emocijas vai prasās pēc pretargumenta. Protams, ievērojot likuma un pieklājības normas.

"uztvert homoseksualitāti kā matu krāsu"

Paldies par šo repliku. Es patiešām ļoti ceru, ka pienāks tāds brīdis, kad homoseksualitāte izraisīs tikpat maz intereses un emociju kā matu krāsa, acu krāsa, vidukļa apkārtmērs vai vecmāmiņas pirmslaulību uzvārds. Kad cilvēki netiks pakļauti virtuāliem vai fiziskiem uzbrukumiem tikai tādēļ, ka viņiem, lūk, nav heteroseksuāla orientācija vai nav blondi, viļņaini mati un nevainojami taisns celiņš.


Aina - Pankūkai 13.06.2007 15:36
Vai vecākiem ir jārīkojas kā Vangam, kas, uzzinot, ka dēls ir gejs, kļuvis par lielāko valsts homofobu. Un dēlu, protams, izmetis no mājām.

Bet dēls jau nav vainīgs. Un viņš nevar mainīties. Jo, ja viņš piespiedīs sevi dzīvot kopā ar kādu sievieti, neviens nebūs laimīgs. Tas būtu tas pats, kas heteroseksuālam vīrietim likt dzīvot kopā ar sievieti, kas viņam fiziski riebjas. Vai tādas ģimenes tu gribi?

DaceA - Pankūka 13.06.2007 15:36
Pie mana apgalvojuma par iespējamiem motīviem un emocijām, kas kādam ļauj kā domāt, ir pielikts vārds IESPĒJAMS kas nozīmē, ka es mēģinu izprast šos motīvus un emocijas un vēlos raisīt diskusiju par šiem motīviem. Lūdzu pasakiet tad man, kāpēc Jūs domājat tā, kā Jūs domājat ? (es, kā redziet, nedomāju, ka Jūsu viedoklis ir paņemts no kaut kādām institūcijām, bet, ka Jūs pati esat pastāvīga domājoša būtne).

Ar kādiem datiem pamatosiet to, ka viens ģimenes modelis ir pareizs? Cik laimīga ir sabiedrība kopumā, ja citi ģimenes modeļi, kas eksistē, netiek uzskatīti par pilnvērtīgiem, "pareiziem", "dabiskiem", un vēl tur nezinu ko... ?

IM 13.06.2007 15:44
Ģimene ir savā būtībā racionāls nevis emocionāls veidojums. Racionāla veidojumā primāras ir racionālas kategorijas. Racionālu veidojumu nevar būvēt uz emocionālām kategorijām. Jā , ģimene ir arī emocionāls veidojums , bet emocijas tomēr ir pāri mūsu saprātam un ar mūsu saprātu nav iespējams veidot emocionālas struktūras un modeļus un sasaistīt tos ar citiām saprāta radītām struktūrām un modeļiem. Domāju ka nav tāda cilvēka kura prāts spētu valdīt vai kontolēt emocijas , diemžēl bieži vien emocionālais tiek jaukts klāt racionālajam , līdz ar to prāts pārstāj kontrolēt un valdīt arī par racionālo. Lietas sāk notikt uz dullo.

IM 13.06.2007 15:59
Es gan tā īsti nezinu kas tie sorosīti tādi ir , bet nu pieņemsim tā ka sorosīti ir tie kas racionālajam cenšas jaukt klāt emocionālo , nojaucot līdz ar to jebkādu izpratni par lietām un liedzot prognozēt sekas kas sagaidāmas lietas mainot emocionāli , jeb kā saka uz dullo. Varbūt kā kāds tā rīkojas speciāli , lai tikai lietas sajauktu , un sajukumā varētu realizēt savus savtīgos un tīri racionālos plānus. Vismaz tāds iespaids sāk rasties.

DaceA - IM 13.06.2007 16:11
Nesaprotu, kādi sorosīti? Vēlreiz atkārtoju, ka es mēģinu saprast, kāpēc cilvēki domā tā, kā viņi domā, proti, ka ir viens pareizais ģimenes modelis, un kāpēc brūk virsū tiem, kas domā, ka ir vairāk nekā viens modelis, un kas dzīvo pēc citiem ģimenes modeļiem.

