Atslēgvārdi:

Valsts izglītības politikas analīze. Latvija

  • Autors:Aims McGuinness, Johanna Crighton, Gaby Hostens, Pasi Sahlberg, Yael Duthilleul, Hanna Autere, Hans-Konrad Koch
  • Organizācija:OECD
  • Gads:2001

Izglītības un zinātnes ministrija 1998. gada septembrī noslēdza līgumu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) par ziņojuma "Valsts izglītības politikas analīze - Latvija" izstrādi. Latvijai, esot šādas analīzes pasūtījuma iniciatorei, OECD pieņēma lēmumu iekļaut Baltijas reģiona darbības programmā arī pārējo Baltijas valstu izglītības politikas izpēti.

Iesaki citiem:

Ziņojuma izstrādes mērķis Latvijā bija analizēt šodienas procesus izglītības politikā, lai ar starptautiski atzītu un neatkarīgu ekspertu palīdzību formulētu rekomendācijas Latvijas izglītības turpmākās attīstības stratēģijai.

1999. gadā un 2000. gada sākumā notika OECD ekspertu darba vizītes Latvijā. Vizīšu un dokumentālo avotu izpētes rezultātā tapa ziņojums, par kuru savus komentārus sniedza Izglītības un zinātnes ministrijas un visu izglītībā iesaistīto institūciju pārstāvji. Ziņojums gala variants tika oficiāli apstiprināts OECD izglītības, sociālo lietu un nodarbinātības komitejas sanāksmē 2000. gada 26. - 27. jūnijā, Helsinkos, Somijā, kurā piedalījās arī trīs Baltijas valstu izglītības ministri.

Pētījums pieejams angļu un latviešu valodās


Valsts izglītības politikas analīze. Latvija

(latviski, PDF, 1203 KB) no VEDPA mājaslapasOECD Reviews of National Policies for Education. Latvia

(angliski, PDF, 1692 KB) no OECD mājaslapas

Iesaki citiem:

Citi autora darbi