IM - DaceA 13.06.2007 16:27
Es jau teicu ka par sorosītiem neko tā īsti nezinu , apmērām tikpat daudz cik Zatlers par oligariem. Pareizais , tas ir racionālākais. Racionālākā ir tā ģimenes struktūra vai modelis kur bērnam ir abi vecāki . Viss pārējais nav tik labs vai racionāls. Ja pastāv ģimenes ar citu struktūru , tad neviens jau tām virsū nekrīt. Runa iet tikai par uz seksuāliem netikumiem balstītām struktūrām un par to ka maksimāli jātiecas uz to lai pēc iespējas vairāk piepildās pati racionālākā ģimenes struktūra.

Dita - IM 13.06.2007 16:34
Vai drīkst uzdot kādu personisku jautājumu?

Vai pats esat izaudzis pareizajā ģimenē un vai patlaban Jums pašam arī ir pareizā, labā un racionālā ģimene?

Un vai tiekšanās uz "pašu racionālāko ģimenes struktūru" mazliet neatgādina nacionālsociālistu tiekšanos uz rases tīrību?

IM - Dita 13.06.2007 16:43
Racionāls nav tas pats kas tīrs. Un tā tiekšanās uz tīrību jau arī ir atkarīga tikai no piemērotiem līdzekļiem. Un arī tiecoties uz racionālo līdzekļi ir jāizvēlas. Kas attiecas uz mani pesonīgi , tad par piemēru sevi nevienam nestādu , bet sūdzēties arī nesūdzos.

Pankūkas - Pētersonei! 13.06.2007 17:00
@Rita Ruduša

Yes, ma'am.

@Aina

Es neticu, ka pie racionālas sabiedriskās politikas ir iespējams nonākt, mēģinot visārināt kaut ko no viena vai nedaudziem konkrētiem piemēriem - teiksim, vai vecākiem rīkoties kā, pēc jūsu informācijas, esot rīkojies kāds pilsonis Vanags. Pilsonis Vangas, pieņemu, ir rīkojies savu tiesību ietvaros.

Tas, ko es gribu ir, lai valsts pārvalde pilda Satversmes 110. pantā noteikto pienākumu: aizsargā un atbalsta laulības institūtu, kas, kā rāda citur pasaulē apkopotā informācija, caurmērā ir saistīts ar attiecībām, kas būtiskos aspektos atšķiras no (ir pārākas par) citiem iespējamajiem kopdzīves veidiem. Ar atbalstīt es saprotu arī ikvienu laulātajiem piesķirtu privilēģiju un atvieglojumu - tur, kur to piešķiršana ir racionāli pamatojama. Ko es nevēlos, ir, lai laulības institūtam šis privileģētais statuss tiktu laupīts, mēģinot pielīdzināt laulībai citus iespējamos indivīdu kopdzīves veidus. Tas nozīmētu valsts pārvaldes rīcību, kas neatbilst Satversmes uzliktajiem pienākumiem, tai skaitā - tiekties nodrošināt taisnīgumu sabiedrībā.

@DaceA

"(..) es mēģinu izprast šos motīvus un emocijas un vēlos raisīt diskusiju par šiem motīviem."

Es uztveru to, kā vēlmi novirzīt sarunu uz manu vai cita rīcības motivāciju, nevis to, kādai un kāpēc ir jābūt valsts politikai. Es arī neuzskatu, ka Jūsu viedoklis ir paņemts no kaut kādām institūcijām, - es ķircinu :)

"Ar kādiem datiem pamatosiet to, ka viens ģimenes modelis ir pareizs?"

Ar caurmēra, gandrīz bez izņēmuma - no ASV, izvēloties kritērijus, kas ietver šādas jomas:

- attieciibu noturību;
- bērna intereses un labklājību;
- bērnu audzināšanas iznākumus;
- vecāku labklājību (emocionālo, materiālo).

Do Mothers and Fathers Mater?, manuprāt, ir labs iesākums, vai vismaz kaut kas, ko var mēģināt pārbaudīt, apgāzt, utt.

Aleksis 13.06.2007 17:19
DaceA: Vēlreiz atkārtoju, ka es mēģinu saprast, kāpēc cilvēki domā tā, kā viņi domā, proti, ka ir viens pareizais ģimenes modelis, un kāpēc brūk virsū tiem, kas domā, ka ir vairāk nekā viens modelis, un kas dzīvo pēc citiem ģimenes modeļiem.

Šie strīdi par dažādajiem "modeļiem" un to pieņemšanu vai nepieņemšanu atgādina pazīstamo nostāstu par simtkāji, kuram lika paskaidrot ar kādu kāju viņš sāk savu danci, kādā taktsmērā utml. tas notiek. Protams, ka tā var ikvienu samulsināt. Gjimene ir tieši tas cilvēka dzīves aspekts, kur teorija ļoti būtiski atšķiras no prakses. Vai mūsu vecāki un mūsu vecvecāki mēdza teoretizēt par dažādo gjimenes modeļu priekšrocībām? Vai tas kādam vairs ir būtiski? Toties mēs esam radušies pateicoties tam, ka viņi praktiski mīlēja viens otru un radīja mūs.

Mūsu morāls pienākums ir šo dzīvības stafeti nest tālāk. Lai arī mums būtu mīļas gjimenes, kurās dzimst bērni. To var darīt dažādos veidos - bet ikviens, kam sirds vietā nav akmens vai tukša abstrakcija, sapratīs - bērni ar abiem vecākiem būs laimīgāki nekā bērni, kas ir bāreņi (visticamāk - dzīvu vecāku pamesti bāreņi). Protams, sabiedrība var mīlēt un mīl pilnīgi visus bērnus, bet nevajag tīšām veicināt bāreņu rašanos vai iedomāties, ka valsts būs visspēcīga un varēs aizstāt viņiem tēvu un māti.

Šis ir jautājums, ko "viendzimuma partnerattiecību" aizstāvji tīšām ignorē. Jā - ir taisnība, ka ne visiem (arī tradicionāli radītiem) bērniem varam visu bērnības laiku nodrošināt abus biologjiskos vecākus. Bet kāpēc tīšām rīkoties tā, lai viņiem to nebūtu jau no paša sākuma?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IM 12.06.2007 22:25
Kādi ģimenes modeļi, jūsuprāt, pastāv šodienas Latvijas realitātē?

-------------------------------------

Realitātē pastāv viens vienīgs ģimenes modelis - kad bērnam ģimenē ir kā māte tā tēvs. Visas pārējās formas nav ģimenes modeļi , bet gan tā aizvietojošās formas gadījumos kad nenovēršamu vai novēršamu apstākļu dēļ ģimenes modelis nepildās. Ģimenes modeļa aizvietojošās formas nekādā gadījumā nevar definēt kā patstavīgus ģimenes modeļus - tās ir vai nu nepilnas ģimenes vai dažādas ģimenes aizvietotājformas. Valstij ir jāsargā pilnais ģimenes modelis tādā veidā ka maksimāli jānovērš novēršamie pilnas ģimenes nepildīšdanās apstākļi un maksimāli jācenšas kompensēt nenovēršamie apstākļi.

MV 12.06.2007 22:32
kādas muļķības-GIMENEI IR IKAI VFIENS MODELIS:TēVS ,MāTE,UN JA IR-BēRNI!VIS PāRēJAIS,Ir pretlikumiskas ,pretdabiskas un vājporetīgas ....kam pat nav apzīmējums!tātad jau šī diskusijā kātāda ir vienkārši murgs,kas pirmkārt iet pret Satversmi!

Pankūkas - Pētersonei! 12.06.2007 22:56
A. Putniņa: "Vispārēja statistika liecina, ka 10% populācijas ir homoseksuāli, taču nav zināms, kāds procents šo cilvēku ir vecāki."
Itkā esoša, bet no nenosauktiem avotiem pasmelta statistika, kas vairāk izskatās pēc 10'% mīta, varbūt kautko liecina dezīgiem viendzimuma sodomijas popularizētājiem kā Putniņas kundzei un viņas kolēģiem. Citiem, kas kaut ko pēta un operē ar statistikas datiem, ir pieņemts norādīt datu avotu. Līdzīgu apgalvojumu neprātību visvieglāk ir aptvert, iedomājoties, ka 10% populācijas ir pieskaitīti, teiksim, gadu veci, itkā homoseksuāli bērni. Daži citi dati:
ASV CDC NCHS 2002. gada aptaujas dati par pašidentifikāciju liecina, ka 90% vīriešu 18-44 gadu vecumā uzskatīja sevi par heteroseksāļiem, 2.3% - par homoseksuāļiem, 1.8% - par biseksuāļiem, 3.9 – par kaut ko «citu», un 1.8% jautajumu neatbildēja. Procenti sievietēm bija līdzīgi.
2003. gada Statistics Canada aptaujā, 1% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 59 gadiem uzskatīja sevi par homoseseksuāļiem, 0.7% - par biseksuāļiem. Homoseksuālu vīriešu procents (1.3%) bija apmēram divas reizes lielāks kā sieviešu (0.7%), kamēr biseksuālu sieviešu procents (0.9%) bija mazliet augstāks kā vīriešu (0.6%).
Lielbritānijā 2000. gadā veiktajā aptaujā, 2.8% vīriešu uzrādīja, ka viņiem ir bijuši dzimumsakari ar vīriešiem pēdējos 5 gados. Aptuveni 33% no viņiem cienītājiem iepriekšējā gadā bija bijuši dzimumsakari arī ar sievietēm.
2003. gada Holandē veiktajā pētījumā, kas klasificēja kā homoseksuāļus tos, kam iepriekšējā gadā bija bijuši dzimumsakari ar tā paša dzimuma partneri, 2.8% seksuāli aktīvo vīriešu un 1.4% seksuāli aktīvo sieviešu varēja tikt klasificēti kā homoseksuāļi.
Ir aplēses par vecākiem, kas dzīvo kopā ar sava dzimuma partneri. Piemēram, Kanādā (pavecas): apmēram 15% no lesbiešu mājsaimniecībās (households) bija bērns, un apmēram 3% vīriešu homoseksuālistu mājās bija bērns. Kopumā, 2001. gadā apmēram 0.5% no cilvēku aranžējumiem, ko Kanādā sauc par ģimenēm, veidoja viena dzimuma partneri. (Kanādas Veselības Agentūra).

A. Putniņa: "Pētījuma varoņi ir 33 cilvēki, kas audzinājuši un rūpējušies par bērniem kopā ar sava dzimuma partneri vai radinieku, kā arī jau pieauguši bērni, kas šādās ģimenēs izauguši."

Kaut ko samocītāku laikam grūti iedomāties... Tad partneri (viendzimuma, seksuālie) vai radinieki?

Smilgu Juris 12.06.2007 23:33
>>> TB/LNNK un ZZS no līdzdalības diskusijā atteicāsEs domāju, ka tas bija vispareizākais, ko šajā situācijā varēja darīt; es viņu vietā arī atteiktos. Te runa ir vienkārši par pašcieņu. Cik man ir bijusi iespēja kontaktēties ar šo jautro kompāniju (es domāju sorosiešus), un lasīt viņu publikācijas, pārāk daudzi no šiem ļaudīm man atstāja… nu, kā lai tā pieklājīgāk pasaka… tādu stipri neadekvātu iespaidu. Tāpēc es bez liekas vajadzības atturētos ielaisties ar viņiem kaut kādās diskusijās.

MV 13.06.2007 02:52
BET par to ateikš.piedalīties,tas netikai pareizākais,bet vienīgais pareizais lēmums!

Fīrers 13.06.2007 08:51
Pēc Valdemārpils notikumiem jēlā partija jau nu varēja paklusēt par homoseku tēmu.

Latvijā nekādas zilo kāzas nebūs! Tieši otrādi - notiks referendums par homoseksuālisma propagandas aizliegšanu, un tāda Solvitas Āboltiņas naida runa pret latviešu tautas tikumu un veselību būs krimināli sodāma!

Sara 13.06.2007 09:05
Paldies Politikai par šo ārkārtīgi svarīgo diskusiju! Var jau, protams, kā šeit publicētie komentētāji bāzt galvu smiltīs un sapņot par "māte-tēvs-2,3 bioloģiskie bērni", bet ko tas līdz valstī, kur vairums cilvēku no savas pieredzes zin, ka tāda nav viņu realitāte? Kāda jēga mežonīgi cīnīties par vienu, konkrētu, formu, nevis skatīties un saturu un atbalstīt visas tās ģimenes kurās bērni aug gribēti, mīlēti, atbalstīti un aprūpēti? Vai tiešām kāds gribēs apgalvot, ka Latvijā nav izauguši spoži sabiedrības locekļi pie vienas, vientuļas mātes? Vai pie mātes un vecāsmātes? Vai pie tēva un audžu mātes? Un ne par ko nevaru saprast ar ko divas mātes vai divi tēvi būtu mazāk kompetenti par vienu māti vai vienu tēvu....

Aleksis 13.06.2007 09:25
Diskusijas dalībnieki - Solvita Āboltiņa un viņas draugi - metušies virsū pašu izgudrotajai abstrakcijai, ko viņi nosaukuši par "tradicionālo gjimeni" un nupat sakāvuši šo abstrakciju lupatu lēveros. Viņi tagad spēlēsies ar jaunām abstrakciju lellēm - ar viendzimuma partnerattiecībām un citām smalkām padarīšanām, lai mūsu "diskurss par gjimeni" maksimāli ātri kļūtu mūsdienīgs un eiropeisks.

Tikmēr Latvijā ir reālas gjimenes, kurās dzīvo reāli bērni. Kuriem bieži vien nav pieejami bērnudārzi. Kad viņi paaugsies, viņiem nebūs pieejami informātikas un fizikas skolotāji. Dažus no bērniem homoseksuāļi grib jau pirms dzimšanas "aplaimot" - viņiem nebūs pieejams arī viens no biologjiskajiem vecākiem. Nē - ne jau nomiris. Bet kaut kur noslēpts anonīmā spermas bankā. Jo daži pieauguši onkuļi un tantes izdomāja, ka tā bērnam būs labāk - un tas veicinās izpratni, pieņemšanu, vienlīdzību un citas labas lietas.

Aicinu šādu diskusiju dalībniekus pārtraukt diskutēt sviestu. Un apzināties, ka Latviju uzcels tie bērni, kuri mums ir - un sabiedrības pienākums ir reāli palīdzēt viņiem un viņu vecākiem.

Bezvardis - Pankūkam 13.06.2007 10:12
"Kaut ko samocītāku laikam grūti iedomāties... Tad partneri (viendzimuma, seksuālie) vai radinieki?" Redzams, ka Jūs ar grūtībām izprotat tekstu, jo Jums nav izpratnes par kontekstu. Māte un vecmāte kopā audzina bērnu: tie ir divi viena dzimuma radinieki. Māte un viņas partnere kopā audzina bērnu: tie ir partneri, bet nav radinieki. Tas pats attiecas uz vīriešiem.

DaceA - Sara 13.06.2007 10:24
Pilnīgu piekrītu, ka ir jāatbalsta visas tās ģimenes kurās bērni aug gribēti, mīlēti, atbalstīti un aprūpēti. Visi pārējie komentāri par ģimenes tradicionālo formu (tēvs&māte un bērni) kā vienīgo pareizo, dabisko un vēl nezin ko tur (likumīgo... ;))) manī tikai izraisa lielas skumjas par to, cik šo cilvēku (komentētāju) dzīves ir skumju pilnas. Kas Jums ir devis tiesības necienīt un noniecināt citu cilvēku dzīves?! Kas Jums ir devis tiesības klupt citādi domājošajiem un citādi dzīvojošajiem virsū? Jādomā, vai tikai tā nav Jūsu pašu frustrācija par to, ka paši nevarējāt/ nevarat izvēlēties dzīvot tādu dzīvi, kādā esat laimīgi - un tad nu brūkat virsū visiem tiem, kuri šo izvēli ir izdarījuši un nav palikuši pie tā sauktajām tradicionālajām vērtībām: tiklīdz skola pabeigta, jāprecas, jārada bērni, utt...

IM - DaceA 13.06.2007 11:20
Pilnīgu piekrītu, ka ir jāatbalsta visas tās ģimenes kurās bērni aug gribēti, mīlēti, atbalstīti un aprūpēti.

--------------------------------------------

Gribēšana , mīlēšana , atbalstīšana un aprūpēšana var nākt un iet , tās ir mainīgas vērtības. Nu nevar tak iet uz to ka bērns skries līdzi grribēšanai , mīlēšanai utt.. , nevar ģimenes modeli veidot uz mainīgām vērtībām. Ģimene ir jāveido uz nemainīgām vērtībām uz stabilām vērtībām. Un māte un tēvs ir nemainīgas vērtības un primāras vērtības. Gribēšana , mīlēšana , utt. ir svarīgas vērtības , bet tās ir sekundāras vērtības. Vecāku pienākumi ir primāra vērtība un var tikai priecāties ja vecāku pienākumi tiek veikti ar gribēšanu un mīlēšanu , bet vecākiem to gribēšanu un mīlēšanu var uzlkt arī par pienākumu. Nevienam citam gribēt un mīlēt par pienākumu neuzliksi.

Pankūkas - Pētersonei! 13.06.2007 11:30
@Bezvardis

"Māte un vecmāte kopā audzina bērnu: tie ir divi viena dzimuma radinieki."

Uhu... kam ir sakars ar "māte un viņas partnere" un, itkā, pēdējiem neiedalītajām tiesībām, tieši kāds? :)

@DaceA

Bet jūs ar adminu nobanojiet viņus - tos, kas iedomājas, ka viniem esot tiesības izlemt, ko cienīt vai necienīt, kā domāt un vai pārvērst domas vieniniekos un nullītēs, - nobanojiet šos ķecerus!

Dita - IM 13.06.2007 11:51
Jūs, šķiet, runājot par mainīgām un nemainīgām vērtībām, domājat par ģimenes formu, ne būtību. Manuprāt, ir svarīgi saprast, ka ne jau vārds "māte" vai "tēvs" šiem ģimenes locekļiem piešķir nemainīgumu, bet gan to apliecina viņu darbi - tas, kā viņi mīl, atbalsta un rūpējas par saviem bērniem. Un mīlestība, atbalsts un rūpes gan nav nekādas mainīgās, bet ļoti stabilas vērtības. Ja māte un tēvs negrib vai nespēj mīlēt un rūpēties par saviem bērniem, tad viņu lomu var paveikt citi - vecmāmiņas, vectētiņi, audžuvecāki, savos darbos un attieksmē iemiesojot mātes un tēva ne formu, bet būtību.

Diemžēl mūsu dzīve ir parādījusi, ka vecākiem, ja viņi nevēlas bērnu audzināt, nekādu gribēšanu un mīlēšanu "par pienākumu", kā rakstāt Jūs, neuzliksi. No tā veidojas tikai traģēdijas - vecāku aizmirsti, nemīlēti, piekauti un bojāgājuši bērni.

DaceA - IM 13.06.2007 11:55
mīlestība, vēlēšanās rūpēties par otru un atbalsts MANUPRĀT nav mainīgas vērtības, un atkal skumji, ka Jums tās tādas šķiet, īpaši ģimenes kontekstā. tad jāsaprot, ka ģimenē (vienalga kādā) pēc Jūsu pieredzes/ uzskatiem vecāki var vienu dienu vairs bērnu nemīlēt, bērni vairs vecākus neatbalsta un par viņiem nerūpējas, un māsas un brāļi vairs viens otru nevēlas atbalstīt... šausmīga pasaule!

Rita Ruduša - Aleksis 13.06.2007 12:37
"Latviju uzcels tie bērni, kuri mums ir - un sabiedrības pienākums ir reāli palīdzēt viņiem un viņu vecākiem."

Tieši tā. Tā arī bija galvenā diskusijas tēma.

Rita Ruduša - IM 13.06.2007 12:39
Mīlestība kā sekundāra vērtība? Baisi.

Fīrers 13.06.2007 12:52
Valsts interesēs ir, lai nepilnās, netradicionālās ģimenes tomēr ar laiku kļūst par pilnvērtīgām tradicionālajām ģimenēm. Vientuļajām mātēm un tēviem novēlu atrast otro pusīti, kas būs kā īstais tēvs/māte bērnam, kā arī 100% īstais nākamajiem bērniem. Tas ir valsts interesēs. Ideāli ir, ja visi vientuļie cilvēki tomēr ar laiku nodibina tradicionālo ģimeni ar laulību.

Kaut kādas viendzimuma reģistrētas partnerattiecības ir pilnīgi pretrunā ar valsts interesēm, jo stāšanās šādās partnerattiecībās ir šķērslis noslēgt tradicionālo laulību, uz ko valsts tomēr tic un cer. Satversme atbalsta laulību, gan jau noslēgtu, gan tiekšanos uz to. jebkas, kas traucē laulībai (viendzimuma partnerattiecības traucē potenciālo laulības noslēgšanu) ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi.

Pankūkas - Pētersonei! - Rita Ruduša - IM 13.06.2007 12:58
Nu kāpēc sekundāra - bija rakstīts mainīga. Kaut kas, iekš kā racionāla valsts nevar balstīt un nebalsta likumdošanu. Inuitīvi ir saprotams, kāpēc jums līdzīgi domājošajiem tīk operēt ar vienu, visaptverošu mīlestības jēdzienu, neskatoties uz to, ka mīlestība tās izpausmēs mēdz būt *err* radikāli atšķirīga. Līdzīgi, runājot par politiku un valsti, tiek mēģināts notušēt acīmredzamas atsķirības lietojot seksualitāte tur, kur ir domāta homoseksualitāte.

Alda - DaceA 13.06.2007 13:06
DaceA: Visi pārējie komentāri par ģimenes tradicionālo formu (tēvs&māte un bērni) kā vienīgo pareizo, dabisko un vēl nezin ko tur (likumīgo... ;))) manī tikai izraisa lielas skumjas par to, cik šo cilvēku (komentētāju) dzīves ir skumju pilnas. ... Kas Jums ir devis tiesības klupt citādi domājošajiem un citādi dzīvojošajiem virsū? Jādomā, vai tikai tā nav Jūsu pašu frustrācija par to, ka paši nevarējāt/ nevarat izvēlēties dzīvot tādu dzīvi, kādā esat laimīgi.

Dace, bet neviens jau Latvijā nediskriminē un vismaz pēdējo paaudžu laikā nav speciāli diskriminējis bērnus viņu gjimenes sastāva dēļ. Man arī ir mammas uzvārds, lai arī par mani ļoti rūpējās abi vecāki. Un NEKAD mūžā nav nācies izjust kaut kādu "ne tādu" attieksmi. Bērni, manuprāt, cieš ne jau no "gjimenes formas", bet no tā, ka viņiem nav divu mīlošu vecāku - tādas, diemžēl, ir dabas likumsakarības un mēs tās neizmainīsim.

Izvēlēties savu laimi var tad, ja citus nepadaram ar savu izvēli nelaimīgus. Vecāki, kas nerūpējas par saviem bērniem faktiski uzkrauj pārējai sabiedrībai atbildību rūpes par viņiem. Bērni nav par to jāpadara vainīgi, bet pieaugušiem cilvēkiem ir jāmācās atbildēt - arī par bērniem, ko viņi ir radījuši. Ja pieaugušie to spēs - tad jau tās pašas tradicionālās gjimenes vien sanāks. Protams, vienmēr būs bijuši un būs bērni, kas dzīvo arī ar audžuvecākiem - tas, starp citu, arī ir tradicionāli.

Brīva sabiedrība var pastāvēt tur, kur gjimenes var pašas par sevi parūpēties - tur, kur tās nav atkarīgas no valsts ierēdņu, bāriņtiesu vai sociālo darbinieku atsaucības. Ja gjimene to spēj (ja pieaugušie spēj vienoties par savu kopdzīvi vai vismaz par līdzdalību audzināšanā un uzturlīdzekļiem), tad neviens nekad neuzdos absurdus jautājumus par gjimenes formu vai attiecību "likumību". Nelūgtus padomdevējus katrs var vienkārši "atšūt". Bet tur, kur cilvēki ir paguruši un vairs nespēj tālāk saviem spēkiem cīnīties, tur rodas atkarība no sociālajiem dienestiem un tiesām, pazemotas sievietes, kas izlūdzas alimentus - t.i. lai tēvs palīdzētu uzturēt pats savus bērnus. Un šādas nefunkcionālas gjimenes iekšējā dzīvē katram ir tiesības bāzt savu degunu, izteikt sašutumu, to ārdīt kā greizi sašūtu segu. (Elīnas Zālītes "Agrajā rūsā" galvenā varone līdzīgi apraksta savus pārdzīvojumus, protokolējot šķiršanās prāvas.)

Daži te saka - nomainīsim "Agrās rūsas" moralizētāju plati ar modernāku - teiksim skaistus un iejūtīgus vārdus, ka pieņemam arī visjocīgākās gjimenes - pat ja tās ir acīmredzams pieaugušo bezatbildības rezultāts. Bet nekas taču netiek ar to atrisināts! Ja valsts nodrošinātu bērnudārzu katram bērnam, un bērnu vecākiem nevajadzētu stāties neizstāvāmās bērnudārzu rindās un algot aukles - tā būtu reāla palīdzība gjimenēm. Bet šī patētiskā tērzēšana par gjimeņu modeļu vienlīdzību - KAM no tā kļūs labāk?

IM - DaceA 13.06.2007 13:09
Nu es varbūt kaut ko tiešām ne tā saprotu , bet ja Jūs rakstāt "Pilnīgu piekrītu, ka ir jāatbalsta visas tās ģimenes kurās bērni aug gribēti, mīlēti, atbalstīti un aprūpēti.", nu tad es no tā saprotu ka ja tās ģimenes kuras bērni aug negribēti un nemīlēti utt. , nebūtu jāatbalsta. Ko tad , no tādām ģimenēm ņems bērnus ārā un dos tiem kas sākās ka grib un mīl? Un kas to noteiks un kādā veidā vai bērns ir gribēts un mīlēts? Tā jau tas laikam notiek arī patreiz , bet tikai galīgos bezcerīgos izņēmuma gadījumos , bet nevar tak tādu lietu popularizēt vai ieviest masveidā.

Nu un ja par to mīlestību , tad domāju gan ka mīlestība ir tāda lieta kas nāk un iet kā pašai patīk. Cilvēks nevar mīlestību kontrolēt , cilvēks bieži vien pat nevar tā īsti nemaz pateikt vai tā mīlestība ir vai nav. Mīlestība atnāk tad kad to vismazāk gaida un arī aiziet neprasot atļauju. Viss kas tiek būvēts uz mīlestības pamata ir ļoti mainīgs. Pienākums mīlēt ir nemainīgs , bet tovar uzlikt tikai noteiktos gadījumos uz ļoti nemainīgām strukturām kā piemēram vecākiem uz bērniem un bērniem uz vecākiem.

Pati par sevi mīlestība protams ir nemainīga vērtība , bet mainīgs ir tas ka viņa cilvēkā var būt bet var arī nebūt , uz kaut ko.

Citi autora darbi
Kaut kas krasains

Un atkal jauns sākums 5 Autors:Dita Arāja